Ապահովագրական ընկերությունների ցանկ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

  • Անշարժ գույքի համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0,15-0.3 տոկոսը,
  • Սարքավորումների համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.2-0.5 տոկոսը,
  • Շրջանառու միջոցների համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.3-0.5 տոկոսը,
  • Ավտոմեքենաների համար ապահովագրավճարը սկսվում է վարկի գումարի 2,5 տոկոսից:

Վերոնշյալ սակագները կարող են փոփոխվել կախված շուկայի իրավիճակից:

Պայմաններ

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում այդ ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, և ֆինանսական կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ ինտերնետային կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: