Բիզնես հաշիվ | Միկրո և Փոքր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
limit icon
Անվճար

Հաշվի բացում ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով

time icon
Անվճար

Քաղվածքների տրամադրում ՝ մինչև 1 տարի վաղեմության համար

percent icon
Առանց նվազագույն մնացորդի

Հաշիվների համար չի սահմանվում նվազագույն մնացորդ

Ի՞նչ է բիզնես հաշիվը

Ընկերության ֆինանսական միջոցների կառավարումը սկսվում է բանկային հաշիվ բացելուց։ Մենք քո կողքին ենք, որպեսզի առաջարկենք քեզ անհրաժեշտ նորարարական ծառայություններ, որոնք կօգնեն ապահովել քո կազմակերպության սահուն գործունեությունն ու զարգացումը:

Հաշվին առկա միջոցները տնօրինելու համար հաստատվում է գործարք կատարելու իրավունք ունեցող ներկայացուցչի կամ ներկայացուցիչների ստորագրության/ստորագրությունների, կնիքի (առկայության դեպքում) նմուշը, ինչպես նաև այդ ներկայացուցիչների շրջանակը սահմանող հրահանգ-հանձնարարականը, որոնց գործողության համար ժամկետ սահմանված չէ:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Հաշվի հեռավար կառավարում

Նպատակային հաշիվներ

Քաղվածքների տրամադրում ՝ մինչև 1 տարի վաղեմության համար

Հաշիվների համար չի սահմանվում նվազագույն մնացորդ

Հաշվի բացում ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով

Բիզնես հաշիվ փաթեթով

Անհատական հաշիվը կառավարվում է բացառապես հաշվետիրոջ կամ վերջինիս կողմից այլ անձի տրված լիազորագրի հիման վրա:

Ամերիա Բիզնես

Փաթեթը գործում է միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար

Անվճար

Ինչ է ներառում

icon

Բացել բանկային հաշիվ ՀՀ դրամով, դոլարով, եվրոյով և ռուբլիով

icon

Ինտերնետ Բանկ/ Մոբայլ Բանկ համակարգ

icon

Մինչև 3 VISA Business կամ MasterCard Business տեսակի վճարային քարտ

icon

Հայտին օնլայն հետևելու հնարավորություն

Հաշիվ փաթեթով

Երևանում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում
բացելու դեպքում

Այցելիր մասնաճյուղ

40,000 ՀՀ դրամ

/տարեկան

Ինչ է ներառում

icon

ՀՀ դրամով հաշիվ և/կամ արտարժույթով 
հաշիվներ

icon

Ինտերնետ Բանկ/ Մոբայլ Բանկ համակարգ

icon

Մեկ VISA Business կամ MasterCard Business տեսակի վճարային քարտ

icon

Հայտին օնլայն հետևելու հնարավորություն

Ովքե՞ր կարող են բացել հաշիվ

Մեզ մոտ կարող են հաշիվ բացել թե՛ Հայաստանում, թե՛ այլ պետություններում ստեղծված/հիմնադրված.

անհատ ձեռներեցները,

իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող միավորումները,

միջազգային կազմակերպությունները,

կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և/կամ ներկայացուցչությունները,

իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումները,

տարատեսակ կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունները:


Անհատական հաշիվը կառավարվում է բացառապես հաշվետիրոջ կամ վերջինիս կողմից այլ անձի տրված լիազորագրի հիման վրա:

Businessman and businesswoman descussing

Կանխիկով գործառնությունների գծով Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափ

Բիզնես քարտ

limit icon

Մեր բիզնես քարտերը նախատեսված են ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերի համար:

Հաշիվների կառավարում

card icon

Կառավարի՛ր քո հաշիվները, կատարի՛ր անվտանգ փոխանցումներ և վճարումներ՝ առանց Բանկ գալու։

Ավանդ «Ամերիա»

credit limit icon

Ամերիաբանկում դու կարող ես ավանդ ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ինչպես նաև ՌԴ ռուբլիով:

Թարմացված է առ  28.06.2023 11:10