Կապիտալի Շուկաներ | Ներդրումային Գործարքներ | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Կապիտալի շուկաներ

Լայն հնարավորություններ պոտենցիալ թողարկողների համար

Խորհրդատվության տրամադրում

Բաղկացած լինելով գիտակ և փորձառու մասնագետներից՝ Կապիտալի շուկաների բաժնի մեր անձնակազմը տրամադրում է ծառայությունների լայն ընտրանի և տարբեր գործարքների վերաբերյալ խորհրդատվություն, այդ թվում`

- նախքան առաջնային տեղաբաշխումը համապատասխանության ստուգում և առաջնային տեղաբաշխման խորհրդատվություն,
- կորպորատիվ կառավարման խորհրդատվություն և ԿԲ պահանջների համաձայն հաշվետվությունների կազմման աջակցություն,
- ազդագրի մշակման և գրանցման ներկայացման աջակցություն,
- արժեթղթերի տեղաբաշխման ծառայություններ,
- արժեթղթերի շուկայի ստեղծում:

Անհատականացված լուծումներ

Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր կնքելիս մենք հաշվի ենք առնում կորպորատիվ հաճախորդների բոլոր պահանջները`  առաջարկելով կապիտալի շուկաների գծով այնպիսի լուծումներ, որոնք լավագույնս համապատասխանում են հաճախորդների կարիքներին:

Մեր կողմից հաջողությամբ իրականացված գործարքներ:

Հարուստ փարձառություն

Մեր կապիտալի շուկաների բաժինն առանցքային դեր է ունեցել տեղական ֆինանսական շուկայում տեղի ունեցած բոլոր նորարարական նախաձեռնություններում՝ դեռևս 2008 թ-ին կազմակերպելով կորպորատիվ պարտատոմսերի հրապարակային տեղաբաշխում՝ մինչ այդ Հայաստանում նախադեպը չունեցած աճուրդի միջոցով:

Մեր փորձառությունը և էական գործարքները

Պարտքային և փայատիրական կապիտալի շուկաներին առնչվող մեր ծառայությունների սակագները պայմանական բնույթ ունեն: Ընդհանուր առմամբ, դրանք հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով փաստացի ծախսված ժամանակը և ռեսուրսները:  Արժեթղթերի տեղաբաշխման ծառայության դեպքում նաև կիրառվում է տեղաբաշխման վճար, որը հաշվարկվում է որպես տոկոս տեղաբաշխված պարտատոմսերից:

  • Ներդրումային ծառայություններից օգտվելիս ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ Հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:
  • Հաճախորդը իրավունք ունի հաղորդակցվել Բանկի հետ իր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
  • Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Ներդրումային ծառայությունները մատուցվում են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ գլխամասում, հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երեւան, 0010, Վ. Սարգսյան 2:

Թարմացված է առ 04.05.2021 16:09:07