Անհատական պահատուփեր
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Safe deposit boxes

For businesses with up to AMD 750M annual turnover

Անհատական պահատուփեր

750 մլն - 2 մլրդ ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Մեր բոլոր ծառայություններն ուղղված են Ձեզ համար հարմարավետ և ապահով միջավայր ստեղծելուն։ Յուրաքանչյուր առաջարկ մշակելիս մեզ առաջնորդում են Ձեր կյանքի որակի բարելավումն ու Ձեր բարեկեցությունը։

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ օգտվել Ամերիաբանկի անհատական պահատուփերի ծառայությունից և զգալ մեր անսահման ուշադրությունն ու հոգատարությունը։

Ամերիաբանկի անհատական պահատուփերի ծառայության շնորհիվ Դուք կարող եք պահել Ձեր արժեքավոր իրերն անվտանգ, ապահով ու հուսալի վայրում: Ցանկացած իր, որը ի պահ կտաք մեզ՝ անհատական պահատուփերում պահպանելու համար, ապահովվում է անձեռնմխելիությամբ:

Ինչպե՞ս օգտվել ծառայությունից

Մեզ մոտ անհատական պահատուփ ստանալու համար անհրաժեշտ է այցելել բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և ներկայացնել համապատասխան հայտը: 

Անհատական պահատուփի ծառայության տրամադրման պայմաններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այս հղմամբ:

Անվտանգություն

Ի պահ հանձնված արժեքավոր իրերի ամբողջականություն և անվտանգություն

Գաղտնիություն

Պահատուփի պարունակության վերաբերյալ տեղեկությունների գաղտնիություն` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգին և պայմաններին համապատասխան

Հարմարավետություն

Բարձրակարգ սպասարկում`  քո կարիքներին համապատասխան

Հասանելիություն

Ճկուն սակագներ պահատուփերի երկարաժամկետ վարձակալության դեպքում

Մեզ մետ անհատական պահատուփ ստանալու համար անհրաժեշտ է այցելել բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և ներկայացնել համապատասխան հայտը: 

Անհատական պահատուփի ծառայության տրամադրման պայմաններին առավել մանրամասն կարող ես ծանոթանալ այս հղումով:

Ո՞վ կարող է օգտվել անհատական պահատուփերի ծառայությունից:

Ծառայությունից կարող եք օգտվել, եթե Ամերիաբանկի հաճախորդ եք, և 18 տարեկանը լրացել է: Եթե դեռ հաճախորդ չեք, ապա ծառայության դիմելիս անհրաժեշտ կլինի նաև հաշիվ բացել մեզ մոտ: 

Քանի՞ հոգի կարող է օգտվել մեկ պահատուփից:

Միևնույն անհատական պահատուփից կարելի է օգտվել համատեղ: Այս դեպքում համատեղ համաձայնությամբ հայտ-պայմանագրում սահմանում են պահատուփի տնօրինման կարգը, համաձայն որի հնարավոր է, որ` 

ա/ պահատուփը տնօրինում են հայտ-պայմանագիրը ստորագրած հաճախորդներից յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին՝ առանց որևէ սահմանափակման: Այս դեպքում հաճախորդներից յուրաքանչյուրն առանձին իրավունք ունի կատարելու պահատուփի հետ կապված ցանկացած գործողություն, ներառյալ` հայտ-պայմանագրով ընտրված պայմանների հետագա փոփոխությունները և պահատվության ծառայության դադարեցումը,

բ/ պահատուփը տնօրինում են հայտ-պայմանագիրը ստորագրած բոլոր հաճախորդները միասին` ընդհանուր համաձայնությամբ: Այս դեպքում հաճախորդներից յուրաքանչյուրի համաձայնությունը պարտադիր է պահատուփի հետ կապված ցանկացած գործողության համար, ներառյալ՝  հայտ-պայմանագրով ընտրված պայմանների հետագա փոփոխությունները և պահատվության ծառայության դադարեցումը:

Համատեղ պահատւփի պայմանագիր կնքելիս, անկախ հետագա տնօրինման կարգից, պայմանագրի կնքման ժամանակ պետք է ներկա լինեն և ստորագրեն բոլորը։

Քանի՞ օրինակից են լինում պահատուփի բանալիները, և ովքե՞ր կարող են տնօրինել այն:

Անվտանգությունն ապահովելու համար պահատուփը փակվում է 2 բանալիով, որոնցից մեկը տրամադրվում է Ձեզ, իսկ մյուսը պահվում է Բանկում: Պահատուփը հնարավոր է բացել միայն 2 բանալիների համաժամանակյա կիրառմամբ:

Ո՞ր դեպքերում բանկն իրավունք ունի բացելու պահատուփը` առանց հաճախորդի համաձայնության:

Բանկն իրավունք ունի բացելու հաճախորդի պահատուփը ստորև նշված հանգամանքներից որևէ մեկի ի հայտ գալու դեպքում՝ անկախ հաճախորդի համաձայնությունից և ներկայությունից, 

  • ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ դատարանի վճռի/որոշման, ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կամ պետական իրավասու այլ մարմնի որոշման հիման վրա, 
  • Եթե կան լուրջ և հիմնավոր նախադրյալներ ենթադրելու, որ վտանգված է Բանկի անվտանգությունը և (կամ) գործունեությունը, և (կամ) Պահատուփում գտնվում է Պայմանների կամ օրենքի համաձայն արգելված տեսակի գույք, 
  • Եթե Պայմանների ներքո Կողմերի միջև իրավահարաբերությունները դադարեցվելուց հետո 3 ամիս և ավել հաճախորդը չի ազատել պահատուփը և բանալին չի վերադարձրել Բանկ, 
  • Հաճախորդի կողմից պահատվության ծառայության համար նախատեսված միջնորդավճարների վճարման պարտավորությունները 3 ամիս և ավել չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, 
  • Կողմերի միջև պայմանագրային հարաբերություններ սահմանող փաստաթղթերով կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում: 

Обновлено 06.07.2022