Արտարժութային գործառնություններ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ձեր բիզնեսը պահանջում է արդյունավետ և ճկուն լուծումներ: Մենք գիտենք, որ բիզնեսի զարգացման գրավականը հուսալիությունը, բիզնեսի կարիքներին ու պահանջներին համապատասխանող ծառայություններն են, որոնք կարող են լավագույնս ծառայել Ձեր կազմակերպության զարգացմանն ու աճին:

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ արտարժութային գործառնություններ կատարել մրցունակ փոխարժեքով, խնայել ժամանակն ու նվազագույնի հասցնել փոխարժեքի տատանման հետ կապված ռիսկերը:

Մեզ մոտ հասանելի են արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ՝ մրցունակ փոխարժեքներով:

Սփոթ գործարքներ

Արտարժույթի շուկայում գործարքների իրականացման մեր լայն հնարավորությունների շնորհիվ կարելի է գնանշվող արտարժույթի փոխարկման գործառնություններն իրականացնել առավել մրցունակ փոխարժեքներով:

Սվոփ գործարքներ

Ամերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է պայմանագրային հիմունքներով արժութային և փոխարժեքային սվոփ գործարքների կնքում՝ ներքին և միջազգային շուկաներում:

Ֆորվարդային գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ:

Ֆորվարդային գործարքների իրականացման ժամկետայնությունը պայմանավորվում է գործարքի արժույթով: Արտարժույթ-արտարժույթ գործարքների դեպքում ժամկետը կարող է սահմանվել մինչև 1 (մեկ) տարի: Արտարժույթ-ՀՀ դրամ գործարքների դեպքում ժամկետը սահմանվում է՝ ելնելով շուկայի իրավիճակից: Ֆորվարդային գործարքի նվազագույն ծավալը կազմում է 100,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք այլ արտարժույթ: Բոլոր ֆորվարդային գործարքները կատարվում են պայմանագրի հիման վրա:

Թարմացված է 07.10.2021, 10:37