Բիզնեսի Ձեռքբերում և Միաձուլում | Ներդրումային | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մենք տրամադրում ենք հետևյալ ծառայությունները`

 • պոտենցիալ ներդրողի կամ թիրախային ընկերության որոնում, փաստաթղթերի պատրաստում (տեղեկատվական նախնական հուշագիր, տեղեկատվական հուշագիր),
 • գործարքի ռազմավարության մշակում, բանակցությունների և գործընթացի կառավարում,
 • աջակցություն ֆինանսական և իրավաբանական ստուգումների կազմակերպման, հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման գործընթացներում,
 • գործարար ծրագրի մշակում, ֆինանսական մոդելավորում և զգայունության վերլուծություն,
 • բիզնեսի արժեքի և սիներգետիկ արդյունքի գնահատման հաշվետվությունների կազմում:


Մենք կարող ենք օգնել Ձեզ ֆինանսական և իրավաբանական ստուգումների կազմակերպման, հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման հարցերում.

 • աջակցություն գործարքի իրականացման գործում, ներառյալ`  
 • վարկի ստացման և գործարքի`  փոխառու միջոցներով ֆինանսավորման հետ կապված հարցերում,
 • գործարքի հետ կապված վճարումների, սեփականատիրական կառուցվածքի փոփոխության, ընկերությունների և իրավունքների գրանցման/վերագրանցման հետ կապված հարցերում,
 • պետական մարմինների (Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով) կողմից հակամենաշնորհային թույլտվությունների ստացման հետ կապված հարցերում, 
 • իրավաբանական փաստաթղթերի պատրաստում (Մտադրությունների մասին նամակ, Գաղտնիության համաձայնագիր, Նախնական պայմանների վերաբերյալ համաձայնագիր, Բաժնետոմսերի առուվաճառքի պայմանագիր, Բաժնետերերի միջև համաձայնագիր) և աջակցություն բանակցային գործընթացում,
 • հետգործարքային ուսումնասիրություններ և վերլուծություն:

 • Ծառայությունների գինը պայմանագրային է: Ծառայությունների պայմանները յուրաքանչյուր հաճախորդի համար անհատապես բանակցվում և ամրագրվում են պայմանագրով`  կախված պատվիրվող ծառայությունների տեսակից, դրանք իրականացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքի ծավալից և անհրաժեշտ այլ ծախսումների գումարից:
 • Ներդրումային ծառայություններից օգտվելիս ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ Հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:
 • Հաճախորդը իրավունք ունի հաղորդակցվել Բանկի հետ իր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
 • Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Ներդրումային ծառայությունները մատուցվում են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ գլխամասում, հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երեւան, 0010, Վ. Սարգսյան 2:

Թարմացված է առ 22.07.2021 17:41:48