Բանկի ղեկավարները
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Տվյալներ վարձատրության վերաբերյալ

Նշանակալից մասնակցություն ունեցող և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրված վարկեր և այլ փոխառույթուններ

Բանկի հետ փոխկապակցված անձանց գործարքների կարգավորում

Բանկի՝ նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց և ղեկավարներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ

Թարմացված է առ 17.03.2021 18:39:23