Բիզնես Ավանդ «Ամերիա» | Միկրո և Փոքր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մենք քո պահանջներին հնարավորինս համապատասխանեցված լուծումներ առաջարկելու համար մշակել ենք ավանդների լայն հնարավորություններ: 

Մեր կողմից առաջարկվող ավանդատեսակները ընտրության լայն հնարավորություն են ընձեռում՝ ավանդի գործողության ընթացքում ավելացնելու և/կամ որոշակի սահմաններում պակասեցնելու ավանդի գումարը:

Բանկային ծառայություններից օգտվելիս, ինչպես նաև ավանդ ներդնելու համար անհրաժեշտ է բացել բանկային հաշիվ ՝ ՀՀ դրամով: Արտարժույթով ավանդի դեպքում բանկային հաշիվ է բացվում նաև ավանդի արժույթով:

Ամերիաբանկում դու կարող ես ավանդ ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ինչպես նաև ՌԴ ռուբլիով:

Խնայելու ճկունություն

«Ամերիա» ավանդը թույլ է տալիս քեզ հաշվին առկա գումարն ավելացնել և նվազեցնել, անհրաժեշտության դեպքում՝ ժամկետից շուտ դադարեցնել1 այն՝ լիարժեք տնօրինելով քո ավանդի գումարն այնպես, ինչպես հարմար է քեզ:


Խնայողությունների երաշխավորում

Խնայողական հաշվի մինչև 16 մլն ՀՀ դրամ կամ 7 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով քո գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: 

Ավանդի երաշխավորման հնարավորությունից կարող են օգտվել միայն անհատ ձեռնարկատերերը։ 

Ավանդի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Հեշտությամբ կառավարիր դրամական միջոցներդ. ցանկացած պահի ավելացրու ավանդիդ գումարը առանց Բանկ այցելելու՝ Օնլայն բանկինգի կամ Մոբայլ բանկինգ բջջային հավելվածի միջոցով:

Խնայողություններ՝ քեզ հարմար արժույթով

Ավանդ կարող ես ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և/կամ ՌԴ ռուբլիով: 

Խնայողական հաշվով գործառնությունները կարող ես կատարել քո խնայողական հաշվի արժույթով տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով՝ բացառությամբ դրամական միջոցների փոխարկման գործառնությունների2:

1 Տոկոսադրույքն այս դեպքում վերահաշվարկվում է տվյալ պահին ավանդի փաստացի գործողության ժամանակահատվածին համապատասխանող տվյալ ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույքով:

2 Խնայողական հաշվով գործառնությունները կարող ես կատարել քո խնայողական հաշվի արժույթով տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով`  բացառությամբ դրամական միջոցների փոխարկման գործառնությունների:

Պատրա՞ստ ես ավանդ ներդնել

Հայտ կարող ես ներկայացնել Օնլայն բանկինգ համակարգով

Արդյո՞ք ավանդ ներդնելիս բանկային հաշվի համար նախատեսված է նվազագույն մնացորդ:

Այո՛, ավանդ ներդնելիս բանկային հաշվի համար սահմանվում է նվազագույն մնացորդ:

Արդյո՞ք երաշխավորվում է ավանդի գումարը:

Այո՛, եթե դու անհատ ձեռնարկատեր ես, ապա ավանդի գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը 16 մլն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը՝ 7 մլն ՀՀ դրամ:

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 մլն դրամի չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 16 մլն դրամ։

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից պակաս է, ապա դրամային ավանդը երաշխավորվում է ամբողջությամբ, իսկ արտարժութային ավանդը՝ 7 մլն դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 7 մլն դրամ։

Կարո՞ղ եմ արդյոք վարկ վերցնել ձեռնարկության համար, եթե ավանդ ունեմ բանկում:

Այո՛, Բանկի որոշմամբ ավանդատուին կարող է տրամադրվել վարկ, վերականգնվող կամ չվերականգնվող քարտով վարկային գիծ՝ հետևյալ պայմաններով.

Արժույթ

Տոկոսադրույք

Վարկ (վարկային գիծ)/ Ավանդ հարաբերակցություն (LTV) 

Ավանդի արժույթով

Ավանդի տոկոսադրույք + 4%

Մինչև 90%

Ավանդի արժույթից տարբերվող արժույթով

Մանրածախ վարկավորման պայմաններով սահմանված տոկոսադրույք

Մինչև 70%

Վարկային քարտով պարտավորությունները ժամանակին չմարելու դեպքում բանկն իրավունք ունի անակցեպտ գանձել պարտավորության գումարն ավանդի գումարից:

Վարկային գիծ/ավանդ հարաբերակցության մեջ ավանդի գումարը ներառվում է ժամկետի սկզբում վճարված տոկոսագումարը նվազեցնելուց հետո:


Ավանդի նվազագույն գումարն է`  2,000,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Տոկոսների վճարման եղանակ

 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի 

31 –ից         90 օր

91 –ից 180 օր

181-ից      270 օր

271-ից 365 օր

366-ից 730օր

Ամերիա (ստանդարտ) Ավանդ*1

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

4.50%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

4.59%

6.17%

7.23%

8.30%

9.38%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

6.20%

7.20%

8.20%

9.10%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

6.35%

7.40%

8.46%

9.42%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

9.20%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

9.20%

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը ավելացման հնարավորությամբ*2

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

4.20%

5.70%

6.70%

7.70%

8.70%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

4.28%

5.85%

6.91%

7.98%

9.06%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

5.90%

6.90%

7.90%

8.80%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

6.03%

7.08%

8.14%

9.09%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

8.90%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

8.90%

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը նվազեցման հնարավորությամբ*3

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

4.10%

5.60%

6.60%

7.60%

8.60%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

4.18%

5.75%

6.80%

7.87%

8.95%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

5.80%

6.80%

7.80%

8.70%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

5.93%

6.98%

8.03%

8.99%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

8.80%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

8.80%

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը ավելացման և նվազեցման հնարավորությամբ*4

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

3.80%

5.30%

6.30%

7.30%

8.30%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

3.87%

5.43%

6.49%

7.55%

8.62%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

5.50%

6.50%

7.50%

8.40%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

5.61%

6.66%

7.71%

8.67%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

8.50%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

8.50%

 

*Սույն պայմանները տարածվում են ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից ներդրվող ավանդների վրա:

**Ռեզիդենտ ֆինանսական ընկերությունների (վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ապահովագրական բրոքերներ, ապահովագրական գործակալներ, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, ներդրումային ընկերություններ, ներդրումային եւ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներ և այլն) ժամկետային ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

***Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

2 մլրդ ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավել ավանդների դեպքում՝ պայմանները սահմանվում են համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի:

1Հաճախորդը չունի ավանդի գումարը ավելացնելու և/կամ նվազեցնելու իրավունք:

2Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է համալրվել առավելագույնը ավանդի ներդրման պահին ավանդի գումարի 30%-ի չափով:

3Հաճախորդն իրավունք ունի նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

4Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա և նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է ավելացվել և նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

5ՀՀ դրամով նոր ժամկետային ավանդի հայտը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով լրացնելու դեպքում կիրառվում է հավելյալ 0.25% տոկոսադրույք (հավելյալ տոկոսադրույքը կիրառելի չէ Պրեմիում հաճախորդների համար):

 


Ավանդի նվազագույն գումարն է` 500,000 ՌԴ ռուբլի

ՌԴ ռուբլի

Տոկոսների վճարման եղանակ

 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի 

30 –ից         90 օր

91 –ից 180 օր

181-ից      270 օր

271-ից 365 օր

366-ից 730օր

Ամերիա (ստանդարտ) Ավանդ*1

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

1.80%

2.70%

3.70%

4.20%

4.20%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

1.81%

2.73%

3.76%

4.28%

4.28%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

2.80%

3.80%

4.30%

4.30%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

2.83%

3.85%

4.37%

4.37%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

4.50%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

4.50%

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը ավելացման հնարավորությամբ*2

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

2.40%

3.40%

3.90%

3.90%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

2.43%

3.45%

3.97%

3.97%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

2.50%

3.50%

4.00%

4.00%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

2.52%

3.55%

4.06%

4.06%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

4.20%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

4.20%

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը նվազեցման հնարավորությամբ*3

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

2.30%

3.30%

3.80%

3.80%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

2.32%

3.35%

3.87%

3.87%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

2.40%

3.40%

3.90%

3.90%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

2.42%

3.44%

3.96%

3.96%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

4.10%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

4.10%

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը ավելացման և նվազեցման հնարավորությամբ*4

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

2.00%

3.00%

3.50%

3.50%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

2.02%

3.04%

3.56%

3.56%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

2.10%

3.10%

3.60%

3.60%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

2.12%

3.14%

3.65%

3.65%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

3.80%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

3.80%

 

*Սույն պայմանները տարածվում են ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից ներդրվող ավանդների վրա:

**Ռեզիդենտ ֆինանսական ընկերությունների (վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ապահովագրական բրոքերներ, ապահովագրական գործակալներ, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, ներդրումային ընկերություններ, ներդրումային եւ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներ և այլն) ժամկետային ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

***Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

2 մլրդ ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավել ավանդների դեպքում՝ պայմանները սահմանվում են համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի:

1Հաճախորդը չունի ավանդի գումարը ավելացնելու և/կամ նվազեցնելու իրավունք:

2Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է համալրվել առավելագույնը ավանդի ներդրման պահին ավանդի գումարի 30%-ի չափով:

3Հաճախորդն իրավունք ունի նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

4Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա և նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է ավելացվել և նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

 


Ավանդի նվազագույն գումարն է`   5,000 ԵՎՐՈ

 

ԵՎՐՈ

 

Տոկոսների վճարման եղանակ

 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի

31 –ից

90 օր

91 –ից

180 օր

181-ից 270 օր

271-ից 365

օր

366-ից 730օր

 

 

Ամերիա (ստանդարտ) Ավանդ*1

Ամենամսյա/

ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.10%

0.40%

0.70%

1.20%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.10%

0.40%

0.70%

1.21%

Եռամսյակային/

եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.20%

0.50%

0.80%

1.30%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.20%

0.50%

0.80%

1.31%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

1.50%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

1.50%

 

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը ավելացման հնարավորությամբ

*2

Ամենամսյա/

ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

0.40%

0.90%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

0.40%

0.90%

Եռամսյակային/ եռամսյակային

կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

0.50%

1.00%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

0.50%

1.00%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

1.20%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

1.20%

 

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը նվազեցման հնարավորությամբ

*3

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների

կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

0.30%

0.80%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

0.30%

0.80%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

0.40%

0.90%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

0.40%

0.90%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

1.10%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

1.10%

 

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը ավելացման և նվազեցման հնարավորությամբ

*4

Ամենամսյա/

ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

0.50%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

0.50%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

0.10%

0.60%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

0.10%

0.60%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

0.80%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

0.80%

 

*Սույն պայմանները տարածվում են ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից ներդրվող ավանդների վրա:

**Ռեզիդենտ ֆինանսական ընկերությունների (վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ապահովագրական բրոքերներ, ապահովագրական գործակալներ, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, ներդրումային ընկերություններ, ներդրումային եւ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներ և այլն) ժամկետային ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

***Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

2 մլրդ ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավել ավանդների դեպքում՝ պայմանները սահմանվում են համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի:

1Հաճախորդը չունի ավանդի գումարը ավելացնելու և/կամ նվազեցնելու իրավունք:

2Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է համալրվել առավելագույնը ավանդի ներդրման պահին ավանդի գումարի 30%-ի չափով:

3Հաճախորդն իրավունք ունի նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

4Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա և նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է ավելացվել և նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

 


Ավանդի նվազագույն գումարն է`  5,000 ԱՄՆ դոլար

 

ԱՄՆ դոլար

 

Տոկոսների վճարման եղանակ

 

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի

31 –ից

90 օր

91 –ից 180

օր

181-ից 270 օր

271-ից 365

օր

366-ից 730օր

 

 

Ամերիա (ստանդարտ) Ավանդ*1

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների

կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.90%

1.90%

2.40%

3.00%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.90%

1.92%

2.43%

3.04%

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

1.00%

2.00%

2.50%

3.10%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

1.00%

2.02%

2.52%

3.14%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

3.30%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

3.30%

 

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը ավելացման հնարավորությամբ

*2

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների

կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.60%

1.60%

2.10%

2.70%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.60%

1.61%

2.12%

2.73%

Եռամսյակային/

եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.70%

1.70%

2.20%

2.80%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.70%

1.71%

2.22%

2.83%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

3.00%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

3.00%

 

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը նվազեցման հնարավորությամբ

*3

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների

կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.50%

1.50%

2.00%

2.60%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.50%

1.51%

2.02%

2.63%

Եռամսյակային/

եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.60%

1.60%

2.10%

2.70%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.60%

1.61%

2.12%

2.73%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

2.90%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

2.90%

Ավանդի գումարի մինչև 30%-ը

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.20%

1.20%

1.70%

2.30%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.20%

1.21%

1.71%

2.32%

ավելացման և նվազեցման հնարավորությամբ

*4

Եռամսյակային/

եռամսյակային կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

0.30%

1.30%

1.80%

2.40%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

0.30%

1.31%

1.81%

2.42%

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

x

x

x

x

2.60%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

x

x

x

x

2.60%

 

*Սույն պայմանները տարածվում են ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից ներդրվող ավանդների վրա:

**Ռեզիդենտ ֆինանսական ընկերությունների (վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ապահովագրական բրոքերներ, ապահովագրական գործակալներ, վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, ներդրումային ընկերություններ, ներդրումային եւ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներ և այլն) ժամկետային ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

***Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց ավանդները ներգրավվում են պայմանագրային պայմաններով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԵՐ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԿՍՏԱՆԱՅԻՔ ԴՈՒՔ, ԵԹԵ ՁԵՐ ԱՎԱՆԴԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԵՐԴՆԵԻՔ ԱՎԱՆԴԻ ՏԵՍՔՈՎ:

2 մլրդ ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավել ավանդների դեպքում՝ պայմանները սահմանվում են համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի:

1Հաճախորդը չունի ավանդի գումարը ավելացնելու և/կամ նվազեցնելու իրավունք:

2Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է համալրվել առավելագույնը ավանդի ներդրման պահին ավանդի գումարի 30%-ի չափով:

3Հաճախորդն իրավունք ունի նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

4Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 1 ամսվա և նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 1 ամսվա: Ավանդի գումարը կարող է ավելացվել և նվազել առավելագույնը ավանդի գումարի 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

 

Թարմացված է առ 12.09.2023 15:14