Բանկի ղեկավարները | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Տնօրենների խորհուրդ

Անդրեյ Մկրտչյան

Խորհրդի նախագահ

Ռիչարդ Օգդոն

Խորհրդի անկախ անդամ

Տիգրան Դավթյան

Խորհրդի անկախ անդամ

Լինդսի Ֆորբս

Խորհրդի անդամ

Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկի

Խորհրդի անկախ անդամ

Կախաբեր Կիկնավելիձե

Խորհրդի անկախ անդամ

Ֆիլիպ Լինչ

Խորհրդի անկախ անդամ

Տնօրինություն

Արտակ Հանեսյան

Տնօրինության նախագահ, Գլխավոր տնօրեն

Հովհաննես Թորոյան

Տնօրինության անդամ, Ֆինանսական գծով տնօրեն

Գագիկ Սահակյան

Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն

Անդրանիկ Բարսեղյան

Տնօրինության անդամ, Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրեն

Արման Բարսեղյան

Տնօրինության անդամ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն

Գոհար Խաչատրյան

Տնօրինության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ

Արմինե Ղազարյան

Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն

Ներքին Աուդիտ

Արթուր Անդրեասյան

Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի տնօրեն

Տվյալներ վարձատրության վերաբերյալ

Բանկի Խորհրդի, Գործադիր Մարմնի անդամների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրված վարկեր և այլ փոխառություններ

Բանկի հետ փոխկապակցված անձանց գործարքների կարգավորում

Բանկի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անդամների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրված վարկեր և այլ փոխառություններ

Թարմացված է 04.08.2023 թ. 11:01