Բիզնես վարկեր՝ աննախադեպ պայմաններով

Արտարժութային
բիզնես վարկեր՝
աննախադեպ պայմաններով

Հատուկ առաջարկ մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառությամբ ՓՄՁ-ների համար Բիզնես վարկ 6 ամիս՝ 0% տոկոսադրույքով։ 

6 ամիս չես վճարելու ո՛չ մայր գումար, ո՛չ տոկոսներ։ 

Դիմի՛ր օնլայն
Ettle Halsey

Բիզնես վարկերի վերաֆինանսավորում՝
աննախադեպ պայմաններով

Աննախադեպ առաջարկ մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառությամբ ՓՄՁ-ների համար։

Այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում քո գործող բիզնես վարկերը Ամերիաբանկ տեղափոխելով կարող ես ստանալ միանվագ գումար` վարկի գումարի 5%-ի չափով։

Դիմի՛ր օնլայն
Ettle Halsey

Ամերիա բիզնես`
քո բիզնեսի թվային ուղին

Առանց բանկ գալու բացիˊր հաշիվ Ամերիաբանկում քո ԱՁ-ի կամ ՍՊԸ-ի համար, ստացիˊր անվճար բիզնես քարտ և Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ։

Բացի՛ր հաշիվ
Ettle Halsey
Բանկ առաջընթացի մասին

Բիզնես վարկեր` աննախադեպ պայմաններով


Մեր յուրաքանչյուր առաջարկ ստեղծվում է` գնահատելով բիզնեսի առօրյա կարիքներն ու պահանջները:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ բիզնեսին հենց այս պահին. մեր առանձնահատուկ ուշադրությունն ու հոգատարությունը:

Ֆինանսավորում


Օգտվելով այս առաջարկից` դու կարող ես ստանալ արտարժութային վարկ քո յուրաքանչյուր բիզնես նպատակի համար` 6 ամիս 0% տոկոսադրույքով:

Այսինքն` 6 ամիս չես վճարվելու
- ոˊչ մայր գումար,
- ոˊչ տոկոսներ:

Վերաֆինանսավորում


Եթե ունես բիզնես վարկեր այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում, տեղափոխիˊր դրանք Ամերիաբանկ և ստացիˊր միանվագ գումար` վարկի գումարի 5%-ի չափով: Իսկ գրավադրման համար կատարվող բոլոր ծախսերը կիրականացվեն բանկի կողմից: Չի գանձվի նաև վարկի տրամադրման վճար:

Բիզնես վարկերի տրամադրման և վերաֆինանսավորման աննախադեպ առաջարկ

Դիմիˊր օնլայն, և մենք 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ
կհաստատենք քեզ հետ:

20 - 150 մլն 

դրամին համարժեք արտարժույթ

USD 5.9% - 7.9%

EUR 4.9% - 6.9%
տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

48 - 120 ամիս 

մարման ժամկետ

Դիմի՛ր վարկի համար օնլայն

և մենք 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատենք քեզ հետ:

 • Պայմաններ
 • Վարկի նպատակը
 • Առաջարկին մասնակցող վարկեր
 • Առաջարկի ժամկետ

Վարկերը տրամադրվում են գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկերի համար սահմանված ստանդարտ պայմաններով՝ միաժամանակ առաջարկելով հետևյալ արտոնյալ պայմանները.

Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման արտոնյալ ժամանակահատված`

 • 6 ամիս՝ 0% ( չի հաշվարկվում ո՛չ մայր գումար, ո՛չ տոկոս)


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

 • USD 8.25% *
 • EUR 7.25% *

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ՝

 • USD 7.1% - 7.9% *
 • EUR 6.3% - 6.9% *

*ճշգրտվող տոկոսադրույքով

Ժամկետ` 

 • 48-120 ամիս

Հայտի ուսումնասիրության վճար՝

 • Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պայմաններով վարկը հաստատելու և այնուհետ հաճախորդի կողմից դրանից հրաժարվելու դեպքում կարող է գանձվել տուգանք` վարկի գումարի 1%-ի չափով:Բոլոր պայմաններին ծանոթացի՛ր այստեղ

Շրջանառու միջոցների համալրում, ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում և այլ ներդրումներ

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր` նվազագույնը 20 մլն ՀՀ դրամից մինչև 150 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով:

2022 թվականի մայիսի 4-ից 2022 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ:


Պայմաններ (PDF)
Բիզնես վարկերի վերաֆինանսավորման արշավի նկարագրություն

 • Պայմաններ
 • Վարկի նպատակը
 • Առաջարկին մասնակցող վարկեր
 • Արշավի ժամկետ

Վարկերը տրամադրվում են գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկերի համար սահմանված ստանդարտ պայմաններով՝ միաժամանակ առաջարկելով հետևյալ արտոնյալ պայմանները.

Վարկառուին վճարվող միանվագ գումար

 • Վարկի գումարի 5%-ի չափով:


Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝

 • USD 8.25%*,
 • EUR 7.25%*

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն առաջարկի շրջանակներում՝

 • USD 5.9% - 7.4% *
 • EUR 4.9% - 6.3% *

*ճշգրտվող տոկոսադրույքով

Ժամկետ`

 • 48-120 ամիս


Հայտի ուսումնասիրության վճար

 • Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պայմաններով վարկը հաստատելու և այնուհետ հաճախորդի կողմից դրանից հրաժարվելու դեպքում կարող է գանձվել տուգանք` վարկի գումարի 1%-ի չափով:

Այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գույքով ապահովված գործող բիզնես վարկերի տեղափոխում Ամերիաբանկ:

Առաջարկին մասնակցող վարկեր

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր` նվազագույնը 20 մլն ՀՀ դրամից մինչև 150 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ:

Գրավադրում

Գրավադրման համար կատարվող հետևյալ ծախսերը կատարվում են Բանկի կողմից:

 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի, գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար սահմանված վճար (տրանսպորտային միջոցի դեպքում՝ ոստիկանությունից սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար)::
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար:
 • Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար:
 • Գրավի առարկայի գնահատման վճար:

2022 թվականի մայիսի 4-ից 2022 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ։

Պայմաններ (PDF)


Հաճախ տրվող հարցեր

Ոˊչ, այդ 6 ամսվա ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը կազմում է 0%, և տոկոսներ չեն կուտակվում:

Ոչ մի հավելյալ ծախս չի լինելու, քանի որ տրամադրվելու է միանվագ գումար` վարկի գումարի 5%-ի չափով, որը հնարավորություն կտա մարելու այլ բանկի վարկի կանխամարման տույժը: Կանխամարման տույժ չլինելու կամ 5%-ից պակաս լինելու դեպքում դիմողը կարող է տնօրինել այդ գումարն իր հայեցողությամբ: Գրավադրման համար կատարվող բոլոր ծախսերը նույնպես կատարվելու են Բանկի կողմից: Չի գանձվելու նաև վարկի տրամադրման վճար:

Այդ դեպքում տրամադրվում է 2 վարկ. առաջինը` այլ բանկի վարկի մնացորդի չափով, և դրա համար տրվում է 5% միանվագ գումար, երկրորդ վարկը տրվում է 6 ամիս անտոկոս տարբերակով:

Եթե 2021թ․-ի դեկտեմբերի 8-ից մինչև 2022թ․-ի մարտի 31-ը ներառյալ ստացել ես արտոնյալ ժամանակահատվածով (6 ամիս՝ 0%) բիզնես վարկ, ապա այս դեպքում կարող ես դիմել միայն վերաֆինանսավորման տարբերակի համար և հակառակը:

Բանկ մարդկանց մասին

ՓՄՁ ՎԱՐԿԵՐ

Լավագույն լուծումները բիզնեսի համար

Արևային վարկեր

Եթե նախատեսում ես ձեռք բերել արևային էկեկտրակայաններ և ջրատաքացման համակարգեր քո բիզնեսի համար, դու կարող ես օգտվել այս վարկատեսակից։
Ավելին

Դիմի՛ր հիմա
Գյուղատնտեսական վարկեր

Այս վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի համար շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ինչպես նաև այլ ներդրումներ կատարելու համար:                
Ավելին

Դիմի՛ր հիմա
Բիզնես հիփոթեք

Դու կարող ես օգտվել տվյալ վարկատեսակից նաև այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած քո վարկերն Ամերիաբանկ տեղափոխելու նպատակով:
Ավելին

Դիմի՛ր հիմա

Այլ առաջարկներ ՀԱՏՈՒԿ ՓՄՁ-ների համար

ՓՄՁ փաթեթային առաջարկ

ՓՄՁ փաթեթային առաջարկ

Միացի՛ր հատուկ քեզ համար մշակված ՓՄՁ փաթեթին և ստեղծի՛ր ամուր հիմք՝ ավելի վեր թռչելու համար:
Ավելին

Ամերիա լիզինգ

Ամերիա լիզինգ

Եթե ցանկանում ես քո կազմակերպությունը համալրել նոր տեխնիկայով, ձեռք բերել հիմնական միջոցներ, ժամանակակից սարքավորումներ, ճիշտ ժամանակն է օգտվելու Ամերիաբանկի ֆինանսական լիզինգի առավելություններից:
Ավելին

Ավանդ «Ամերիա»

Ավանդ «Ամերիա»

Մենք քո պահանջներին հնարավորինս համապատասխանեցված լուծումներ առաջարկելու համար մշակել ենք ավանդների լայն հնարավորություններ:
Ավելին

Բիզնես քարտ

Բիզնես քարտ

Մեր բիզնես քարտերը նախատեսված են ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերի համար: Մենք գիտենք, որ քո բիզնես նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ են հատուկ քեզ համար ստեղծված պայմաններ։
Ավելին

Մաքսային քարտ

Մաքսային քարտ

«ArCa» մաքսային քարտը նախատեսված է հատկապես ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների համար և թույլ է տալիս անկանխիկ մաքսային վճարումներ իրականացնել Հայաստանի բոլոր մաքսային կետերում:
Ավելին

Օնլայն բանկինգ

Օնլայն բանկինգ

Աշխարհի ցանկացած անկյունում, ցանկացած ժամի մենք քեզ հետ ենք և հոգ ենք տանում, որ քո բանկային գործարքները, առցանց վճարումները և հեռավար գործարքները կատարվեն մի քանի ակնթարթում ընդամենը մեկ հպումով, լինեն պարզ ու ապահով։
Ավելին

Ամերիա Մոբայլ բանկինգ

Ամերիա Մոբայլ բանկինգ

Քո բիզնեսը զարգանում է արագ քայլերով, և դու ուզում ես, որպեսզի բանկային ծառայությունները համապատասխանեն քո բիզնես կարիքներին, լինեն հարմար և հասանելի, աշխարհի որ անկյունում էլ դու լինես։
Ավելին

Էլեկտրոնային առևտուր

Էլեկտրոնային առևտուր

Մենք քեզ համար մշակել ենք էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպման հարմարեցված և շահավետ լուծումներ՝ ապահովելով տեղական և միջազգային վճարային քարտերով առցանց վճարումների ընդունման գործընթացը:
Ավելին

ՀԾ Բանկ-Հաճախորդ

ՀԾ Բանկ-Հաճախորդ

Քո հաշիվներն առավել հարմարավետ էլեկտրոնային տարբերակով կառավարելու համար մենք մշակել ենք «ՀԾ Բանկ-Հաճախորդ» համակարգը։
Ավելին

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ +374 10 56 11 11

Էլ․ հասցե info@ameribank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից

Simple Images   Simple Images