POS տերմինալներ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Անկանխիկ վճարման հնարավորությունն այսօր անհրաժեշտություն է առևտրի և սպասարկման կետերի համար։
Մեր POS-տերմինալների տեղադրման ծառայությունը մշակված է հենց այս խնդիրը լուծելու համար։

POS-տերմինալներով գործարքներն ունեն մի շարք առավելություններ.

 • վճարումների կատարման հարմար, արագ և հուսալի եղանակ
 • վերահսկելիություն և ապահովություն 
 • անվճար տեխնիկական աջակցություն և անհրաժեշտ նյութերի անվճար տրամադրում
 • գանձապահ-օպերատորների անվճար ուսուցում
 • POS-տերմինալների տեղադրում՝ ընդամենը 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սպասարկվող քարտատեսակներ

Մեր POS տերմինալները սպասարկում են ինչպես դեբետային, այնպես էլ՝ կրեդիտային «ArCa», «MasterCard», «Mir» և «Visa» քարտատեսակները:

Շարժական POS

Մենք նաև տրամադրում ենք շարժական տերմինալներ՝ վճարման գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով:

Անվտանգություն և ապահովություն

Մեր POS տերմինալներով անկանխիկ գործարքների համար կիրառվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխանող նոր տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ՝ անվտանգության գործող պահանջներին համապատասխան:

1. POS տերմինալով անկանխիկ գործարքների սակագները ըստ սպասարկման կետերի սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով: 

2. Այն դեպքում, երբ Առևտրի/սպասարկման կետում POS տերմինալով իրականացված ամսական շրջանառությունը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից, Բանկի կողմից գանձվում է սպասարկման վճար`  ամսական 5,000 ՀՀ դրամի չափով`   ներառյալ հարկերը:

 • ՀԴՄ սարքերը տրամադրվելու են 5 տարի պարտավորության սկզբունքով`   Պայմանագրի գործողության ընթացքում ամսական ոչ պակաս, քան 500,000 ՀՀ դրամ շրջանառություն ապահովելու պարտավորություն ստանձնող կետերին:
 • Պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում Սպասարկման կետը օգտվելու է միայն  Բանկի կողմից տրամադրվող  POS ծառայությունից:
 • Գործընկերոջ կողմից Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել ՀԴՄ սարքը և վճարել հրաժարագին՝ 100,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
 • Գործընկերոջ կողմից 3 ամիս անընդմեջ Սպասարկման կետում ՀԴՄ սարքով իրականացված անկանխիկ գործարքների ամսական առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով շրջանառություն չապահովելու պարագայում, ինչպես նաև սահմանված պահանջներից որևէ մեկը չպահպանելու պարագայում  Բանկն իրավունք  ունի վաղաժամկետ լուծել  պայմանագիրը և հետ վերցնել ՀԴՄ սարքը։
 • Բանկն իրավունք ունի գանձել  սպասարկման վճար՝ ամսական 5,000 ՀՀ  դրամի չափով` ներառյալ հարկերը՝ Սպասարկման կետում ՀԴՄ սարքով իրականացված անկանխիկ գործարքների ամսական առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով շրջանառություն չապահովելու պարագայում։
 • Բանկը ծառայությունն ակտիվացնում է նաև Առևտրի/սպասարկման  կետին պատկանող ՀԴՄ սարքի միջոցով: Այդ պարագայում  անհրաժեշտ է Բանկ ներկայացնել ՀԴՄ սարքի գործարանային համարը: Ընդ որում ՀԴՄ սպասարկման դեպքում 5000 ՀՀԴ սպասարկման վճարը չի գանձվում:

1.1 Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում


Անվճար

1.2. 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ ` ներառյալ ԱԱՀ
յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1.3. SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ ` ներառյալ ԱԱՀ
յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում

1.4.1 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ ` ներառյալ ԱԱՀ

1.4.2 Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

1.4.3 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում7

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

1.5 Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ ` ներառյալ ԱԱՀ

1.6 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ ` ներառյալ ԱԱՀ

1.7 Քաղվածքի առաքում

1.7.1 Էլեկտրոնային փոստով

Անվճար

1.7.2 Փոստով `  ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

1.7.3 Փոստով `   ՀՀ տարածքից դուրս

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

1.8. Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան`ներառյալ ԱԱՀ

1.9. Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

1.9.1 Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ` ներառյալ ԱԱՀ

1.9.2 Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան ` ներառյալ ԱԱՀ

1.9.3 Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ` ներառյալ ԱԱՀ

1.10. Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

1.10.1 Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում,

1.10.1.1 Կանխիկ փոխարժեք,

1.10.1.2 Անկանխիկ փոխարժեք


10,000 ՀՀ դրամ տարեկան` ներառյալ ԱԱՀ

1.10.2. Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան ` ներառյալ ԱԱՀ

Թարմացված է առ 13.07.2022