Նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 54.466.380.000 (հիսունչորս միլիարդ չորս հարյուր վաթսունվեց միլիոն երեք հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է թվով 117.132 (մեկ հարյուր տասնյոթ հազար մեկ հարյուր երեսուներկու) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 465.000 (չորս հարյուր վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի կանոնադրական կապիտալն ամբողջությամբ համալրված է Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Իմաստ Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդ (նախկին անվանում՝ Ամերիա Գրուպ (Սի-Ուայ) Լիմիթեդ)

 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակիցների գործունեության տեսակ՝ Ներդրումային ընկերություն
 • Մասնակցության չափը՝ 48.82 տոկոս
 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք՝ Ռուբեն Վարդանյան

Վերակառուցման Զարգացման Եվրոպական Բանկ (ՎԶԵԲ)

 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակիցների գործունեության տեսակ՝ Բազմակողմ զարգացման բանկային /ներդրումային
 • Գործունեություն մասնակցության չափը՝ 17.71 տոկոս
 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք՝ կիրառելի չէ

Ասիական Զարգացման Բանկ (ԱԶԲ)

 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակիցների գործունեության տեսակ՝ 
 • Բազմակողմ զարգացման բանկային/ներդրումային գործունեություն
 • Մասնակցության  չափը՝ 13.91 տոկոս
 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք՝ կիրառելի չէ

Ի Էս Պի Էս Հոլդինգ Լիմիթեդ

 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում ուղղակի նշանակալից մասնակիցների գործունեության տեսակ՝ Ներդրումային ընկերություն
 • Մասնակցության չափը՝ 12.05 տոկոս
 • Բանկի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք՝
 • Սիներգուս Կոնկորդիս Լիմիթեդ /ներդրումային ընկերություն/
 • Անդրեյ Մկրտչյան
 • Արտակ Հանեսյան
 • Գագիկ Սահակյան
 • Արթուր Անդրեասյան
 • Դավիթ Սարգսյան
 • Սամվել Աղաբաբյան
 • Տիգրան Ջրբաշյան
Թաւմացված է 27.04.2022, 10:37