Բիզնես Վարկեր | Վերականգնվող Էներգետիկա | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Եթե Ձեր գործունեության ոլորտն էներգետիկան է, և Դուք ցանկանում եք իրականություն դարձնել Ձեր նոր նախագծերը կամ զարգացնել ընթացիկ գործունեությունը, ապա Դուք արդեն գտել եք ճիշտ գործընկերոջ:

Ցանկանո՞ւմ եք դառնալ առաջատար Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի զարգացման գործընթացում: Ուրեմն ֆինանսավորման մեր ծրագիրը հենց Ձեր համարձակ քայլերի համար է:

  • Վարկի տրամադրում միանվագ կամ փուլերով՝ ըստ Ձեր հարմարության
  • Մինչև 3 տարի արտոնյալ ժամկետ՝ միայն տոկոսների մարմամբ:

ՀՀ դրամ,
ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Արժույթ

մինչև 10,000,000 ԱՄՆ

դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

Մինչև 15 տարի

վարկի մարման ժամկետ

Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59