Loans
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ
Micro and small business

Business loans

All you need to succeed

Apply online

Smart account

Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ

Այս վարկատեսակը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, ովքեր օգտվում են Ամերիաբանկի POS տերմինալների ծառայություններից և/կամ համագործակցում են Բանկի հետ ապառիկ ֆինանսավորման ոլորտում, կամ պարզապես հաշվետեր են: Այս վարկատեսակի ներքո Դուք կարող եք ստանալ 1-50 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ բիզնես քարտով` POS, ապառիկ կամ հաշիվների շրջանառության հիման վրա::

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Ավտոմատ ձևով հաստատվող բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

Մի քանի հպում և կարող ես Մոբայլ բանկինգ հավելվածով սկսել կառավարել հաշիվներիդ ցանկացած վայրից, ցանկացած ժամի: Օնլայն Բանկինգ համակարգի գրեթե բոլոր հիմնական գործառույթները հասանելի են նաև բջջային հավելվածով` քո IOS և Android սարքերով

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Գրավով ապահովված վարկ 20-150 մլն ՀՀ դրամ

20-150 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով գրավով ապահովված բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ։ Այս վարկատեսակը նախատեսված է Ձեր Բիզնեսի համար շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ինչպես նաև այլ ներդրումներ կատարելու համար: Դուք կարող եք օգտվել տվյալ վարկատեսակից նաև այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած Ձեր վարկերն Ամերիաբանկ տեղափոխելու նպատակով:​

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Գրավով մասնակի ապահովված բիզնես վարկ՝ 10-20մլն ՀՀ դրամի չափով

Այս վարկատեսակի ներքո դուք կարող եք դիմել 10-20 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով բիզնես վարկ կամ օվերդրաֆտ ստանալու համար: Վարկատեսակը նախատեսված է Ձեր Բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար: Այս առաջարկի ներքո կարող եք նաև Ամերիաբանկ տեղափոխել այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած Ձեր բիզնես վարկերը:​

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Արևային համակարգերի ձեռքբերման վարկ

Ավտոմատ ձևով հաստատվող արևային համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ 1-30 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով։ Այս վարկատեսակի ներքո Դուք կարող եք օգտվել վարկավորման հատուկ պայմաններից, եթե նախատեսում եք ձեռք բերել արևային էկեկտրակայաններ և ջրատաքացման համակարգեր Ձեր բիզնեսի համար:​

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Մաքսային քարտով օվերդրաֆտ

Մաքսային քարտը նախատեսված է ներմուծող կազմակերպությունների կողմից մաքսատներում, մաքսային կետերում մաքսային ու հարկային վճարումներն առավել հեշտ և հարմարավետ իրականացնելու նպատակով` առանց անհանգստանալու բավականաչափ դրամական միջոցների առկայության մասին:

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Ամերիա լիզինգ

Դուք ցանկանո՞ւմ եք Ձեր կազմակերպությունը համալրել նոր տեխնիկայով, ձեռք բերել հիմնական միջոցներ, ժամանակակից սարքավորումներ. ճիշտ ժամանակն է օգտվել ֆինանսական լիզինգի առավելություններից:

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

2-50 մլն ՀՀ դրամ վարկ օվերդրաֆտ 1000 խոշոր հարկատուների համար

Այս վարկատեսակը նախատեսված է ընթացիկ ֆինանսական տարվա արդյունքներով Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ներառված ընկերությունների համար:

Իմանալ ավելին
Loans

Automatically approved business loan/overdraft

This loan is designed to help you develop your business and finance day-to-day operations. As part of this offer you can transfer your existing loans from other banks or credit organizations to Ameriabank.

Learn more
Loans

Business loans AMD 15-30 Million

You can apply fpr AMD 15-30 million or its equivalent in other currency. You will need partial collateral: no need to provide coverage for the full amount of loan

Learn more
Loans

Collateral-secured loans AMD 3-150 Million

This loan is designed to help you purchase property and working assets or make other investments for your business. You can also use this loan to transfer your loans from other banks or credit organizations to Ameriabank.

Learn more
Loans

Business loan for purchase of solar power systems

You can benefit from special terms, if you plan to purchase solar power plants or water heaters for your business.

Learn more
Loans

Overdraft on business card

If you use Ameriabank's POS terminal services or partner with us in consumer finance/installment loans, or just have an account with Ameriabank, this service is for you.

Learn more

Purchase order finance

Purchase order finance is a convenient solution, if you have a contract but don't have free cash to perform it or collateral to pledge for a loan. Your purchase contract itself is the main security for your financing.

Learn more

SME package

We are waiting for yoi

Recommended for you

Card image cap

Customs card

ArCa customs card is specially designed for importers enabling them to make non-cash customs payments at all the customs offices of Armenia.

Learn more
Card image cap

Business card

Our business card may be used by both companies and individual entrepreneurs. With our business card, you may access your money any time you need it.

Learn more
Card image cap

Ameria Business

Business wants to save time and find shorter and more effective ways to success. We appreciate the role of small and medium enterprises and strive to become a reliable financial partner for you. For this purpose we have developed an online platform designed specially for small and medium business.

Learn more

Last updated on 01.11.2021, 09:53