Հաշիվներ և խնայողություններ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
Միջին բիզնես

Հաշիվներ և
խնայողություններ

Ձեր բիզնեսի աճի ու զարգացման ճանապարհը
հարթում ենք միասին

mobile-banking-front

Բիզնես հաշիվ

Ընկերության ֆինանսական միջոցների կառավարումը սկսվում է բանկային հաշիվ բացելուց։ Մենք Ձեր կողքին ենք, որպեսզի առաջարկենք Ձեզ անհրաժեշտ նորարարական ծառայություններ, որոնք կօգնեն ապահովել Ձեր կազմակերպության սահուն գործունեությունն ու զարգացումը:

Իմանալ ավելին

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Մենք առաջարկում ենք դրամական միջոցների պահպանման այլընտրանքային տարբերակ։ Անկանխիկ ոսկով մետաղական հաշիվներ ծառայության շնորհիվ Դուք կարող եք չպահել Ձեր կազմակերպության դրամական միջոցները տարբեր արժույթներով և ապահովագրել դրանք արժույթային ռիսկերից։

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Էսքրոու հաշիվ

Անշարժ գույքի առք ու վաճառքի կամ այլ խոշոր գործարքների ժամանակ հավելյալ ապահովության և վստահության գրավականը Ամերիաբանկում բացված քո Էսքրոու հաշիվն է։ Սա հատուկ բանկային հաշիվ է, որի վրա պահվում են դրամական միջոցները մինչև առք ու վաճառք կամ մեծ գործարք իրականացնող կողմերի միջև պարտավորությունները կատարված լինեն։

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Ավանդ «Ամերիա»

Մենք Ձեր պահանջներին հնարավորինս համապատասխանեցված լուծումներ առաջարկելու համար մենք մշակել ենք ավանդների լայն հնարավորություններ: Մեր կողմից առաջարկվող ավանդատեսակները ընտրության լայն հնարավորություն են ընձեռում։

Իմանալ ավելին

Ձեզ կհետաքրքրի նաև