Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ գրավով ապահովված վարկին կից
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
time icon
6-36 ամիս

Վարկի Ժամկետ

loan limit icon
1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկի գումար

Ին՞չ է գրավով ապահովված վարկին կից, բիզնես քարտով օվերդրաֆտը


Այս վարկատեսակը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, որոնք Ամերիաբանկում ունեն կամ դիմել են գրավով ապահովված 30-150 մլն ՀՀ դրամով կամ համարժեք արտարժույթով մանրածախ բիզնես վարկի:

Տվյալ վարկատեսակի միջոցով դու կարող ես ստանալ 1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ Ամերիաբանկի քո բիզնես քարտով:

Հայտը ներկայացնելուց հետո մեր մասնագետը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատի քեզ հետ (Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում)։


ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


առանց բիզնեսի վերլուծության,

առանց հավելյալ գրավի պահանջի, միայն գործող գրավի հիման վրա,

առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի,

վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորությամբ,

անհրաժեշտ փաստաթղթերն օնլայն կցելու և վարկային հայտի ընթացքին օնլայն հետևելու հնարավորությամբ:

Օնլայն բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

smart account icon

Վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար:

Գրավով ապահովված վարկ 30-150 մլն ՀՀ դրամ

business loan icon

Այս վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի համար շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ինչպես նաև այլ ներդրումներ կատարելու համար:

Օվերդրաֆտ բիզնես քարտով

card icon

Այս վարկատեսակը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, ովքեր օգտվում են Ամերիաբանկի POS տերմինալների ծառայություններից, կամ պարզապես հաշվետեր են: