POS տերմինալներ | Խոշոր Բիզնեսի Համար | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

POS տերմինալներ

750 մլն ՀՀ դրամից ավել տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Անկանխիկ վճարման հնարավորությունն այսօր անհրաժեշտություն է առևտրի և սպասարկման կետերի համար։
Մեր POS տերմինալների տեղադրման ծառայությունը մշակված է հենց այս խնդիրը լուծելու համար։

POS տերմինալներով գործարքներն ունեն մի շարք առավելություններ.

  • վճարումների կատարման հարմար, արագ և հուսալի եղանակ
  • վերահսկելիություն և ապահովություն
  • անվճար տեխնիկական աջակցություն և անհրաժեշտ նյութերի անվճար տրամադրում
  • գանձապահ-օպերատորների անվճար ուսուցում
  • POS-տերմինալների տեղադրում՝ ընդամենը 4 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ինչպե՞ս դիմել POS տերմինալ ստանալու համար:

POS տերմինալ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է պարզապես այցելել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և լրացնել առևտրային կետի գրանցման հայտ-պայմանագիրը:

Արդյո՞ք POS տերմինալների միջոցով գործարքների դեպքում քարտապանից կարող է գանձվել հավելյալ միջնորդավճար:

Ո՛չ: Առևտրի կետի կողմից վաճառքը և ծառայությունների մատուցումը քարտապաններին իրականացվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարների և գնային պայմանների փոփոխման՝ կանխիկ կամ այլ եղանակով վճարման համար սահմանված պայմաններով և գներով:

Արդյո՞ք առևտրի կետն իրավասու է կանխիկ գումար տրամադրել քարտապանին՝ անկանխիկ գործարքի դիմաց:

Ո՛չ: Առևտրի կետն իրավասու չէ քարտապանին տրամադրել կանխիկ գումար՝ կատարված անկանխիկ գործարքների դիմաց: Քարտերով կատարված գործարքը անվավեր ճանաչելու դեպքում գործարքի գումարը վերադարձվում է բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ անմիջապես վճարումը կատարած քարտին:

Արդյո՞ք անհրաժեշտ է պահպանել գործարքների անդորրագրերի պատճենները:

Այո՛: Քարտերով կատարված գործարքների անդորրագրերի (սլիփ) պատճեններն անհրաժեշտ է պահպանել գործարքի կատարման օրվանից սկսած 1 (մեկ) տարվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում Բանկը կարող է պահանջել անդորրագրերը, որոնք պետք է ներկայացվեն 3 (երեք) բանկային օրվա ընթացքում՝ Բանկից ստացված հարցման օրվանից սկսած:

Ու՞մ է պատկանում սարքավորումը և ի՞նչ պատասխանատվություն է նախատեսվում տերմինալը վնասելու և/կամ կորստի դեպքում:

Առևտրի կետում տեղադրված POS տերմինալը և հարակից սարքավորումը հանդիսանում են Բանկի սեփականությունը: Սարքավորումը վնասելու և/կամ դրա կորստի դեպքում դրա համար լրիվ գույքային պատասխանատվությունը կրում է առևտրի կետը:

Ինչպե՞ս են միացվում POS տերմինալները:

POS տերմինալները միացվում են բջջային GPRS կապի միջոցով, որի ծախսերը հոգում է Բանկը, կամ առևտրի կետի տարածքում աշխատող wifi կապի միջոով: