Արևային համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ավտոմատ ձևով հաստատվող արևային համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ 1-30 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով:

Այս վարկատեսակի ներքո դու կարող ես օգտվել վարկավորման հատուկ պայմաններից, եթե նախատեսում ես ձեռք բերել արևային էկեկտրակայաններ և ջրատաքացման համակարգեր քո բիզնեսի համար:

 • Վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորություն
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերն օնլայն կցելու և վարկային հայտի ընթացքին օնլայն հետևելու հնարավորություն
 • Պատասխան առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Հայտն ավտոմատ չհաստատվելու դեպքում (Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում) մեր մասնագետը կայցելի քո բիզնեսի վայր և տեղում պարզ վերլուծության միջոցով կտա նախնական պատասխան: Հաստատման դեպքում դու կարող ես նույն օրն այցելել Բանկ և ստանալ վարկը:

Կարո՞ղ եմ վարկավորման համար դիմել առանց Բանկ այցելելու:

Այո՛, Բանկի պաշտոնական էջում գործող հարթակի միջոցով կարող ես օնլայն դիմել ցանկացած բիզնես վարկ ստանալու համար, և մեր մասնագետը կապ կհաստատի քեզ հետ: Դու կարող ես նաև օնլայն հետևել վարկավորման ընթացքին:

Կարո՞ղ եմ վարկի հաստատումն օնլայն ստանալ՝ առանց Բանկ այցելելու:

Այո՛, կարող ես. մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի դեպքում: Իսկ եթե դու Ամերիաբանկի հաշվետեր հաճախորդ ես և ունես ID քարտ՝ նույնականացվելու համար, ապա հնարավոր է նաև գումարը ստանալ օնլայն՝ առանց Բանկ այցելելու:

Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ տոկոսադրույքներին:

Վարկատեսակների տոկոսադրույքներին կարող ես ծանոթանալ Բանկի պաշտոնական կայքէջի՝ յուրաքանչյուր վարկատեսակի էջում՝ ընտրելով համապատասխան վարկատեսակը մենյուի «Վարկեր» բաժնից: Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող ես կապ հաստատել նաև մեզ հետ՝ զանգահարելով 010 56 11 11 հեռախոսահամարով կամ այցելելով Բանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ: Ի դեպ, մասնաճյուղերի ցանկին և աշխատանքային ժամերին կարող ես ծանոթանալ այստեղ:

Կարո՞ղ եմ արդյոք վարկ վերցնել, եթե այլ բանկում ունեմ գործող բիզնես վարկ:

Վարկի տրամադրման մասին որոշման կայացումը կատարվում է վարկունակության գնահատման հիման վրա: Այլ բանկերում վարկերի առկայությունը խոչընդոտ չէ վարկի տրամադրման համար, եթե վարկունակության ցուցանիշները համապատասխանում են Ամերիաբանկի կողմից սահմանված ցուցանիշներին:

Ավելին, դու կարող ես նաև միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Իսկ մինչև 20 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի առկայության դեպքում դու ունես հնարավորություն այդ վարկերն ավտոմատ ձևով վերաֆինանսավորելու համար՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարզապես պետք է լրացնել կազմակերպության կամ ԱՁ-ի մասին մի քանի տվյալ (ՀՎՀՀ, սոց. քարտ), իսկ հետագայում արդեն, կախված ընտրված վարկատեսակից, հնարավոր է պահանջվեն որոշ փաստաթղթեր, որոնք ևս կարող ես կցել քո հայտին՝ օնլայն վերբեռնելով մեր հարթակի միջոցով՝ առանց Բանկ այցելելու:

Կարո՞ղ եմ իմ՝ այլ բանկերում գործող վարկերը տեղափոխել Ամերիաբանկ:

Այո՛, դու կարող ես միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Ավելին, մինչև 20 մլն վարկերի դեպքում կա նաև հնարավորություն այդ վարկերը վերաֆինանսավորելու ավտոմատ՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Արդյո՞ք կան ոլորտային սահմանափակումներ վարկերի տրամադրման համար:

Այո՛, չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկին կարող ես ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Ավտոմատ հաստատվող արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ

Վարկատեսակ

Ավտոմատ հաստատվող արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ

Նպատակ

Արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերում

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ և անհատ ձեռնարկատերեր (ԱՁ)

Ոլորտային սահմանափակումներ

Չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկ

Վճարունակության գնահատում

Ըստ հաստատված սքորքարտի

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

3 մլն-30 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ
Վարկը կարող է տրամադրվել փուլային տարբերակով` փուլերի մասնաբաժինները սահմանելով ըստ վաճառող կողմ հանդիսացող ընկերությունների հետ կնքված համագործակցության պայմանագրերի, ընդ որում` վերջին փուլի գումարը պետք է լինի նվազագույնը վարկի գումարի 20%-ի չափով, որը կտրամադրվի ապահովագրությունը իրականացնելուց հետո:

Ժամկետ (ամիս)

84 (մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով)

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով ֆինանսավորման դեպքում հաստատուն տոկոսադրույք

13%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.2-15%%)

9%
(փաստացի տոկոսադրույք` 9.8-10.4%)

7%
(փաստացի տոկոսադրույք` 7.6-8.2%)

Ներքին ռեսուրսի հաստատուն տոկոսադրույք

12%
(փաստացի տոկոսադրույք` 13.1-13.8%)

8%
(փաստացի տոկոսադրույք` 8.7-9.3%)

7%
(փաստացի տոկոսադրույք` 7.6-8.2%)

 ԳՀՀ “Վերականգնվող էներգիայի զարգացում” ծրագրի հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

8.5%-9.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 8.5-10.0%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

ԳՀՀ Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար ծրագրի հաստատուն տոկոսադրույքով ստանդարտ տարեկան տոկոսադրույք

8.5%-10.0%
(փաստացի տոկոսադրույք`9.0-10.7%)

Կիրառելի չէ

Կիրառելի չէ

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%-ի չափով 

Վարկի գումարի կանխիկացում

Չի կիրառվում

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

Ապահովվածություն

1. Հաշիվների շրջանառության գրավ
2. Բիզնեսի հիմնադրի և իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն /ՍՊԸ-երի դեպքում/
3. Ձեռք բերվող արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի գրավ

 Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում վարկի ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է ժամկետից շուտ վճարած գումարի առնվազն 5%-ը: Վարկի մասնակի կամ ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում սահմանված վճարը չի գանձվում, եթե տվյալ վարկը վաղաժամկետ մարվում է այդ նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկառուին տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին:
Մինչև 5մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում վաղաժամակետ մարման տուժանք, վճար, տոկոսադրույքի բարձրացում կամ վարկառուի վիճակը վատթարացնող այլ միջոցներ չեն կիրառվում

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Կանխավճար

Նվազագույնը 5%: Ապրանքի հետգնման կամ վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունների զիջման վերաբերյալ մատակարարի հետ պայմանագիր ունենալու պարագայում` 0% կանխավճար:

Գույքի ապահովագրություն

Արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում եթե էլեկտրակայանի/ջրատաքացման համակարգերի ապահովագրությունն իրականացվում է Բանկի կողմից, դրա գծով ծախսերը ներառված են վարկի տոկոսադրույքի մեջ:
Ապահովագրությունը իրականացվելու է էլէկտրակայանի/ ջրատաքացման համակարգերի տեղադրումից հետո` 10 օրյա ժամկետում:

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում cashback-ի տնօրինումը

Հետվճար (cashback) պարունակող աղբյուրներով արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման ֆինանսավորման դեպքում ծրագրի կողմից վերադարձվող գումարի նվազագույնը 60%-ը (հաշվի առնելով վերադարձվող գումարի գծով առաջացած հարկերը) ուղղվում է վարկի մարմանը, որի համար վաղաժամկետ մարման վճար չի կիրառվում: Սույն պահանջը պարտադիր չէ, եթե գնորդի (վարկառուի) կողմից վճարվել է նվազագույնը 10% կանխավճար:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  ԱՅՍ ՎԱՐԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ:

Դու իրավունք ունես հաղորդակցվել Ամերիաբանկի հետ քո նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Կորպորատիվ հաճախորդներին տրամադրվող ՓՄՁ վարկերի տեղեկատվական ամփոփագրին կարող ես ծանոթանալ այստեղ:

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Իրավ. անձի մասնակիցների, տնօրենի/ԱՁ-ի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • ՀՎՀՀ
 • Կանոնադրություն (Իրավաբանական անձի դեպքում)


Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Իրավ. անձի մասնակիցների անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի վերաբերյալ (չի պահանջվում սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող վարկի/օվերդրաֆտի վրա)


Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը` բանկից վարկի և դրա ապահովման համար առաջարկվող ապահովման միջոցի վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին
 • Ապրանքի ձեռքբերման փաստաթղթեր (պահանջվում է ավտոմատ հաստատվող արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկի դեպքում
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով


Обновлено 26.07.2021 10:22:59