POS տերմինալներ | Միկրո և Փոքր բիզնես
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
check-mark icon
Անվճար տեղադրում

Սարքի տեղադրումն անվճար է

percentage-icon
Կատարված գործարքից պահվող միջնորդավճարի չափը սահմանվում է պայմանագրով

Միջնորդավճար

POS տերմինալներ


Անկանխիկ վճարման հնարավորությունն այսօր անհրաժեշտություն է առևտրի և սպասարկման կետերի համար։

Մեր POS-տերմինալների տեղադրման ծառայությունը մշակված է հենց այս խնդիրը լուծելու համար։

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


վճարումների կատարման հարմար, արագ և հուսալի եղանակ

վերահսկելիություն և ապահովություն

անվճար տեխնիկական աջակցություն և անհրաժեշտ նյութերի անվճար տրամադրում

գանձապահ-օպերատորների անվճար ուսուցում

POS-տերմինալների տեղադրում՝ ընդամենը 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Առավելություններ

card icon
Սպասարկվող քարտատեսակներ

Մեր POS տերմինալները սպասարկում են ինչպես դեբետային, այնպես էլ՝ կրեդիտային «ArCa», «Visa», «MasterCard» և «Mir» քարտատեսակները:

calculator icon
Շարժական POS

Մենք նաև տրամադրում ենք շարժական տերմինալներ՝ վճարման գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով:

insurance icon
Անվտանգություն և ապահովություն

Մեր POS տերմինալներով անկանխիկ գործարքների համար կիրառվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխանող նոր տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ՝ անվտանգության գործող պահանջներին համապատասխան:

1. POS տերմինալով անկանխիկ գործարքների սակագները ըստ սպասարկման կետերի սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով: 

2. Այն դեպքում, երբ Առևտրի/սպասարկման կետում POS տերմինալով իրականացված ամսական շրջանառությունը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից, Բանկի կողմից գանձվում է սպասարկման վճար`  ամսական 5,000 ՀՀ դրամի չափով`   ներառյալ հարկերը:

  • Եթե ՀԴՄ սարքը տրամադրվում է Բանկի կողմից, ապա գործում է 5 տարի պարտավորության սկզբունքը`   Պայմանագրի գործողության ընթացքում ամսական ոչ պակաս, քան 500,000 ՀՀ դրամ շրջանառություն ապահովելու պարտավորություն ստանձնող կետերին:
  • Պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում Սպասարկման կետը օգտվելու է միայն  Բանկի կողմից տրամադրվող  POS ծառայությունից:
  • Գործընկերոջ կողմից Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել ՀԴՄ սարքը և վճարել հրաժարագին՝ 100,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
  • Գործընկերոջ կողմից 3 ամիս անընդմեջ Սպասարկման կետում ՀԴՄ սարքով իրականացված անկանխիկ գործարքների ամսական առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով շրջանառություն չապահովելու պարագայում, ինչպես նաև սահմանված պահանջներից որևէ մեկը չպահպանելու պարագայում  Բանկն իրավունք  ունի վաղաժամկետ լուծել  պայմանագիրը և հետ վերցնել ՀԴՄ սարքը։
  • Բանկն իրավունք ունի գանձել  սպասարկման վճար՝ ամսական 5,000 ՀՀ  դրամի չափով` ներառյալ հարկերը՝ Սպասարկման կետում ՀԴՄ սարքով իրականացված անկանխիկ գործարքների ամսական առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով շրջանառություն չապահովելու պարագայում։
  • Բանկը ծառայությունն ակտիվացնում է նաև Առևտրի/սպասարկման  կետին պատկանող ՀԴՄ սարքի միջոցով: Այդ պարագայում  անհրաժեշտ է Բանկ ներկայացնել ՀԴՄ սարքի գործարանային համարը: Ընդ որում ՀԴՄ սպասարկման դեպքում 5000 ՀՀԴ սպասարկման վճարը չի գանձվում:

1.1 Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում


Անվճար

1.2. 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ
յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1.3. SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ
յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում

1.4.1 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ

1.4.2 Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ `  ներառյալ ԱԱՀ

1.4.3 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում7

1,000 ՀՀ դրամ`   ներառյալ ԱԱՀ

1.5 Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ`   ներառյալ ԱԱՀ

1.6 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ

1.7 Քաղվածքի առաքում

1.7.1 Էլեկտրոնային փոստով

Անվճար

1.7.2 Փոստով `  ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ ԱԱՀ

1.7.3 Փոստով `   ՀՀ տարածքից դուրս

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

1.8. Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան`  ներառյալ ԱԱՀ

1.9. Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

1.9.1 Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան `   ներառյալ ԱԱՀ

1.9.2 Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան `   ներառյալ ԱԱՀ

1.9.3 Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան `  ներառյալ ԱԱՀ

1.10. Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

1.10.1 Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում,

1.10.1.1 Կանխիկ փոխարժեք,

1.10.1.2 Անկանխիկ փոխարժեք


10,000 ՀՀ դրամ տարեկան`  ներառյալ ԱԱՀ

1.10.2. Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան `  ներառյալ ԱԱՀ

Հեռախոս POS

loan calculator icon

Ameria PhonePOS-ը հավելված է, որը թույլ կտա քո սմարթֆոնն օգտագործել որպես POS տերմինալ և ստանալ անկանխիկ վճարումներ ցանկացած վայրում:

Մաքսային քարտ

custom card icon

Մաքսային քարտը շատ հարմար լուծում է մաքսատներում և մաքսային կետերում մաքսային ու հարկային վճարումներն առավել դյուրին և պարզ եղանակով իրականացնելու համար:

Բիզնես քարտ

card icon

Մեր բիզնես քարտերը նախատեսված են ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար:

Թարմացված է առ 18.09.2023 11:53