Բիզնես հաշիվ | Խոշոր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Բիզնես հաշիվ

750 մլն ՀՀ դրամից ավել տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Ձեր ընկերության ֆինանսական միջոցների կառավարումը սկսվում է բանկային հաշիվ բացելուց։ Մենք առաջարկում ենք Ձեզ օգտվել անհատականացված, Ձեր բիզնեսի պահանջներին և կարիքներին համապատասխանող լուծումներից ու ծառայություններից: Արագ զարգացող թվային աշխարհում մեզ համար ամենակարևոր արժեքը Դուք եք և Ձեր բարօրությունը: Ցանկացած լուծում, ցանկացած ծառայություն և առաջարկ առաջին հերթին նպատակ ունի բավարարելու Ձեր բիզնեսի կարիքները և համապատասխանելու Ձեր նպատակներին: Մենք Ձեր կողքին ենք, որպեսզի բիզնեսի զարգացման և վերելքի ընթացքում առաջարկենք անհրաժեշտ նորարարական ծառայություններ, անհատականացված լուծումներ, անվտանգություն և ապահովություն, որոնք կօգնեն ապահովել Ձեր կազմակերպության սահուն գործունեությունն ու զարգացումը:

Մեզ մոտ կարող են հաշիվ բացել թե՛ Հայաստանում, թե՛ այլ պետություններում ստեղծված/հիմնադրված.

  • անհատ ձեռներեցները,
  • իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող միավորումները,
  • միջազգային կազմակերպությունները,
  • կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և/կամ ներկայացուցչությունները,
  • իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումները,
  • տարատեսակ կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունները:

Թարմացված է առ 22.07.2021 14:52:17