Վարկային գիծ | Միջին Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

ՀՀ դրամ,
ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Արժույթ

մինչև 1,500,000 ԱՄՆ

 դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

3-5 տարի

մարման ժամկետ

Թարմացված է առ 06.07.2021 11:22:59