Բիզնես հաշիվ | Միկրո և Փոքր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Բիզնես հաշիվ

Մինչև 750 մլն ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Ընկերության ֆինանսական միջոցների կառավարումը սկսվում է բանկային հաշիվ բացելուց։ Մենք քո կողքին ենք, որպեսզի առաջարկենք քեզ անհրաժեշտ նորարարական ծառայություններ, որոնք կօգնեն ապահովել քո կազմակերպության սահուն գործունեությունն ու զարգացումը:

Մեզ մոտ կարող են հաշիվ բացել թե՛ Հայաստանում, թե՛ այլ պետություններում ստեղծված/հիմնադրված.

 • անհատ ձեռներեցները,
 • իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող միավորումները,
 • միջազգային կազմակերպությունները,
 • կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և/կամ ներկայացուցչությունները,
 • իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումները,
 • տարատեսակ կարգավիճակ ունեցող կազմակերպությունները:

Անհատական հաշիվը կառավարվում է բացառապես հաշվետիրոջ կամ վերջինիս կողմից այլ անձի տրված լիազորագրի հիման վրա:

Հաշվին առկա միջոցները տնօրինելու համար հաստատվում է գործարք կատարելու իրավունք ունեցող ներկայացուցչի կամ ներկայացուցիչների ստորագրության/ստորագրությունների, կնիքի (առկայության դեպքում) նմուշը, ինչպես նաև այդ ներկայացուցիչների շրջանակը սահմանող հրահանգ-հանձնարարականը, որոնց գործողության համար ժամկետ սահմանված չէ:

Անվճար

Հաշվի բացում ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով

Նվազագույն մնացորդ

Չի կիրառվում

Անվճար

Քաղվածքների տրամադրում ՝ մինչև 1 տարի վաղեմության համար

Հաշվի հեռավար կառավարում

Կարող ես քո կազմակերպության առօրյա ֆինանսական գործարքները կատարել Օնլայն բանկինգ համակարգով՝ առանց Բանկ այցելելու, և խնայել քո թանկարժեք ժամանակը։

Իմանալ ավելին

Նպատակային հաշիվներ

Հաշվի այս տեսակը նախատեսված է հատուկ նպատակներով հաշիվ բացելու համար, ինչպիսիք են, օրինակ, էսքրոու հաշիվը, անվճարունակության հաշիվները և այլն:

Իմանալ ավելին

Հաշիվներ՝ քեզ անհրաժեշտ արժույթով

Մենք առաջարկում ենք հաշիվներ հետևյալ արժույթներով՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի, շվեյցարական ֆրանկ, անգլիական ֆունտ ստերլինգ, կանադական դոլար, ճապոնական իեն, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դիրհամ, անկանխիկ ոսկի (999.9 հարգի):

Պատրա՞ստ ես հաշիվ բացել

Կանխիկով գործառնությունների գծով Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափ

Պայման

Սակագին

1.Կանխիկ մուտքի համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափ

 

ՌԴ ռուբլի

3%

2. Կանխիկի տրամադրման համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափ

 

Անկանխիկ ձևավորված միջոցների կանխիկացում հաշվից (բացառությամբ ՀՀ դրամի և ՌԴ ռուբլու):

2%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ

 

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ PDF

1.    Հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով (փաթեթը ներառում է ՀՀ դրամով հաշիվ և/կամ արտարժույթով հաշիվներ, Ինտերնետ Բանկ/ Մոբայլ Բանկ համակարգ` անվճար, մեկ VISA Business կամ MasterCard Business տեսակի վճարային քարտ` առանց առաջին տարվա տարեկան սպասարկման վճարի)[1]

40,000 ՀՀ դրամ

2.    Հեռավար եղանակով` Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի էկոհամակարգի միջոցով, հաշվի բացում` ծառայությունների փաթեթով1: Փաթեթը ներառում է.

·     ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով կամ ՌԴ ռուբլով հաշիվ(ներ)`յուրաքանչյուր արժույթով մեկ հաշվի հնարավորությամբ,

·     Ինտերնետ Բանկ/Մոբայլ բանկինգ` Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ,

·     Թվով մինչև երեք վճարային քարտ(եր)` VISA բիզնես, MasterCard բիզնես և/կամ ArCa մաքսային տեսակի

Անվճար

3.    Հաշվի (ՀՀ դրամով և/կամ արտարժույթով, այդ թվում` առարկայազուրկ ոսկով (999.9) մետաղական) բացում[2]

Անվճար

4.    Հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի կիրառվում

5.    Հաշվի վարում[3]

 

5.1.  Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար

 

5.1.1.   Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի բանկային հաշիվներով նվազագույնը 300,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 100,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

Անվճար

5.1.2.   Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի բանկային հաշիվներով 300,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 100,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

5.2.  Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար[4]

25,000 ՀՀ դրամ ամսական

5.3.  Հաճախորդի դիմումի համաձայն հաճախորդի Բանկում գործող բոլոր հաշիվների փակում[5]

 

5.3.1.          Հաճախորդի առաջին հաշիվը բացելուց հետո մինչև մեկ տարին լրանալը

10,000 ՀՀ դրամ

5.3.2.          Հաճախորդի առաջին հաշիվը բացելուց մեկ տարին լրանալուց հետո

Անվճար

6.    Հաշվի հեռավար սպասարկում[6]

 

6.1.  Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով

 

6.1.1.   Հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու   իրավունքով

Անվճար

6.1.2.   Մինչև 2 օգտագործող գրանցելու դեպքում

 

6.1.2.1.   Գործարքներ հաստատելու համար մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքերից որևէ երկուսը   կամ Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման երկու կոդ[7]

Տարեկան  10,000 կամ

Ամսական  1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

6.1.3.   Լրացուցիչ օգտագործող գրանցելու դեպքում

(3-րդ օգտագործողից սկսած)6

1,000 ՀՀ դրամ ամսական`

ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքերից որևէ մեկը կամ Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման մեկ կոդ` ըստ հաճախորդի ընտրության

6.1.4.   Ծածկագիր գեներացնող սարքի տրամադրում (կորցնելու կամ վնասելու դեպքում), սարքի տեսակի փոխարինում

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

6.1.5.  Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի գաղտնաբառի վերականգնում Բանկի մասնաճյուղերում

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

7.    Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրում

 

7.1.  Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

7.2.  1 տարուց ավել  վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի  յուրաքանչյուր  տարվա  քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

7.3. 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

7.4.  SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

7.5.  Տեղեկանքների տրամադրում

 

7.5.1.   3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

7.5.2.   Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

7.5.3.   Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում[8]

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

7.6.  Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

7.7.  Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

7.8.  Քաղվածքի առաքում

 

7.8.1.   Էլեկտրոնային եղանակով

Անվճար

7.8.2.   Փոստով`ՀՀ տարածքում[9]

 Ամսական 1,000 ՀՀ  դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

7.8.3.   Փոստով`ՀՀ տարածքից դուրս[10]

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

7.9.  Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան`ներառյալ ԱԱՀ

7.10.  Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

 

7.10.1.  Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան` ներառյալ ԱԱՀ

7.10.2.      Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան` ներառյալ ԱԱՀ

7.10.3.      Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան` ներառյալ ԱԱՀ

7.11.     Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

 

7.11.1.     Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում,

7.11.1.1.    Կանխիկ փոխարժեք,

7.11.1.2.    Անկանխիկ փոխարժեք

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան` ներառյալ ԱԱՀ

7.11.2.     Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան` ներառյալ ԱԱՀ

[1] Միայն Ռեզիդենտ Իրավաբանական անձանց համար: Փաթեթի մեկ կամ մի քանի ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում փաթեթի արժեքը չի փոխվում, իսկ հրաժարված ծառայությունների հետագայում մատուցման համար գործում են տվյալ ծառայությունների համար սահմանված միջնորդավճարները:  Փաթեթը տարածվում է գործող հաճախորդների վրա նույնպես:

[2]  Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ:

[3] Հաճախորդի որևէ բանկային հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաճախորդի բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության և մնացորդների զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվները փակվում են յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում, բացառությամբ այն հաշիվների, որոնք անհրաժեշտ են Բանկի կողմից հաճախորդին մատուցվող այլ ծառայության սպասարկման համար:

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում, եթե հաճախորդն ունի միայն բրոքերային և/կամ բանկային հաշիվ, որը բացվել և սպասարկվում է պահատուփի ծառայության տրամադրման համար:

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում, եթե հաճախորդն ունի միայն բանկային հաշիվ, որը բացվել և սպասարկվում է 2022թ. հուլիսի 13-ից հետո Առևտրի/սպասարկման կետին պատկանող ՀԴՄ-ի միջոցով ակտիվացված POS ծառայության համար:

[4]  Հաճախորդի հետ երկկողմանի համաձայնագրի հիմքով հաճախորդից կարող է գանձվել սահմանված  միջնորդավճարից տարբեր վճարներ:

[5] Հաճախորդի կողմից հաշիվ/ներ փակելիս միջնորդավճար չի գանձվում, եթե հաճախորդը Բանկում դեռևս ունի սպասարկվող հաշիվ/ներ:

[6] Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

[7] Առաջին գանձումը կատարվում է ծառայության/սարքի, կոդի/տրամադրման պահին, իսկ հաջորդող ամիսների համար  գանձումները` յուրաքանչյուր ամսվա համապատասխան ամսաթվին/առաջին գանձման ամսաթվին համապատասխանող ամսաթվին/, ընդ որում, եթե գանձման օրը համընկնում է համապատասխան ամսաթիվ չունեցող ամսվան, ապա գանձումը կատարվում է այդ ամսվա վերջին օրը:

Մինչև 01.09.2019թ-ը ներառյալ տվյալ ծառայությունից օգտվող հաճախորդների նկատմամբ վճարի գանձման վերը նկարագրված կարգը կիրառվելու է 01.09.2019թ-ից` հետագա բոլոր ամիսների համար վճարման ամսաթիվ դիտարկելով համապատասխան ամսվա 1-ը:

[8]  Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն մեկ բանկային օր առաջ:

[9] Միջնորդավճարը գանձվում է քաղվածքը ստանալու ամսվա դիմաց մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներառյալ:

[10]  Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

1. Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ.

 • Անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ,
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ,
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք (նոտարի դեպքում կիրառելի չէ),
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց դեպքում՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
 • Նոտարի դեպքում՝ նաև նոտարի ծառայողական վկայական և (կամ) նշանակման հրաման:

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր),
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով:

2. Ոչ ՀՀ քաղաքացի անհատ ձեռներեցի դեպքում նաև

 • Կոմունալ վճարման անդորրագիր, բնակության վայրից տեղեկանք կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ, որտեղ արտացոլված է ֆիզիկական անձի գրանցման/ փաստացի բնակության հասցեն։

  Լրացուցիչ տեղեկատվություն
 • Այլ բանկում հաշիվ ունենալու դեպքում՝ հաշվից քաղվածքներ (նվազագույնը 1 տարվա կտրվածքով),
 • Ֆիզիկական անձի ներկա աշխատավայրից տրված տեղեկանք,
 • Առկայության դեպքում`  անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և/կամ բիզնես գործունեությունը հավաստող փաստաթղթեր:

3. Ռեզիդենտ իրավաբանական անձի,  օտարերկրյա իրավաբանական անձի՝ ՀՀ տարածքում գրանցված առանձնացված ստորաբաժանման համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Կանոնադրություն, իսկ օտարերկրյա իրավաբանական անձի՝ ՀՀ տարածքում գրանցված առանձնացված ստորաբաժանման դեպքում նաև օտարերկրյա իրավաբանական անձի կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարին տրված լիազորագիր (վերջինս չի պահանջվում, եթե առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարը օտարերկրյա իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարն է),
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ՝ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում),
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
 • Իրավասու մարմնի (ռեեստրավարի կամ գրանցող այլ մարմնի) կողմից տրամադրված տեղեկություններ 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի, մասնակիցների մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր փաստաթղթերում), ներառյալ՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները: Բաց բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում սույն կետում նշված տեղեկությունները չեն պահանջվում, եթե ներկայացվում է կարգավորվող բորսայում ցուցակված լինելու մասին տեղեկատվություն,
 • Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի պատճենը։

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր),
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով:

4. Հիմնադրամի, հասարակական կազմակերպության, ասոցիացիայի համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Կանոնադրություն,
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ՝ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում),
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
 • Հիմնադրման մասին որոշումը/արձանագրությունը (չի պահանջվում, եթե հիմնադիրների մասին տեղեկությունները ներառված են կանոնադրությունում),
 • Տեղեկություններ (ներառյալ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները) բարձրագույն կառավարման մարմնի կազմի մասին (եթե նման տեղեկություններ առկա չեն հիմնադիր փաստաթղթերում), որը կարող է լինել արձանագրության, որոշման կամ հայտարարության տեսքով,
 • Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի պատճենը։

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր),
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով:

5. Պետական (համայնքային) կառավարչական հիմնարկի, ՊՈԱԿ-ի համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Կանոնադրություն,
 • Ստեղծման մասին հիմնադրի որոշումը,
 • Պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք, ներառյալ՝ գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
 • Կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում՝ հիմնադրի կամ համապատասխան իրավասու մարմնի համաձայնությունը հաշիվ բացելու վերաբերյալ,
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (չի պահանջվում, եթե ներառված է Պետական միասնական գրանցամատյանի քաղվածքում),
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
 • Իրական շահառու(ներ)ի անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի պատճենը։

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր),
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարականը (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ (կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում հաստատվում է հիմնադրի կամ համապատասխան իրավասու մարմնի կողմից)՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով:

6. Սնանկության հատուկ հաշիվ բացելու համար (ի լրումն իրավաբանական անձի համար պահանջվող փաստաթղթերի)

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Սնանկ ճանաչելու մասին դատարանի որոշում,
 • Սնանկության կառավարիչ նշանակելու մասին դատարանի որոշում,
 • Սնանկության կառավարչի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր։

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր,
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ՝ Սնանկության կառավարչի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց ստորագրությունների և Սնանկության կառավարչի կնիքի նմուշներով: Հրահանգը ենթակա է վավերացման պետական իրավասու մարմնի կողմից:

7. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • Կանոնադրություն կամ կանոնադրությանը փոխարինող փաստաթուղթ,
 • Գրանցման վերաբերյալ փաստաթուղթ՝ տրված տվյալ երկրի իրավասու մարմնի կողմից,
 • Իրավասու մարմնի որոշում(ներ)ը կամ լիազորագիրը (լիազորագրերը) հաշվով գործարքներ կատարելու համար (չի պահանջվում, եթե հաշվով գործարքներ կատարելու է հիմնադիր փաստաթղթերով լիազորված ղեկավար անձը),
 • Գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր,
 • Գրանցող գործակալի կողմից թողարկված վկայագիր` գործադիր մարմնի ղեկավար(ներ)ի,


10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող բաժնետերերի մասին կամ «ընկերության կարգավիճակի և/կամ ղեկավար անձանց մասին վկայագիր» (Certificate of Incumbency / Certificate of Good Standing / Limited Partnership Statement (LP 6)), որը պարունակում է նշված տեղեկատվությունը (առավելագույնը 3 ամսվա վաղեմության),

 • 10 և ավել տոկոս ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, փայերի տիրապետող անձանց և իրական շահառուների նույնականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ֆիզիկական անձանց՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ, իրավաբանական անձանց՝ կանոնադրություն կամ դրան փոխարինող փաստաթուղթ և գրանցման վերաբերյալ իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ) պատճենները,
 • Բաժնետերերի/ փայատերերի/ մասնակիցների` իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում մասնակցության վերաբերյալ վկայագրերը կամ համարժեք այլ փաստաթղթերը` գրանցման երկրի օրենսդրությամբ սահմանված լինելու պարագայում,
 • Գործունեության տեսակի համար օրենսդրությամբ պահանջվող լիցենզիաների պատճենները` կիրառելի լինելու պարագայում,
 • Իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կազմակերպական կառուցվածքը կամ համարժեք այլ փաստաթուղթ` գրանցման երկրի օրենսդրությամբ սահմանված լինելու պարագայում,
 • Անվանական բաժնետիրոջ կողմից թողարկված վստահության հայտարարագիր (Trust declaration) առկայության պարագայում:
 • Իրական շահառուների և լիազորված անձանց (առկայության պարագայում) ինքնակենսագրականները (CV-ները),
 • Գործունեության մանրամասն նկարագիր (ցանկալի է գործարար ծրագիր), տեղեկատվություն նախատեսվող գործունեության, այդ թվում` նախագծերի վերաբերյալ։


Լրացուցիչ տեղեկատվություն

 • Փաստացի գործունեության վայրի նկատմամբ իրավունքները հավաստող փաստաթուղթ (օրինակ՝ սեփականության իրավունքի վկայական, վարձակալության պայմանագիր, կոմունալ վճարման անդորրագրեր և այլն),
 • Այլ բանկում հաշիվ ունենալու դեպքում՝ հաշվի քաղվածքները (նվազագույնը 1 տարվա կտրվածքով),
 • Պետական տուրքերի կամ հարկերի վճարման անդորրագրեր կամ այլ վճարային փաստաթղթեր (վավերացում չի պահանջվում),
 • Կոմունալ վճարման անդորրագրեր կամ այլ փաստաթղթեր, որտեղ արտացոլված է գործադիր մարմնի ղեկավարների, ֆիզիկական անձ հանդիսացող մասնակիցների, առկայության պարագայում` լիազորված անձանց և իրական շահառուների գրանցման հասցեները,
 • Բանկային հաշիվներ ունենալու վերաբերյալ տեղեկանքներ (Reference letters)` տրված այն բանկերի կողմից, որտեղ գործադիր մարմնի ղեկավարները, ֆիզիկական անձ հանդիսացող մասնակիցները, լիազորված անձինք և/կամ իրական շահառուներն ունեն բացված բանկային հաշիվներ,
 • Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները (նվազագույնը վերջին մեկ տարվա կտրվածքով, ինչպես նաև ամենավերջին ժամանակաշրջանի առկա ֆինանսական հաշվետվությունները),
 • Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը (նվազագույնը վերջին մեկ տարվա կտրվածքով),
 • Հիմնական գործընկերների ցանկը,
 • Տեղեկատվություն նախատեսվող գործարքների վերաբերյալ,
 • Աշխատակիցների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի պատճենները (ըստ պահանջի):

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր),
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով,
 • իրական շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև:

8. Հայաստանում օտարերկրյա պետության դեսպանության և hյուպատոսության համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր և տեղեկություններ

 • ՀՀ-ում հավատարմագրված լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ,
 • Դեսպանի կամ հյուպատոսի նշանակման վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշումը (եթե դեսպանի կամ հյուպատոսի վերաբերյալ տվյալները նշված չեն ՀՀ-ում հավատարմագրված լինելու վերաբերյալ փաստաթղթում),
 • Դեսպանի կամ հյուպատոսի և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց դեպքում՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթեր:

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշով լրացվող փաստաթղթեր

 • Հայտ-պայմանագիր (կամ պայմանագիր),
 • Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ձև, Բանկի և հաճախորդի միջև հաղորդակցման հանձնարարական (առաջին անգամ Բանկ դիմելիս),
 • Հաշվով գործարքներ կատարելու համար հրահանգ՝ ստորագրությունների և կնիքի նմուշներով:

Պայմանները տարածվում են Բանկում`  հաճախորդի բոլոր բանկային հաշիվների վրա`  անկախ արժույթից և տեսակից:

  1. Բանկը հաճախորդի համար բացում է հաշիվ` Բանկի սահմանած ձևանմուշով հաճախորդի Բանկ ներկայացրած հայտի (հայտ-պայմանագրի) հիման վրա:
  2. Ընթացիկ հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլիով, շվեյցարական ֆրանկով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով, կանադական դոլարով, ճապոնական իենով, ավստրիալական դոլարով, ԱՄԷ դիրհամով, անկանխիկ ոսկով (999.9 հարգի), ինչպես նաև Բանկի կողմից գնանշվող այլ արժույթով:
  3. Հաճախորդի` Բանկում ունեցած հաշիվներին առկա միջոցները տնօրինելու Հաճախորդի իրավունքը չի կարող սահմանափակվել՝ բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվին առկա միջոցների նկատմամբ սահմանափակում կիրառվելու (արգելադրվելու), հաշվով գործառնությունները դադարեցվելու դեպքում, ինչպես նաև պայմանագրային հարաբերություններ սահմանող փաստաթղթերով, ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Պայմաններով նախատեսված այլ դեպքերում:
  4. Հաճախորդի հաշվից միջոցների փոխանցման կարգը Բանկը սահմանում է ինքնուրույն, եթե այլ բան ուղղակիորեն սահմանված չէ ՀՀ օրենդրությամբ: Եթե այլ բան նախատեսված չէ ՀՀ օրենդրությամբ, Պայմաններով կամ Կողմերի համաձայնությամբ Հաճախորդի հաշվին բավարար դրամական միջոցների առկայության դեպքում այդ միջոցները դուրս են գրվում հաշվից` Հաճախորդի հանձնարարականները Բանկ մուտք լինելու հաջորդականությամբ (օրացույցային հաջորդականություն), որն առանձնանում է` ըստ հանձնարարականների ստացման յուրաքանչյուր եղանակի (յուրաքանչյուր հեռահար սպասարկման համակարգի համար` առանձին, և Բանկի տարածքում` առանձին): Խմբային կամ միաժամանակ ներկայացված հանձնարարականների կատարման հաջորդականությունը Բանկը որոշում է ինքնուրույն, եթե առկա չէ Հաճախորդի ցուցումը որևէ հանձնարարականի առաջնահերթ կատարման համար:
  5. Բանկն ընդունում է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից սահմանված գործառնական ժամերի ընթացքում:
  6. Հաճախորդի հայտերով, այդ թվում` հեռավար կապի միջոցներով ստացված հայտերով` արտարժույթի, անկանխիկ ոսկու առքուվաճառքի գործառնությունները, անկախ հայտի ստացման պահից, իրականացվում են Բանկի կողմից գործարքի փաստացի կատարման պահի դրությամբ Բանկի սահմանած փոխարժեքներով և կարգով: Աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ աշխատանքային օրերին ստացված արտարժույթի փոխանակման, անկանխիկ ոսկու առքուվաճառքի հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:
  7. Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարականով փոխանցումը Բանկի կողմից կատարվում է.
   1. ներբանկային փոխանցման դեպքում` հանձնարարականի ստացման գործառնական օրվա ընթացքում, եթե հանձնարարականում կատարման այլ օր նշված չէ,
   2. Բանկից դուրս փոխանցման դեպքում` հանձնարարականի ստացման աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այն ստացվել է.
    1. ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 13:00, իսկ հեռավար սպասարկման եղանակով` մինչև ժամը 14:00,
    2. ԱՄՆ դոլարով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 16:00, իսկ հեռավար սպասարկման եղանակով` մինչև ժամը 17:00,
    3. այլ արտարժույթով կամ ոսկով վճարման հանձնարարականը` Բանկի տարածքում` մինչև ժամը 15:00, իսկ հեռավար սպասարկման եղանակով` մինչև 16:00:
  8. Նշված ժամերից հետո ներկայացված վճարման հանձնարարականով Բանկից դուրս փոխանցումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ հանձնարարականի մշակման և Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրման կարգը սահմանվում են Բանկի ներքին իրավական ակտերով:

   Վճարման հանձնարարականը կարող է կատարվել սույն կետում նշված ժամկետներից տարբերվող ժամկետում՝ համաձայն Սակագների:

  9. Վճարման հանձնարարականը Հաճախորդը պետք է Բանկ ներկայացնի հետևյալ լեզվով.
   1. ՀՀ տարածքում լոկալ վճարահաշվարկային համակարգով կատարվող փոխանցումների դեպքում` հայերեն՝ ըստ անհրաժեշտության՝ նաև օտար լեզվով կամ Կողմերի համար ընդունելի այլ տարբերակով,
   2. միջազգային փոխանցումների դեպքում`անգլերեն՝ բացառությամբ ՌԴ ռուբլով փոխանցումների, որոնց դեպքում ներկայացվում է ռուսերեն:
  10. Վճարման հանձնարարականում նշված կատարման կամ վճարման օրվանից հետո հինգերորդ աշխատանքային օրվա ավարտի պահին Բանկի կողմից չակցեպտավորված վճարման հանձնարարականը չեղյալ է համարվում:
  11. Բանկային հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները` թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում:
  12. Հաճախորդի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա Բանկը Հաճախորդին տրամադրում է կանխիկ միջոցներ հետևյալ ժամկետներում և սահմանաչափերով.
Գրասենյակ

Կանխիկի տրամադրում առանց նախապես ներկայացված հայտի

Կանխիկի տրամադրում նախապես ներկայացված հայտի հիման վրա

Պահանջվող կանխիկ գումար

(կանխիկը տրամադրվում է նույն գործառնական օրվա ընթացքում)


Պահանջվող կանխիկ գումար


Մինչև 13:00 հայտ ներկայացնելու դեպքում

13:00-ից հետո հայտ ներկայացնելու դեպքումԿամար մասնաճյուղ/ Գլխամասային գրասենյակ

Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ, 50,000 ԱՄՆ դոլար, 30,000

եվրո և 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

/այլ արտարժույթների դեպքում/30 մլն ՀՀ դրամից, 50,000 ԱՄՆ դոլարից և 30,000 եվրոյից ավելՄինչև 3 գործառնական օրվա ընթացքումՄինչև 4 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ Կամար մ/ճ-ի)

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ, 25,000 ԱՄՆ դոլար և 15,000 եվրո


20 մլն ՀՀ դրամից, 25,000

ԱՄՆ դոլարից և 15,000 եվրոյից ավել

Մինչև 3 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 4 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր

Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար և 10,000 եվրո


10 մլն ՀՀ դրամից, 10,000

ԱՄՆ դոլարից և 10,000 եվրոյից ավել


Մինչև 5 ործառնական օրվա ընթացքում

  1. Առանձին տեսակի բանկային հաշիվների համար Բանկը Հաճախորդի ցանկությամբ Հաճախորդին տրամադրում է չեկային գրքույկ: Հաճախորդը չեկ դուրս գրելիս պետք է հետևի Բանկի կողմից սահմանված կանոններին՝
   1. Չեկը, որը դուրս է գրվել ՀՀ տարածքում, պետք է Բանկին վճարման ներկայացվի չեկի դուրսգրման հաջորդող օրվանից սկսած 10 (տասը) օրացույցային օրվա ընթացքում:
   2. Չեկը, որը դուրս է գրվել ՀՀ տարածքից դուրս, պետք է Բանկին վճարման ներկայացվի չեկի դուրսգրման հաջորդող օրվանից սկսած 30 (երեսուն) օրացույցային օրվա ընթացքում:
  2. Բանկը կատարում է Հաճախորդի` հաշվով գործարք կատարելու հանձնարարականը, եթե Հաճախորդի հաշիվ(ներ)ին առկա է բավարար գումար գործարքն իրականացնելու համար, և այդ գումարը ծանրաբեռնված չէ այլ պարտավորություններով:
  3. Այլ բանկերից վճարման հանձնարարականներով գումարների փոխանցման և հաշիվների համալրման դեպքում գումարի կրեդիտագրման վերաբերյալ հաճախորդին տեղեկացումը իրականացվում է քաղվածքի տրամադրման միջոցով դրանց ստացման համար հաղորդակցման նախընտրած եղանակով և պարբերականությամբ։
  4. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.
   1. Հաճախորդի կրած այն ծախսերի, կորուստների և վնասների համար, որոնք առաջացել են Հաճախորդի հաշվին բավարար միջոց չլինելու պատճառով Հաճախորդի հանձնարարականը չկատարելու արդյունքում,
   2. Հաճախորդի կրած այն ծախսերի, կորուստների և վնասների համար, որոնք առաջացել են Հաճախորդի կողմից տրված սխալ, երկիմաստ և ոչ հստակ հանձնարարականի կատարման արդյունքում,
   3. Հաճախորդի կողմից համապատասխան հանձնարարականի հիման վրա փոխանցվող գումարի կապակցությամբ` շահառուի կամ միջնորդ Բանկի կողմից լրացուցիչ տեղեկատվություն պահանջելու կամ փոխանցումը կասեցնելու, գումարները սառեցնելու կամ դրանք չփոխանցելու և դրա հետևանքով առաջացած Հաճախորդի ծախսերի, կորուստների և վնասների համար:
  5. Հաճախորդը կարող է չեղարկել Բանկին տրված վճարման հանձնարարականը՝ համաձայն Սակագների: Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:
  6. Բանկն իրավունք ունի առանց Հաճախորդի կարգադրության, Հաճախորդի` Բանկում ունեցած հաշիվներից, այդ թվում` արտարժույթային հաշիվներից առաջնահերթ՝ Բանկի կողմից սահմանված հերթականությամբ գանձել Հաճախորդի` Բանկի նկատմամբ ունեցած պարտավորության գումարները, ներառյալ՝ Սակագներով նախատեսված միջնորդավճարները, ինչպես նաև Հաճախորդի հանձնարարականների կատարման հետ կապված՝ Բանկի կրած ծախսերի գումարները:
  7. Բանկը կարող է առանց Հաճախորդի կարգադրության ելքագրել Հաճախորդի բանկային հաշվում եղած միջոցները` Հաճախորդի կնքած պայմանագրերի կամ դատարանի վճռի հիման վրա, ինչպես նաև օրենքով և/կամ Պայմաններով սահմանված դեպքերում:
  8. Բանկը կարող է առանց Հաճախորդի կարգադրության ելքագրել Բանկի կողմից Հաճախորդի հաշվին սխալ մուտքագրված միջոցները, եթե այդ մուտքագրումը ծրագրային, մարդկային կամ այլ բնույթի սխալի անճշտության, վրիպակի կամ հասցեատիրոջ նույնականացման տվյալների համընկնման արդյունք է:
  9. Բանկն իրավունք ունի, առանց Հաճախորդին նախապես ծանուցելու, Հաճախորդի` Բանկում ունեցած հաշիվներից դուրս գրել բոլոր հարկերը, եթե նման պահանջ սահմանված է ՀՀ օրենսդրությամբ:
  10. Սակագներով սահմանված լինելու դեպքում Հաճախորդի` Բանկում ունեցած հաշիվների մնացորդների դիմաց հաշվեգրվում են տոկոսներ: Հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով կամ բանկային հաշվի արժույթով՝ ըստ հաճախորդի ցանկության: Արտարժույթով հաշիվների մնացորդների դիմաց տոկոսագումարը ՀՀ դրամով ստանալու հաճախորդի ցանկության դեպքում տոկոսագումարի փոխարկումը ՀՀ դրամի կատարվում է վճարման օրվա դրությամբ արտարժույթային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:
  11. Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշվում հաշվառվում է Հաճախորդի անկանխիկ (ոչ նյութական) ոսկին, որի համար նշվում է միայն ոսկու հարգը և կշիռը, և չեն նշվում այլ անհատական տվյալները: Նման հաշիվը բացվում է միայն 999.9 հարգով և հաշվում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է հաշվեկշռային արժեքով` ՀՀ դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված ոսկու հաշվարկային փոխարժեքով, և կշռային արտահայտությամբ` արտահայտված գրամներով` 0.01 գրամ ճշտությամբ:
  12. Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշվի սպասարկումը ներառում է հետևյալ գործառնությունները`
   1. հաշվին անկանխիկ (ոչ նյութական ձևով) ոսկու մուտքագրում` Բանկի կողմից սահմանված գնանշման համաձայն Բանկից ոսկի գնելով կամ Հաճախորդի այլ կամ երրորդ անձանց առարկայազուրկ մետաղական հաշվից անկանխիկ փոխանցման միջոցով,
   2. հաշվից անկանխիկ (ոչ նյութական ձևով) ոսկու ելքագրում` Բանկի կողմից սահմանված գնանշման համաձայն Բանկին ոսկի վաճառելով կամ Հաճախորդի այլ կամ երրորդ անձանց առարկայազուրկ մետաղական հաշվին անկանխիկ փոխանցման միջոցով,
   3. ոսկու անկանխիկ առք և վաճառք Հաճախորդի` գործարքի էական պայմանները (գինը, կատարման ժամկետը և կշիռը) պարունակող հայտի հիման վրա,
   4. անակցեպտ գանձումներ Բանկի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` երրորդ անձանց նկատմամբ Հաճախորդի պարտավորությունների կատարման համար:
  13. Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշվի սպասարկմամբ Բանկը չի իրականացնում ոսկու նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցում կամ ոսկու պահառություն:
  14. Բանկը տրամադրում է քաղվածք` ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով: Քաղվածք կարող է չտրամադրվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում:
  15. Բանկը պարտավոր է հնգօրյա ժամկետում Հաճախորդի պահանջով վերջինիս տրամադրել Բանկային հաշվի քաղվածք` գանձելով Սակագներով` քաղվածքի տրամադրման համար սահմանված վճարը:
  1. Քաղվածքը համարվում է Հաճախորդի կողմից ընդունված, եթե քաղվածքի ամսաթվից 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում Հաճախորդը Բանկին չի ներկայացնում առարկություններ քաղվածքի վերաբերյալ: Սահմանված ժամանակահատվածի ընթացքում կամ դրանից հետո Հաճախորդի կողմից Բանկին գրավոր ձևով ներկայացված առարկությունները լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով

6.4.1. 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.4.2. Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ,ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.4.3. Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում 

1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.5. Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.6. Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.7. Քաղվածքի առաքում

6.7.1. Էլեկտրոնային փոստով

Անվճար


6.7.2. Փոստով`ՀՀ տարածքում


Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.7.3. Փոստով`ՀՀ տարածքից դուրս 

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

6.8. Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.9. Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

6.9.1. Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.9.2. Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան` ներառյալ ԱԱՀ

6.9.3. Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.10. Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

   • Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում
   • Կանխիկ փոխարժեք
   • Անկանխիկ փոխարժեք

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

6.10.2. Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժույթային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ


Ծառայությունների հիմնական պայմաններ

Կորպորատիվ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների հիմնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այս հղմամբ:

Ի՞նչ արժույթով կարող եք հաշիվ բացել։

Ընթացիկ հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլիով, շվեյցարական ֆրանկով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով, կանադական դոլարով, ճապոնական իենով, ավստրիալական դոլարով, ԱՄԷ դիրհամով, անկանխիկ ոսկով (999.9 հարգի), ինչպես նաև Բանկի կողմից գնանշվող այլ արժույթով:


Հաշվի բացում և ակտիվացում

Կորպորատիվ հաճախորդների բանկային հաշիվը կամ հաշիվներն ակտիվացվում են ընթացակարգով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները կատարելուց հետո հաշվի բացումը բացառող կամ արգելող հանգամանքների բացակայության պայմանով:

 

Հաշվի բացման և ակտիվացման գործընթացներն իրականացվում են «Ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի և նշված ոլորտում գործող օրենսդրական և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ 1 ։


Հաշվի փակում

Հաշիվները փակելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան հայտ ներկայացնել Բանկ։ Հաշիվները փակվում են հայտի ընդունմանը հաջորդող աշխատանքային օրը, եթե Դուք պարտավորություններ չունեք Բանկի և/կամ ՀՀ նկատմամբ :

 

Ընդ որում, փակվող հաշվին միջոցների առկայության դեպքում առավելագույնը 7 (յոթ) օրվա ընթացքում դրանք կարելի է փոխանցել այլ բանկային հաշվի կամ կանխիկացնել:

 

Իմացե՛ք, որ Ձեր որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում՝ քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե ունեք գործող քարտին կից միայն քարտային հաշիվ, ապա միջնորդավճար չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճար գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացույցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

 

Նախորդ 12 (տասներկու) ամսվա ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում Ձեր հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացույցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթով:


Բանկային (ընթացիկ) հաշիվների մասին տեղեկատվական ամփոփագիր

Ընթացիկ հաշիվների մասին հավելյալ տեղեկությունների համար անցե՛ք այս հղմամբ:


1 Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում) բանկի կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի» (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքված համաձայնագրով ֆինանսական կազմակերպությունը հաճախորդի՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում):

Օտարերկրյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունների (այդ թվում` իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող միավորումների, միջազգային կազմակերպությունների) հաշիվները կարող են բացվել բացառապես Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի դեպարտամենտի  հաճախորդների սպասարկման ծառայության կողմից:

Օգտակար հղումներ

Նախկին պայմաններ

Թարմացված է առ  28.06.2023 11:10