Կապիտալի Շուկաներ | Ներդրումային Գործարքներ | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Պարտքային և փայատիրական կապիտալի շուկաներին առնչվող մեր ծառայությունների սակագները պայմանական բնույթ ունեն: Ընդհանուր առմամբ, դրանք հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով փաստացի ծախսված ժամանակը և ռեսուրսները:  Արժեթղթերի տեղաբաշխման ծառայության դեպքում նաև կիրառվում է տեղաբաշխման վճար, որը հաշվարկվում է որպես տոկոս տեղաբաշխված պարտատոմսերից:

  • Ներդրումային ծառայություններից օգտվելիս ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ Հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:
  • Հաճախորդը իրավունք ունի հաղորդակցվել Բանկի հետ իր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
  • Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին: