Գյուղատնտեսական հումքի մթերման նպատակով վարկեր
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Բիզնես վարկ`   հատուկ պայմաններով

Գյուղատնտեսական հումքի մթերման և պահածոների պարագաների գնման նպատակով

Ագրովերամշակման ոլորտին հատուկ պայմաններով տրամադրվող վարկերի առաջարկից կարող են օգտվել`

  • խաղողի, պտուղ-բանջարեղենի, կաթի և այլ գյուղատնտեսական հումքի մթերմամբ,
  • պահածոների պարկերի ու տարաների գնմամբ զբաղվող ընկերությունները:
Օրինակ`    

  • գինու և կոնյակի գործարանները, 
  • պահածոների, չրի, պանրի և կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները, 
  • սառնարանային տնտեսությունները և այլն: 

Սուբսիդավորում

ՀՀ սահմանամերձ համայնքներում՝  ամբողջությամբ*

ՀՀ այլ համայնքներում՝ 10%

Տոկոսադրույքը՝ 13%Արտոնյալ ժամանակահատված

Խաղողի մթերման (գնման) համար՝ 12 ամիս

Այլ գյուղմթերքի մթերման, հումքի գնման և տարաների ձեռքբերման համար՝ 6 ամիս


Վարկի գումար

30-150 մլն ՀՀ դրամ**

Ժամկետ

6 - 36 ամիս

Փաստացի տոկոսադրույք

0% - 3.6%

Նպատակ

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումներ (գնումներ)

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ժամկետ

6-18 ամիս (մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված)

6-36 ամիս* (մինչև 12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատված)

*Միայն խաղողի մթերման (գնման) նպատակով վարկերի դեպքում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք (հաստատուն)

13%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0% - 3.6%

Սուբսիդավորում

ՀՀ սահմանամերձ համայնքներում՝ ամբողջությամբ*

ՀՀ այլ համայնքներում ՝ 10%

Վարկի տրամադրման վճար

Չի կիրառվում

Ապահովվածություն

1.      անշարժ գույք`    մինչև 100%

2.      տրանսպորտային միջոց`   մինչև 50%

3.      հիմնական միջոց`   մինչև 40%, և այլն

Օգտագործման եղանակ

Անկանխիկ

Կանխիկացման վճար գյուղատնտեսական ապրանքի ձեռքբերման նպատակով վաճառողի` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում սպասարկվող բանկային հաշվին փոխանցվող վարկի գումարից

Չի Կիրառվում

* Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014թ․-ի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերի տարածքներում գործունեություն իրականացնող և նույն վայրերում գյուղատնտեսական հումք մթերող և վերամշակող տնտեսվարողների համար սուբսիդավորվում են ոչ ավելի, քան 14 տոկոսային կետով։

** Առանձին դեպքերում կարող են տրամադրվել նշված նվազագույն սահմանաչափից ավելի փոքր չափի գումարով վարկեր սույն պայմաններով սահմանված այն ժամկետով, որի համար սահմանված տոկոսադրույքի կիրառման պարագայում փաստացի տոկոսադրույքի չափը չի գերազանցի օրենսդրությամբ սահմանված փաստացի տոկոսադրույքի առավելագույն չափը: