Բանկի ղեկավարները | Ամերիաբանկ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ներքին Աուդիտ

Տվյալներ վարձատրության վերաբերյալ

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրված վարկեր և այլ փոխառույթուններ

Բանկի հետ փոխկապակցված անձանց գործարքների կարգավորում

Բանկի՝ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց և ղեկավարներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ

Թարմացված է 22.09.2020 թ. 11:01