Արտարժութային գործառնություններ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Արտարժութային գործառնություններ

750 մլն ՀՀ դրամից ավել տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Մենք գիտենք, որ արտարժույթի փոխարկման գործարքները քո առօրյայի մի մասն են։ Բիզնես գործընթացների շարունակականությունն ապահովելը, գործարքների կայունությունն ապահովելը, ճկուն և քո բիզնես կարիքներին համապատասխանող լուծումներ մշակելը մեր առաջնային նպատակներն են:

Մենք առաջարկում ենք արտարժութային գործառնություններ կատարել մրցունակ փոխարժեքով, խնայել ժամանակն ու նվազագույնի հասցնել փոխարժեքի տատանման հետ կապված ռիսկերը:

Մեզ մոտ հասանելի են արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ՝ մրցունակ փոխարժեքներով: Մենք անում ենք առավելագույնը արտարժույթի փոխարժեքների շարունակական փոփոխման պայմաններում ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։

Ի դեպ, մեզ մոտ արտարժույթի առքի ու վաճառքի գործարքների համար միջնորդավճարներ չեն գանձվում:

Սփոթ գործարքներ

Արտարժույթի շուկայում գործարքների իրականացման մեր լայն հնարավորությունների շնորհիվ կարելի է գնանշվող արտարժույթի փոխարկման գործառնություններն իրականացնել առավել մրցունակ փոխարժեքներով:

Սվոփ գործարքներ

Ամերիաբանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է պայմանագրային հիմունքներով արժութային և փոխարժեքային սվոփ գործարքների կնքում՝ ներքին և միջազգային շուկաներում:

Ֆորվարդային գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք Բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ հետևյալ պայմաններով.

Ֆորվարդային գործարքները կնքվում են միայն իրավաբանական անձանց հետ` պայմանագրային հիմունքներով,

Գործարքի նվազագույն ծավալը`   50,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք արտարժույթ,

Որպես ֆորվարդային գործարքի ապահովություն սառեցվող գումարի մեծությունը` գործարքի ծավալի 5-10%,

500,000 ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող գործարքների փոխարժեքները սահմանվում են անհատապես բանկի համապատասխան բաժնի կողմից` ելնելով գործարքի ծավալից, ժամկետայնությունից և շուկայի իրացվելիությունից,

Ներկայացված ժամկետներից տարբերվող ժամկետներով գործարքների փոխարժեքներին կարող եք ծանոթանալ` կապ հաստատելով բանկի համապատասխան աշխատակցի հետ:

 ՕրերԱռքՎաճառք
USD30385.46393.80
EUR30407.99423.48
USD90386.58397.53
EUR90410.10428.67
USD180388.77403.82
EUR180413.72436.81

Արդյո՞ք արտարժութային գործարքի համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամի չափով գործարքների դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ անհրաժեշտ չէ:

Կարո՞ղ եմ արժույթը փոխանակել օնլայն բանկինգի միջոցով:

Այո՛, գնել կամ վաճառել արտարժույթը կարելի է անկանխիկ՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով: Սակայն 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները ենթակա են հաստատման Բանկի կողմից:

Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 18:00-ից հետո, և ոչ աշխատանքային օրերին (ներառյալ՝ տոն օրերը) Օնլայն բանկինգի միջոցով արտարժույթի առքի ու վաճառքի 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները կարող են մերժվել` պայմանավորված ներքին և միջազգային շուկաներում փոխարժեքներով:

Oնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:

Ո՞ր դեպքերում կարող են մերժվել արժույթի փոխանակման գործարքները:

Արժույթի փոխանակման գործարքները կարող են մերժվել.

  • եթե տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտին հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում գործարքի իրականացման համար;
  • եթե հաճախորդի հաշվի նկատմամբ առկա են սահմանափակումներ (ԴԱՀԿ արգելանք կամ այլ սահմանափակումներ);
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 1,000  հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում;
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը: Ընդ որում, սույն կետով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում գործարքը կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարկված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։
  • այլ:

Կարևոր է իմանալ, որ.

  • Օնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում` հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:
  • Արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքն անվճար է:

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ի՞նչ առանձնահատկություններ կան արտարժույթի փոխանակումների դեպքում

Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ՝ համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:
Թարմացված է 25.10.2023 11:35