ՓՄՁ լուծումներ

Բիզնես վարկեր՝
աննախադեպ պայմաններով

Մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար
Հատուկ առաջարկը գործում է մինչև 31.03.2022թ. ներառյալ:


Դիմի՛ր օնլայն
Ettle Halsey

ՓՄՁ վարկերի
ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գործող քո բիզնես վարկերը Ամերիաբանկ տեղափոխելու դեպքում կարող ես ստանալ միանվագ գումար` վարկի գումարի 5%-ի չափով:

Դիմի՛ր օնլայն
Ettle Halsey

Քո բիզնեսն արդեն ունի թվային ուղի
ԱՄԵՐԻԱ ԲԻԶՆԵՍ

Ամերիա Բիզնեսը քո բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և առաջընթացի ամենակարճ թվային ուղին է: Այն գործում է մեկ պատուհանի սկզբունքով:

Բացի՛ր հաշիվ
Ettle Halsey
Բանկ առաջընթացի մասին

Բիզնես վարկեր` աննախադեպ պայմաններով

Մեր յուրաքանչյուր առաջարկ ստեղծվում է` գնահատելով բիզնեսի ամենօրյա կարիքներն ու պահանջները:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ բիզնեսին հենց այս պահին: Մեր հատուկ ուշադրությունն ու հոգատարությունը:

Ֆինանսավորում


Օգտվելով առաջարկից` դու կարող ես ստանալ վարկ քո յուրաքանչյուր բիզնես նպատակի համար` 6 ամիս 0% տոկոսադրույքով:

Այսինքն` 6 ամիս չես վճարվելու
- ոˊչ մայր գումար,
- ոˊչ տոկոսներ:

Վերաֆինանսավորում


Այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գործող քո բիզնես վարկերը Ամերիաբանկ տեղափոխելու դեպքում կարող ես ստանալ միանվագ գումար` վարկի գումարի 5%-ի չափով: Գրավադրման համար կատարվող բոլոր ծախսերը կատարվում են բանկի կողմից: Չի գանձվում նաև վարկի տրամադրման վճար:

Բիզնես վարկերի տրամադրման և վերաֆինանսավորման աննախադեպ առաջարկ

Դիմիˊր վարկի համար օնլայն, և մենք 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատենք քեզ հետ:

20-150 մլն դրամ

Վարկի գումար 20-150 մլն դրամ կամ կամ համարժեք արտարժույթ

Սկսած 4․3%-ից

Փաստացի տոկոսադրույք`AMD 9.7%-11.4%, USD 5.3%-7.6%, EUR 4.3%-6.7%

48-120 ամիս

Մարման Ժամկետ

Դիմիˊր վարկի համար օնլայն, և մենք 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատենք քեզ հետ:

 • Պայմաններ
 • Հիմնական գաղափարը
 • Արշավին մասնակցող վարկեր
 • Արշավի ժամկետ

Վարկերը տրամադրվում են վարկային պրոդուկտների ստանդարտ պայմաններով, բացառությամբ հետևյալ կետերի.

Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված
Մինչև 6 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք Արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում 0%, որից հետո

 • ՀՀ դրամ` 11.9%
 • ԱՄՆ Դոլար` 7.9%
 • Եվրո` 6.9%

48-60 ամիս հաստատուն տոկոսադրույքով (բացառությամբ ՀՀ դրամի)
48-120 ամիս ճշգրտվող տոկոսադրույքով

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Վարկը հաճախորդի հետ բանակցած պայմաններով հաստատելու և այնուհետ հաճախորդի կողմից հրաժարվելու դեպքում կարող է գանձվել տուգանք` վարկի գումարի 1%-ի չափով:

Շրջանառու միջոցների համալրում, ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում և այլ ներդրումներ

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր` նվազագույնը 20 մլն ՀՀ դրամից մինչև 150 մլն ՀՀ դրամ գումարով:

2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ից 2022 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ


Պայմաններ (PDF)


Բիզնես վարկերի վերաֆինանսավորման արշավի նկարագրություն

 • Վարկի պայմաններ
 • Հիմնական գաղափարը
 • Արշավի ժամկետ
 • Այլ պայմաններ

Վարկերը տրամադրվում են վարկային պրոդուկտների ստանդարտ պայմաններով, բացառությամբ հետևյալ կետերի.

Վարկառուին վճարվող միանվագ գումար

Վարկի գումարի 5%-ի չափով:

Վարկի տոկոսադրույք

 • ՀՀ դրամ ` 11.9%
 • ԱՄՆ Դոլար` 7.9%
 • Եվրո` 6.9%

48-60 ամիս հաստատուն տոկոսադրույքով (բացառությամբ ՀՀ դրամի)
48-120 ամիս ճշգրտվող տոկոսադրույքով

Վարկի տրամադրման վճար՝ չի գանձվում

Այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գործող բիզնես վարկերի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ

2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ից 2022 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ

Արշավին մասնակցող պրոդուկտներ 

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր` նվազագույնը 20 մլն ՀՀ դրամից մինչև 150 մլն ՀՀ դրամ գումարով:

Գրավադրման համար կատարվող հետևյալ ծախսերը կատարվում են բանկի կողմից

 • Միասնական տեղեկանքի, գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար սահմանված վճար (տրանսպորտային միջոցի դեպքում՝ ոստիկանությունից սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար),ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող մ
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար,
 • Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար,
 • Գրավի առարկայի գնահատման վճար:

Հաճախ տրվող հարցեր

Ոˊչ, այդ 6 ամսվա ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը կազմում է 0%, և տոկոսներ չեն կուտակվում:

Այոˊ, այդ դեպքում փաստացի տոկոսադրույքը, կախված վարկի գումարից և ընտրված առաջարկի տարբերակից, կարող է կազմել 5.9%-7.1%:

Ոչ մի հավելյալ ծախս չի լինելու, քանի որ տրամադրվելու է միանվագ գումար` վարկի գումարի 5%-ի չափով, որը հնարավորություն կտա մարելու այլ բանկի վարկի կանխամարման տույժը: Կանխամարման տույժ չլինելու կամ 5%-ից պակաս լինելու դեպքում դիմողը կարող է տնօրինել այդ գումարն իր հայեցողությամբ: Գրավադրման համար կատարվող բոլոր ծախսերը նույնպես կատարվելու են բանկի կողմից: Չի գանձվելու նաև վարկի տրամադրման վճար:

Այդ դեպքում տրամադրվում է 2 վարկ. առաջինը` այլ բանկի վարկի մնացորդի չափով, և դրա համար տրվում է 5% միանվագ գումար, երկրորդ վարկը տրվում է 6 ամիս անտոկոս տարբերակով:

Բանկ մարդկանց մասին

ՓՄՁ ՎԱՐԿԵՐ

Լավագույն լուծումները բիզնեսի համար

Արևային վարկեր

Եթե նախատեսում ես ձեռք բերել արևային էկեկտրակայաններ և ջրատաքացման համակարգեր քո բիզնեսի համար, դու կարող ես օգտվել այս վարկատեսակից։
Ավելին

Դիմի՛ր հիմա
Գյուղատնտեսական վարկեր

Այս վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի համար շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ինչպես նաև այլ ներդրումներ կատարելու համար:                
Ավելին

Դիմի՛ր հիմա
Բիզնես հիփոթեք

Դու կարող ես օգտվել տվյալ վարկատեսակից նաև այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած քո վարկերն Ամերիաբանկ տեղափոխելու նպատակով:
Ավելին

Դիմի՛ր հիմա

Այլ առաջարկներ ՀԱՏՈՒԿ ՓՄՁ-ների համար

ՓՄՁ փաթեթային առաջարկ

ՓՄՁ փաթեթային առաջարկ

Միացի՛ր հատուկ քեզ համար մշակված ՓՄՁ փաթեթին և ստեղծի՛ր ամուր հիմք՝ ավելի վեր թռչելու համար:
Ավելին

Ամերիա լիզինգ

Ամերիա լիզինգ

Եթե ցանկանում ես քո կազմակերպությունը համալրել նոր տեխնիկայով, ձեռք բերել հիմնական միջոցներ, ժամանակակից սարքավորումներ, ճիշտ ժամանակն է օգտվելու Ամերիաբանկի ֆինանսական լիզինգի առավելություններից:
Ավելին

Ավանդ «Ամերիա»

Ավանդ «Ամերիա»

Մենք քո պահանջներին հնարավորինս համապատասխանեցված լուծումներ առաջարկելու համար մշակել ենք ավանդների լայն հնարավորություններ:
Ավելին

Բիզնես քարտ

Բիզնես քարտ

Մեր բիզնես քարտերը նախատեսված են ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերի համար: Մենք գիտենք, որ քո բիզնես նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ են հատուկ քեզ համար ստեղծված պայմաններ։
Ավելին

Մաքսային քարտ

Մաքսային քարտ

«ArCa» մաքսային քարտը նախատեսված է հատկապես ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների համար և թույլ է տալիս անկանխիկ մաքսային վճարումներ իրականացնել Հայաստանի բոլոր մաքսային կետերում:
Ավելին

Օնլայն բանկինգ

Օնլայն բանկինգ

Աշխարհի ցանկացած անկյունում, ցանկացած ժամի մենք քեզ հետ ենք և հոգ ենք տանում, որ քո բանկային գործարքները, առցանց վճարումները և հեռավար գործարքները կատարվեն մի քանի ակնթարթում ընդամենը մեկ հպումով, լինեն պարզ ու ապահով։
Ավելին

Ամերիա Մոբայլ բանկինգ

Ամերիա Մոբայլ բանկինգ

Քո բիզնեսը զարգանում է արագ քայլերով, և դու ուզում ես, որպեսզի բանկային ծառայությունները համապատասխանեն քո բիզնես կարիքներին, լինեն հարմար և հասանելի, աշխարհի որ անկյունում էլ դու լինես։
Ավելին

Էլեկտրոնային առևտուր

Էլեկտրոնային առևտուր

Մենք քեզ համար մշակել ենք էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպման հարմարեցված և շահավետ լուծումներ՝ ապահովելով տեղական և միջազգային վճարային քարտերով առցանց վճարումների ընդունման գործընթացը:
Ավելին

ՀԾ Բանկ-Հաճախորդ

ՀԾ Բանկ-Հաճախորդ

Քո հաշիվներն առավել հարմարավետ էլեկտրոնային տարբերակով կառավարելու համար մենք մշակել ենք «ՀԾ Բանկ-Հաճախորդ» համակարգը։
Ավելին

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ +374 10 56 11 11

Էլ․ հասցե info@ameribank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից