Բանկի մասին
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Առաքելություն

Բարելավվել կյանքի որակը՝ տրամադրելով մեր հաճախորդներին ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՐԱԿԻ ֆինանսական ծառայություններ և գործարար լուծումներ, իրականացնելով հասարակության ԲԱՐՕՐՈՒԹՅԱՆ համար նշանակալի բիզնես և սոցիալական ծրագրեր, ձևավորելով յուրահատուկ կորպորատիվ մշակույթ և միջազգային ընկերության զարգացման սեփական մոդել՝ ՄԻԱՎՈՐԵԼՈՎ ՀԱՋՈՂԱԿ ՄԱՐԴԿԱՆՑ, շարունակաբար ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՎ մեր ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ:

Տեսլական

Դառնալ ֆինանսական և գործարար լուծումներ տրամադրող միջազգային ընկերություն, լինել թիրախային շուկաներում ԱՌԱՋԱՏԱՐԸ սպասարկման որակով և արդյունավետությամբ՝ ներգրավելով ընդհանուր արժեքներ կրող բացառիկ մարդկանց:

Արժեքներ և սկզբունքներ

- Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը
- Որակ և գերազանցություն
- Ազնվություն և անաչառություն
- Հուսալիություն
- Թափանցիկություն
- Պատասխանատվություն սոցիալական, էթիկայի և շրջակա միջավայրի հետ կապված հարցերում
- Հարգանք
- Վստահություն
- Համագործակցություն և թիմային մոտեցում
- Բանկի հեղինակություն

Ներկայումս Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 37,426,880,000 /երեսունյոթ միլիարդ չորս հարյուր քսանվեց միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար/ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որը բաժանված է թվով 116,959 /մեկ հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր հիսունինը/  հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 320,000 /երեք հարյուր քսան հազար/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Ամերիաբանկը ստանձնել է նորարարական, բազմակողմանի և բարձրորակ ֆինանսական լուծումներ տրամադրող գործընկերոջ դերը հայաստանյան շուկայում և տարածաշրջանում գործունեություն իրականացնող հաճախորդների համար: