Փոխանցումներ հաշվին
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Կան ավելի հարմար լուծումներ, ավելի արդյունավետ գործիքներ, ավելի հարմարավետ եղանակներ, որոնք նպաստում են քո բիզնեսի աստիճանական աճին ու վերելքին: Մենք առաջարկում ենք քեզ կատարել փոխանցումներ վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա։ 

Ամերիաբանկի ցանկացած մասնաճյուղում, Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ և Հեռախոսային բանկ ծառայությունների միջոցով դու կարող ես անել փոխանցումներ Հայաստանի և օտարերկրյա բանկեր ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով:

Ընդլայնի՛ր քո բիզեսի աշխարհագրությունը մեզ հետ:

Վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա փոխանցումներ կարող ես կատարել յուրաքանչյուր բանկային օր՝ գործառնական ժամերին, իսկ «ՀԾ Բանկ-հաճախորդ» համակարգի միջոցով ստացվող հանձնարարագրերը՝ ավտոմատ կերպով:

Վճարման հանձնարարականների ընդունման և կատարման ժամանակացույց.

 

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 13:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 13:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 15:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 15:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

 

Բանկ-հաճախորդ/Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգերով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

 

Հեռախոսային բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրըԱռանձին դեպքերում, երբ քեզ անհրաժեշտ է շտապ փոխանցում կատարել, վճարման հանձնարարականները կարող ես կատարել նաև սահմանված ժամային գրաֆիկից դուրս լրացուցիչ վճարի գանձմամբ:

Մասնաճյուղում փոխանցում կատարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և վճարման հանձնարարագիրը: Իսկ հեռախոսային տարբերակը նախընտրելու դեպքում՝ հեռախոսային բանկինգի համար սահմանված գաղտնաբառը:


Բանկային ծառայություններից օգտվելիս դու պետք է ունենաս ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ։


Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ։ 

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»՝ www.fininfօ.am

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է, ՈՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՆԵԼ, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ԸՆՏՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ։

Հաշիվների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություն կարող ես ստանալ այստեղ:

Թարմացված է 07.10.2021, 10:37