Ecosystem

Ամերիա Բիզնես

Ամերիա Բիզնեսը քո բիզնեսի ստեղծման, զարգացման և առաջընթացի ամենակարճ թվային ուղին է: Այն գործում է մեկ պատուհանի սկզբունքով:

Դու հնարավորություն ունես առանց Բանկ գալու գրանցել կազմակերպություն, բացել հաշիվ Ամերիաբանկում, ստանալ քարտ և Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ, օգտվել Բանկի այլ ծառայություններից և բազմաթիվ արտոնություններից:

Simple Images

Հայտատեսակներ

Բիզնեսի գրանցում

Մեկ հպումով կարող ես գրանցել ԱՁ կամ ՍՊԸ (շուտով)` ստանալով հնարավորություն


- Բացել բանկային հաշիվ ՀՀ դրամով, դոլարով, եվրոյով և ռուբլիով

- Ստանալ անվճար բիզնես քարտ

- Ստանալ անվճար Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ

Գրանցի'ր ընկերություն

Հաշվի բացում

Մեկ հայտով կարող ես բացել բիզնես հաշիվ, հաշվի հետ միասին ձեռք բերելով հնարավորություն


- Ստանալ անվճար բիզնես քարտ

- Ստանալ անվճար Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ

- Օնլայն հետևել հայտի ընթացքին          

Բացի'ր հաշիվ

Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ

Եթե Ամերիաբանկի հաճախորդ ես, օգտվելով մեր առցանց ծառայություններից` կարող ես


- Ստանալ անվճար Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ

- Ստանալ անվճար բիզնես քարտ

- Օնլայն հետևել հայտի ընթացքին

Դիմի'ր հիմա

Օնլայն վարկավորում

Մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսների համար


- 1-10 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

- 12-60 ամիս

- Հայտի պատասխան ընդամենը 5 րոպեի ընթացքում

Դիմի'ր օնլայն
Simple Images

Ամերիա Բիզնես

Ամերիա Բիզնես հարթակից կարող են օգտվել ինչպես Բանկի գործող հաճախորդները, այնպես էլ այն գործարարները, որոնք կցանկանան մեզ հետ սկսել ու զարգացնել իրենց բիզնեսը: Առաջիկայում հարթակը կունենա նոր լուծումներ և առաջարկներ` ՓՄՁ-ների համար ապահովելով բիզնես, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հնարավորությունների համապարփակ էկոհամակարգ:

Գրանցի'ր հիմա

Բիզնեսի գրանցման գործընթացը

01
Ընտրել ընկերության տեսակը

Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում գրանցել ԱՁ։ Շուտով հասանելի կլինի նաև ՍՊ ընկերության գրանցումը։ Կարևոր է, որ դու նախապես տեղեկացված լինես դրանց տարբերությունների մասին:

02
Մուտքագրել պահանջվող տվյալները

Անհրաժեշտ է մուտքագրել համակարգի կողմից պահանջվող անձնական և բիզնեսի տվյալները, տալ համաձայնություն, որ Բանկը իրականացնի հարցումներ քո անունից:

03
Անցնել օնլայն նույնականացում

Այս փուլում Բանկը նախապես ամրագրած ժամին կապ է հաստատում ԱՁ-ի հետ տեսազանգի միջոցով` վերջինիս նույնականացնելու և ընկերության օնլայն գրանցմանը ընթացք տալու համար:

04
Ստանալ հաստատումն ու փաստաթղթերը

Գրանցման արդյունքում կարող ես ձեռք բերել բանկային հաշիվ, անվճար բիզնես քարտ և օնլայն/մոբայլ բանկինգ։

Ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

Վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար: Այս առաջարկի ներքո կարող ես նաև Ամերիաբանկ տեղափոխել այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած քո բիզնես վարկերը:

Simple Images
 • Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների էկոհամակարգում անձնական էջի բացման և սպասարկման պայմաններ և կանոններ
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից իրավաբանական անձանց (ԱՁ) բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար
 • «Բանկի կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն
 • Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ների էկոհամակարգի միջոցով ծառայությունների մատուցման համար տրվող համաձայնություններ
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի սպասարկման պայմաններ և օգտագործման կանոններ
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բիզնես քարտերի սակագներ
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ մաքսային քարտի սակագներ

Օգտակար տեղեկատվություն

Գրանցում

Անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ՝ ԱՁ) իրավունք ունի առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, իր անունից և իր ռիսկերով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ (եկամուտ) ստանալն է:

Այն դեպքում, երբ մի քանի անձինք նպատակ ունեն համատեղ իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն, անհրաժեշտ է գրանցել իրավաբանական անձ՝ ՍՊԸ կամ բաժնետիրական ընկերություն (փակ կամ բաց` կախված հիմնադիրների քանակից):

Մյուս հիմնական տարբերությունը գործունեության պատասխանատվության շրջանակն է: ԱՁ-ի դեպքում ֆիզիկական անձն իր ողջ գույքով պատասխանատվություն է կրում ԱՁ-ի պարտավորությունների համար, մինչդեռ ՍՊԸ-ի հիմնադիրները որևէ անձնական պատասխանատվություն չեն կրում (և հակառակը), նրանց պատասխանատվությունը փաստացի սահմանափակվում է միայն ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալում իրենց ներդրման չափով:

ՍՊԸ-ն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում միայն իր սեփականությունը հանդիսացող ակտիվների շրջանակներում:

Ընկերության գործունեությունը որոշվում է ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակի: Հիմնական տնտեսական գործունեություն է համարվում գործունեությանայն տեսակը, որը համախառն ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում կազմում է առավել մեծ տեսակարար կշիռ:
ՀՀ դասակարգման մեջ սահմանվում են տնտեսական գործունեության տեսակների անվանումները` համապատասխան կոդերով: Ըստ դասակարգիչի` տնտեսական գործունեության տեսակների ամբողջական ցանկին կարող ես ծանոթանալ  այստեղ։
Մեր հարթակում գործունեության տեսակները ներկայացված են պարզեցված և խմբավորված եղանակով, ուստի դու հնարավորություն ունես այն որոշելու ընդամենը երեք քայլով՝ ընտրելով քո գործունեության տեսակը, այդ տեսակի ներքո գտնվող ենթատեսակը և գործունեության նկարագրությունը։

Որևէ հասցեի փոստային դասիչը (Zip կոդ) գտնելու համար կարող եք օգտվել կայքից և, լրացնելով հասցեն, տեսել տվյալ հասցեի փոտային դասիչը։


Ցանկացած կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս պետական մարմինների, ՀՀ համայնքների՝ ի դեմս համայնքային կառավարչական հիմնարկների և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, ովքեր ԱԱՀ վճարող են համարվում կամավորության սկզբունքով հայտարարություն ներկայացնելու դեպքում), որի կողմից նախորդ օրացուցային տարում իրականացրած գործարքների հարկվող շրջանառությունը գերազանցում է 115 միլիոն դրամը (ԱԱՀ-ի շեմը) համարվում է ԱԱՀ վճարող:
Անձը ընթացիկ տարում համարվում է ԱԱՀ վճարող, եթե ընթացիկ տարում որևէ պահի դրությամբ իրականացրած գործարքների հարկվող շրջանառությունը գերազանցում է ԱԱՀ-ի շեմը: Այս դեպքում ԱԱՀ հաշվարկվում է ԱԱՀ-ի շեմը գերազանցած մասի համար:
Անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք չեն համարվում ԱԱՀ վճարողներ, սակայն եթե նրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածք են ներմուծում ապրանքներ, որոնց ներմուծումը համարվում է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով իրականացվող ներմուծում, ապա պարտավոր են օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում հաշվարկել և պետական բյուջե վճարել այդ գործառնություններից առաջացող ԱԱՀ-ի գումարները:
Եթե անձը կարող է օգտվել ԱԱՀ-ի շեմից, սակայն ցանկանում է համարվել ԱԱՀ վճարող, ապա նա կարող է հարկային մարմին ներկայացնել ԱԱՀ վճարող համարվելու մասին օրենքով նախատեսված հայտարարությունը և համարվել ԱԱՀ վճարող:

Գրանցման համար անհրաժեշտ է ունենալ անձը հաստատող փաստաթուղթ, ՀԾՀ (սոց. քարտ) կամ ՀԾՀ չունենալու մասին տեղեկանք։

 • Եթե արդեն հաշվառված ես որպես ԱՁ
 • եթե ներկայացված փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունն ամբողջական չեն
 • եթե օրենքով սահմանված կարգով զրկված ես ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից, և դատվածությունը մարված կամ վերացված չէ

 • եթե խախտված է ՍՊ ընկերության կազմավորման` օրենքով սահմանաված կարգը,
 • եթե ներկայացված չենօրենքով սահմանաված փաստաթղթերը,
 • ներկայացված փաստաթղթերի մեջ առկա են օրենքի հետ անհամապատասխանություններ,
 • եթե ՍՊԸ-ի հիմնադիրը կամ գործադիր մարմնի ղեկավարը օրենքով սահմանված կարգով զրկված է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից, դատվածությունը մարված կամ վերացված չէ,
 • առկա է անվանման անհամապատասխանություն օրենքով սահմանված պահանջներին,
 • իրավաբանական անձի տեղափոխման նպատակով դարձել էայլ պետության իրավաբանական անձ, որը նշված է ՀՀ կառավարության սահմանած պետությունների ցանկում, որոնց իրավաբանական անձինք չեն կարող ռեդոմիլացվել ՀՀ տարածքում:

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ կարող են համարվել այն ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնց կողմից նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը՝ առանց ԱԱՀ-ի, չի գերազանցել 24.0 մլն դրամը։

Վարկավորում

Այո՛, Բանկի պաշտոնական էջում գործող հարթակի միջոցով կարող ես օնլայն դիմել ցանկացած բիզնես վարկ ստանալու համար, և մեր մասնագետը կապ կհաստատի քեզ հետ: Դու կարող ես նաև օնլայն հետևել վարկավորման ընթացքին:

Այո՛, կարող ես. մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի դեպքում: Իսկ եթե դու Ամերիաբանկի հաշվետեր հաճախորդ ես և ունես ID քարտ՝ նույնականացվելու համար, ապա հնարավոր է նաև գումարը ստանալ օնլայն՝ առանց Բանկ այցելելու:

Վարկատեսակների տոկոսադրույքներին կարող ես ծանոթանալ Բանկի պաշտոնական կայքէջի՝ յուրաքանչյուր վարկատեսակի էջում՝ ընտրելով համապատասխան վարկատեսակը մենյուի «Վարկեր» բաժնից: Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող ես կապ հաստատել նաև մեզ հետ՝ զանգահարելով 010 56 11 11 հեռախոսահամարով կամ այցելելով Բանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ:

Վարկի տրամադրման մասին որոշման կայացումը կատարվում է վարկունակության գնահատման հիման վրա: Այլ բանկերում վարկերի առկայությունը խոչընդոտ չէ վարկի տրամադրման համար, եթե վարկունակության ցուցանիշները համապատասխանում են Ամերիաբանկի կողմից սահմանված ցուցանիշներին:
Ավելին, դու կարող ես նաև միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Իսկ մինչև 20 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի առկայության դեպքում դու ունես հնարավորություն այդ վարկերն ավտոմատ ձևով վերաֆինանսավորելու համար՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Այո՛, դու կարող ես միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Ավելին, մինչև 20 մլն վարկերի դեպքում կա նաև հնարավորություն այդ վարկերը վերաֆինանսավորելու ավտոմատ՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարզապես պետք է լրացնել կազմակերպության կամ ԱՁ-ի մասին մի քանի տվյալ (ՀՎՀՀ, սոց. քարտ), իսկ հետագայում արդեն, կախված ընտրված վարկատեսակից, հնարավոր է պահանջվեն որոշ փաստաթղթեր, որոնք ևս կարող ես կցել քո հայտին՝ օնլայն վերբեռնելով մեր հարթակի միջոցով՝ առանց Բանկ այցելելու:

Հաշիվ և քարտ

Նոր պատվիրված և/կամ վերաթողարկված քարտը և PIN կոդը (եթե այն ենթակա չէ OTP-ի կիրառմամբ ձևավորման) տրամադրվում են հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե նախընտրում եք ստանալ այն Երևանի տարածքում գործող որևէ մասնաճյուղում: Մեր մարզային մասնաճյուղերից քարտը ստանալու դեպքում այն Ձեզ կտրամադրվի 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Քարտը կարող եք ստանալ նաև առաքմամբ, այս դեպքում ժամկետը կախված է առաքող ընկերության պայմաններից:

Քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո քարտը վերաթողարկվում է (այդ պահին գործող սակագների և պայմանների համաձայն), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քարտի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 10 (տասն) օր առաջ գրավոր տեղեկացրել եք Բանկին քարտից հրաժարվելու մասին, քարտը բլոկավորված է, քարտի հետ կապված չմարված պարտավորություններ ունեք Բանկի նկատմամբ, կամ Բանկը միակողմանիորեն որոշում է կայացրել չվերաթողարկել քարտը:

Քարտային հաշիվը կարող է փակվել հաճախորդի կամ Բանկի նախաձեռնությամբ:
Բանկի և/կամ ՀՀ նկատմամբ պարտավորությունների բացակայության դեպքում վճարային քարտը կփակվի ամենաուշը հայտի ընդունմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:
Վճարային քարտը փակվելու և դրանում միջոցներ լինելու դեպքում հնարավորություն ունես առավելագույնը 7 (յոթ) օրվա ընթացքում այդ միջոցները փոխանցել այլ բանկային հաշվի կամ կանխիկացնել:
Հայտը ներկայացվելու և Բանկի կողմից ընթացք ստանալու պահից վճարային քարտի սպասարկումը, այդ թվում՝ սպասարկման վճարի կամ ապագային միտված որևէ այլ վճարի գանձումը դադարեցվում է: Միևնույն ժամանակ վճարային քարտի փակումը չի ազատում հաճախորդին մինչև վճարային քարտի փակելը ստանձնած/առաջացած պարտավորությունների կատարումից:

MyAmeria

Համապատասխան օնլայն խանութից (App Store, Google Play Store) ներբեռնի՛ր Ամերիա Մոբայլ բանկինգ հավելվածը, մուտքագրի՛ր օգտագործողի անունն ու գաղտնաբառը:

PIN կոդի միջոցով Մոբայլ հավելված մուտք գործելու հնարավորությունն ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է կարգավորումներում ընտրել «PIN կոդ» տարբերակը, բացված պատուհանում մուտքագրել ընթացիկ գաղտնաբառն ու սահմանել PIN կոդը, որի նիշերի առավելագույն քանակը 4-ն է:

Մատնահետքով /FaceID-ով մուտքն ակտիվացնելու համար կարգավորումներից ընտրի՛ր «Մատնահետք» տարբերակը և բացված պատուհանում հաստատի՛ր մատնահետքդ (IOS համակարգի դեպքում հաստատում չի պահանջվում): Մատնահետքի (FaceID-ի) միջոցով մուտքն ակտիվանում է այն դեպքում, եթե հեռախոսն ունի համապատասխան տեխնիկական հնարավորություն, և տվյալ սմարթֆոնում այն ակտիվացված է:

Ընդ որում, PIN կոդ սահմանելու կամ մատնահետքով մուտք գործելու սխալ փորձերի քանակը 3-ն է, որոնք սպառելուց հետո Հավելվածի մուտքը հնարավոր է համապատասխան գաղտնաբառի միջոցով։ Հնարավոր հաճախակի արգելափակումից խուսափելու նպատակով դու կստանաս զգուշացում փորձերի հասանելի քանակի մասին։

Օնլայն բանկինգը թույլ է տալիս զգալիորեն խնայել ժամանակը և կատարել հիմնական բանկային գործարքները՝ առանց Բանկ գալու: Օրինակ՝ կարող ես դիտել քո հաշիվների ընթացիկ մնացորդներն ու շրջանառությունը, վարկերի ու ավանդների մնացորդները, մարման ժամանակացույցը, ծանոթանալ արտարժույթի փոխարժեքին: Օնլայն բանկինգի միջոցով կարելի է շատ արագ և հեշտ կատարել կոմունալ վճարումներ, փոխանցումներ սեփական հաշիվների միջև և այլ անձանց: Համակարգի միջոցով դու կարող ես տարբեր ծառայությունների համար հայտեր ներկայացնել, օրինակ՝ կանխիկի տրամադրում, քարտի թողարկում, տեղեկանքների կամ այլ փաստաթղթերի ստացում, խնայողական հաշվի, ավանդի բացում և այլն:

Այո՛, Օնլայն բանկինգն ապահով է և անվտանգ: Համակարգի անվտանգությունն ապահովելու համար կիրառվում են առցանց համակարգերի համար նույնականացման սարքեր արտադրող համաշխարհային առաջատար «VASCO Data Security» ընկերության «Digipass» սարքերը, ինչպես նաև «AmeriaToken» հավելվածը:

Կարող ես ինքնուրույն վերականգնել գաղտնաբառը՝ պատասխանելով անվտանգության ապահովման համար համակարգի կողմից տրվող հարցերին: Եթե գաղտնաբառի վերականգնման հետ կապված խնդիրներ ունես, կապ հաստատիր մեզ հետ, և մենք սիրով կօգնենք վերակագնել այն:

Գաղտնաբառը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ լրացված անձնական տվյալներ, որոնք հնարավոր է լրացնել և/կամ փոփոխել «Կարգավորումներ» բաժնի՝ «Իմ տվյալները» ենթաբաժնում: Տվյալները լրացված չլինելու դեպքում գաղտնաբառն ինքնուրույն վերականգնել հնարավոր չէ, և պետք է զանգահարել կամ մոտենալ Բանկ:

Հարկեր

Նրանք ազատվում են միկրոձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր պետական հարկերից(ԱԱՀ, շահութահարկ, եկամտային հարկ, շրջանառության հարկ), բացառությամբ՝
1. ՀՀ ներմուծվող ապրանքների(այդ թվում ԵԱՏՄ երկրներից)մասով սահմանված կարգով հարկերի հաշվարկման և պետական բյուջե վճարման պարտավորությունից,
2. բնապահպանական և/կամ ճանապարհային հարկերի հաշվարկման և պետ․ բյուջե վճարման պարտավորությունից,
3. միկրոձեռնարկատիրության մեջ որպես վարձու աշխատողյուրաքանչյուր անդամի համար ամսական 5 հազար դրամի չափով եկամտային հարկի վճարման պարտավորությունից: 

Ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ-ն) ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների իրականացման համար օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Ավելին՝ https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTIVAT

Շահութահարկը պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Ավելին՝ https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTIProfitTax

Շրջանառության հարկը շրջանառության հարկ վճարողների կողմից ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող` ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին փոխարինող պետական հարկ է:
Ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունների համար շրջանառության հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին: Անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար շրջանառության հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-ին: Ավելին՝ https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTITurnoverTax

Ակցիզային հարկը` ակցիզային հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործարքների և (կամ) գործառնությունների իրականացման համար Օրենսգրքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է: Ավելին՝ https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTIExciseTax

Հարկային մարմնի կողմից հարկային վարչարարության իրականացման նպատակով հարկային մարմինն իրականացնում է կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց հաշվառում, որն իրականացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարների միջոցով։ Ավելին՝ https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTITaxpayerRegistration

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (այսուհետ` ՀՎՀՀ) հանդիսանում է նրա նույնականացման կոդը: Այն միակն է և ենթակա չէ փոփոխման: ՀՎՀՀ-ն չի կարող տրամադրվել այլ հարկ վճարողի: Ավելին՝ https://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTITaxpayerRegistration

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ +374 10 56 11 11

Էլ․ հասցե info@ameribank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից