Բիզնես վարկեր՝ աննախադեպ պայմաններով

Բիզնես վարկեր՝
աննախադեպ պայմաններով

Հատուկ առաջարկ մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառությամբ ՓՄՁ-ների համար բիզնես վարկ 3 ամիս՝ 0% տոկոսադրույքով։ 

3 ամիս չես վճարելու ո՛չ մայր գումար, ո՛չ տոկոսներ։ 

Դիմի՛ր օնլայն
Ettle Halsey

Բիզնես վարկերի վերաֆինանսավորում՝
աննախադեպ պայմաններով

Հատուկ առաջարկ մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառությամբ ՓՄՁ-ների համար։

Այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում քո գործող բիզնես վարկերը տեղափոխիˊր Ամերիաբանկ և ստացիˊր միանվագ գումար` վարկի գումարի 3%-ի չափով։

Դիմի՛ր օնլայն
Ettle Halsey

Ֆինանսավորում


Օգտվելով այս առաջարկից` դու կարող ես ստանալ արտարժութային վարկ քո յուրաքանչյուր բիզնես նպատակի համար` 3 ամիս 0% տոկոսադրույքով:

Այսինքն` 3 ամիս չես վճարվելու
- ոˊչ մայր գումար,
- ոˊչ տոկոսներ:

Վերաֆինանսավորում


Եթե ունես բիզնես վարկեր այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում, տեղափոխիˊր դրանք Ամերիաբանկ և ստացիˊր միանվագ գումար` վարկի գումարի 3%-ի չափով: Իսկ գրավադրման համար կատարվող բոլոր ծախսերը կիրականացվեն բանկի կողմից: Չի գանձվի նաև վարկի տրամադրման վճար:

Բիզնես վարկերի տրամադրման և վերաֆինանսավորման աննախադեպ առաջարկ

Դիմիˊր օնլայն, և մենք 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ
կհաստատենք քեզ հետ:

100
100
100
20 - 150 մլն 

դրամին համարժեք արտարժույթ

AMD 11.48%- 12.79%
USD 6.93% - 8.41%
EUR 5.88% - 7.40%

տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

48 - 120 ամիս 

մարման ժամկետ

100

Դիմի՛ր վարկի համար օնլայն

և մենք 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատենք քեզ հետ:

100
100
 • Պայմաններ
 • Վարկի նպատակը
 • Առաջարկին մասնակցող վարկեր
 • Առաջարկի ժամկետ

Վարկերը տրամադրվում են գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկերի համար սահմանված ստանդարտ պայմաններով՝ միաժամանակ առաջարկելով հետևյալ արտոնյալ պայմանները.

Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման արտոնյալ ժամանակահատված`

 • 3 ամիս՝ 0% ( չի հաշվարկվում ո՛չ մայր գումար, ո՛չ տոկոս)


Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

 • AMD 12.50% *
 • USD 8.25% *
 • EUR 7.25% *

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ՝

 • AMD 12.10% - 12.79% *
 • USD 8.05% - 8.41% *
 • EUR 7.11% - 7.40% *

*ճշգրտվող տոկոսադրույքով

Ժամկետ` 

 • 48 - 120 ամիս

Հայտի ուսումնասիրության վճար՝

 • Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պայմաններով վարկը հաստատելու և այնուհետ հաճախորդի կողմից դրանից հրաժարվելու դեպքում կարող է գանձվել տուգանք` վարկի գումարի 1%-ի չափով:


Բոլոր պայմաններին ծանոթացի՛ր այստեղ

Շրջանառու միջոցների համալրում, ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում և այլ ներդրումներ

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր` նվազագույնը 20 մլն ՀՀ դրամից մինչև 150 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով:

2022 թվականի նոյեմբերի 11-ից 2023 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ:


Պայմաններ (PDF)
100

Բիզնես վարկերի վերաֆինանսավորման առաջարկի նկարագրություն

 • Պայմաններ
 • Վարկի նպատակը
 • Առաջարկին մասնակցող վարկեր
 • Առաջարկի ժամկետ

Վարկերը տրամադրվում են գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկերի համար սահմանված ստանդարտ պայմաններով՝ միաժամանակ առաջարկելով հետևյալ արտոնյալ պայմանները.

Վարկառուին վճարվող միանվագ գումար

 • Վարկի գումարի 3%-ի չափով:


Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝

 • AMD 12.50% *
 • USD 8.25% *
 • EUR 7.25% *

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն առաջարկի շրջանակներում՝

 • AMD 11.48% - 12.42% *
 • USD 6.93% - 7.84% *
 • EUR 5.88% - 6.79% *

*ճշգրտվող տոկոսադրույքով

Ժամկետ`

 • 48 - 120 ամիս


Հայտի ուսումնասիրության վճար

 • Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պայմաններով վարկը հաստատելու և այնուհետ հաճախորդի կողմից դրանից հրաժարվելու դեպքում կարող է գանձվել տուգանք` վարկի գումարի 1%-ի չափով:


Բոլոր պայմաններին ծանոթացի՛ր այստեղ

Այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գույքով ապահովված գործող բիզնես վարկերի տեղափոխում Ամերիաբանկ:

Առաջարկին մասնակցող վարկեր

Գույքով ապահովված մանրածախ բիզնես վարկեր` նվազագույնը 20 մլն ՀՀ դրամից մինչև 150 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ:

Գրավադրում

Գրավադրման համար կատարվող հետևյալ ծախսերը կատարվում են Բանկի կողմից:

 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի, գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար սահմանված վճար (տրանսպորտային միջոցի դեպքում՝ ոստիկանությունից սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար)::
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար:
 • Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար:
 • Գրավի առարկայի գնահատման վճար:

2022 թվականի նոյեմբերի 11-ից 2023 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ։

Պայմաններ (PDF)


Հաճախ տրվող հարցեր

Ոˊչ, այդ 3 ամսվա ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը կազմում է 0%, և տոկոսներ չեն կուտակվում:

Ոչ մի հավելյալ ծախս չի լինելու, քանի որ տրամադրվելու է միանվագ գումար` վարկի գումարի 3%-ի չափով, որը հնարավորություն կտա մարելու այլ բանկի վարկի կանխամարման տույժը: Կանխամարման տույժ չլինելու կամ 3%-ից պակաս լինելու դեպքում դիմողը կարող է տնօրինել այդ գումարն իր հայեցողությամբ: Գրավադրման համար կատարվող բոլոր ծախսերը նույնպես կատարվելու են Բանկի կողմից: Չի գանձվելու նաև վարկի տրամադրման վճար:

Այդ դեպքում տրամադրվում է 2 վարկ. առաջինը` այլ բանկի վարկի մնացորդի չափով, և դրա համար տրվում է 3% միանվագ գումար, երկրորդ վարկը տրվում է 3 ամիս անտոկոս տարբերակով: Ընդ որում միաժամանակ երկու առաջարկներով դիմում ներկայացնելիս առաջարկի պայմաններով սահմանված վարկի նվազագույն սահմանաչափը (20 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ) հաշվարկվում է զուգահեռաբար դիտարկվող վարկերի հանրագումարի չափով։

Եթե 2021թ․-ի դեկտեմբերի 8-ից մինչև 2022թ․-ի օգոստոսի 31-ը ներառյալ դիմել և ստացել եք արտոնյալ ժամանակահատվածով (6 ամիս՝ 0% տոկոսադրույքով) բիզնես վարկ, ապա այս դեպքում կարող եք դիմել միայն վերաֆինանսավորման առաջարկի համար և հակառակը:

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ +374 10 56 11 11

Էլ․ հասցե info@ameriabank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից