Օգտակար Հղումներ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

 • Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում հաշիվ բացելու,ավանդի, վճարային քարտի և պահատուփի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և տեղեկություններ PDF
 • Ապահովագրական ընկերությունների ցանկ
 • Գույք գնահատող ընկերությունների ցանկ
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ /11RBD RL 72-01-01/ PDF
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար  PDF
 • Վարկի սպասարկման սակագներ /11RBD PL 72-03-29/ PDF
 • Առաջնային շուկայից ձեռք բերվող Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկավորման պայմաններ /11RBD PL 72-03-01/  PDF
 • Ամերիաբանկ ՓԲԸ <<Բանկի կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն>> հրապարակային փաստաթուղթ PDF
 • “AMERIA GLOBAL TRADING” Առևտրային համակարգով բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագները PDF
 • Բանկի վճարային քարտերի ապահովագրության պայմաններ PDF
 • Ֆիզիկական անձանց ընթացիկ բանկային հաշվի բացման եվ սպասարկման ամփոփագիր PDF
 • «Ամերիա Փարթներ»/«Ամերիա Պրեմիում»/«Ամերիա Պերսոնա» փաթեթի համար Բանկում գործող Սակագներ և պայմաններ
 • «Ամերիաբանկ»  ՓԲԸ Քարտերի սակագներ PDF
 • Ամերիբանկ ՓԲԸ վճարային քարտերի սակագներ (PDF)
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Բրոքերային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմանները PDF
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի սպասարկման պայմաններ և օգտագործման կանոններ»  PDF
 • Բանկի անհատական պահատուփի պայմաններ PDF
 • «Ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ» PDF
 • Գույքով ապահովված սպառողական վարկերի պայմանները PDF
 • Գույքով չապահովված սպառողական վարկերի պայմանները PDF
 • Օվերդրաֆտ Arca Classic, Cirrus Maestro/ Visa Electron/AYO Card VISA Classic քարտատեսակներով PDF
 • Օվերդրաֆտ Master Card Standard/VISA Classic քարտատեսակներով PDF
 • Օվերդրաֆտ Master Card Gold/VISA Gold/ AYO Card VISA Gold քարտատեսակներով PDF
 • Օվերդրաֆտ Master Card Platinum/VISA Platinum քարտատեսակներով PDF
 • Օվերդրաֆտ Arca Classic, Cirrus Maestro/ Visa Electron/ AYO Card VISA Classic քարտատեսակներով ապահովությամբ PDF
 • Օվերդրաֆտ Master Card Standard/VISA Classic քարտատեսակներով ապահովությամբ PDF
 • Օվերդրաֆտ Master Card Gold/VISA Gold/ AYO Card VISA Gold քարտատեսակներով ապահովությամբ PDF
 • Օվերդրաֆտ Master Card Platinum/VISA Platinum քարտատեսակներով ապահովությամբ PDF
 • Master Card Standard/VISA Classic/ քարտատեսակներով վարկային գիծ PDF
 • Master Card Gold/VISA Gold քարտատեսակներով վարկային գիծ PDF
 • Master Card Platinum/VISA Platinum քարտատեսակներով վարկային գիծ PDF
 • VISA Infinite քարտատեսակներով վարկային գիծ PDF
 • Master Card Standard/VISA Classic/ քարտատեսակներով վարկային գիծ ապահովությամբ PDF
 • Master Card Gold/VISA Gold քարտատեսակներով վարկային գիծ ապահովությամբ PDF
 • Master Card Platinum/VISA Platinum քարտատեսակներով վարկային գիծ ապահովությամբ PDF
 • VISA Infinite քարտատեսակներով վարկային գիծ ապահովությամբ PDF
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց ապառիկ ֆինանսավորման ծառայության մատուցման հիմնական պայմաններ PDF
 • Անշարժ գույքի գրավադրմամբ ֆինանսավորման սահմանաչափի պայմանները PDF
 • Գույքով ապահովված սպառողական վարկերի պայմանները PDF
 • Առաջնային շուկայից բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Երկրորդային շուկայից բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Առևտրային նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի վերանորոգման վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Առևտրային նշանակության անշարժ գույքի վերանորոգման վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի կառուցապատման վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Առևտրային նշանակության անշարժ գույքի կառուցապատման վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Առանց Բանկ այցելության՝ առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման սպառողական վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման սպառողական վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Երկրորդային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման սպառողական վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • Ներդրումային վարկի ամբողջական պայմաններ PDF
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի  «Առևտրային վարկավորման պայմաններ
 • ՀՀ դրամով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF 
 • ԱՄՆ դոլարով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF
 • Եվրոյով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF
 • ՌԴ ռուբլով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF
 • Տեղեկատվական ամփոփագիր «Խնայողական» հաշվի համար PDF 
 • Բանկի նվեր քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ PDF
 • «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ավանդի պայմաններ ֆիզիկական անձանց համար PDF
 • Արժեթղթերով գործարքների պայմաններ
 • Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ PDF
 • Էքսպրես լիզինգի պայմաններ PDF
 • Բանկի կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն PDF
 • Վճարային տերմինալով գործարքների իրականացման պայմաններ PDF
 • Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայք (www.cba.am)
 • «Ֆինանսներ բոլորի համար» ինտերնետային կայք (www.abcfinance.am),
 • «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ինտերնետային կայք (www.fininfօ.am)
 • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում այդ ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար, և ֆինանսական կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ ինտերնետային կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
  Թարմացված է 01.11.2022