Բանկի ղեկավարները | Ամերիաբանկ
Արտակ Հանեսյան

Արտակ Հանեսյան

Տնօրինության նախագահ, Գլխավոր տնօրեն
Գագիկ Սահակյան

Գագիկ Սահակյան

Տնօրինության անդամ, Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն
Անդրանիկ Բարսեղյան

Անդրանիկ Բարսեղյան

Տնօրինության անդամ,
Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրեն
Արման Բարսեղյան

Արման Բարսեղյան

Տնօրինության անդամ, Մանրածախ բանկինգի տնօրեն
Գոհար Խաչատրյան

Գոհար Խաչատրյան

Տնօրինության անդամ,
Գլխավոր հաշվապահ
Արմինե Ղազարյան

Արմինե Ղազարյան

Տնօրինության անդամ, Տաղանդների կառավարման և ծառայությունների գծով տնօրեն

Ներքին Աուդիտ

Տվյալներ վարձատրության վերաբերյալ

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրված վարկեր և այլ փոխառույթուններ

Բանկի հետ փոխկապակցված անձանց գործարքների կարգավորում

Բանկի՝ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց և ղեկավարներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ

Թարմացված է 22.09.2020 թ. 11:01