Գնման Պատվերի Ֆինանսավորում |Միկրո և Փոքր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan limit icon
Պատվերի գումարի մինչև 75%

Սահմանաչափ

time icon
45 - 180 օր

Մարման Ժամկետ

limit icon
1,000,000 - 30,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Գումարի չափ


Ի՞նչ է գնման պատվերի ֆինանսավորումը

Ֆինանսավորման սահմանաչափ՝ պատվերի գումարի մինչև 75%, 1-30 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով։

Այս վարկատեսակը նախատեսված է բոլոր այն դեպքերի համար, երբ քո կազմակերպությունն ունի պատվերի իրականացման պայմանագիր, սակայն չունի անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ տվյալ պատվերն իրականացնելու, ինչպես նաև՝ գրավադրման ենթակա անհրաժեշտ գույք վարկ ստանալու համար: Ֆինանսավորման այս տարբերակից օգտվելու համար հիմնական ապահովման միջոց է հանդիսանում քո ընկերության կողմից կնքված մատակարարման պայմանագիրը:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորություն

Պատվերի գումարի մինչև 75%-ի չափով ֆինանսավորում

Առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի

Անհրաժեշտ փաստաթղթերն օնլայն կցելու և վարկային հայտի ընթացքին օնլայն հետևելու հնարավորություն (այն ներկայացնելուց հետո մեր մասնագետը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատի քեզ հետ (Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում))։

Օնլայն բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

smart account icon

Վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար:

Գրավով ապահովված վարկ 30-150 մլն ՀՀ դրամ

business loan icon

Այս վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի համար շրջանառու և հիմնական միջոցների ձեռքբերման, ինչպես նաև այլ ներդրումներ կատարելու համար:

Արևային համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ

check mark icon

Ավտոմատ ձևով հաստատվող արևային համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկ 1-30 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով: