Բիզնես քարտ | Միջին Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Սպասարկում

15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Հավելյալ քարտ

Անվճար հավելյալ քարտի տրամադրում

Քարտի առաքում ՀՀ տարածքում

Անվճար

Պատրա՞ստ եք հաշիվ բացել

Քանի՞ օրում կարող եք ստանալ «BUSINESS» քարտը:

Նոր պատվիրված և/կամ վերաթողարկված քարտը և PIN կոդը (եթե այն ենթակա չէ
OTP-ի կիրառմամբ ձևավորման) տրամադրվում են հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե նախընտրում եք ստանալ այն Երևանի տարածքում գործող որևէ մասնաճյուղում: Մեր մարզային մասնաճյուղերից քարտը ստանալու դեպքում այն Ձեզ կտրամադրվի 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Քարտը կարող եք ստանալ նաև առաքմամբ, այս դեպքում ժամկետը կախված է առաքող ընկերության պայմաններից:

Ի՞նչ պետք է անել քարտի ժամկետը լրանալուն պես։

Քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո քարտը վերաթողարկվում է (այդ պահին գործող սակագների և պայմանների համաձայն), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քարտի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 10 (տասն) օր առաջ գրավոր տեղեկացրել եք Բանկին քարտից հրաժարվելու մասին, քարտը բլոկավորված է, քարտի հետ կապված չմարված պարտավորություններ ունեք Բանկի նկատմամբ, կամ Բանկը միակողմանիորեն որոշում է կայացրել չվերաթողարկել քարտը:

Թարմացված է առ 17.11.2022 14:32