Ֆինանսական Լիզինգ | Խոշոր Բիզնեսի Համար | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ֆինանսավորման ժամանակակից և արդյունավետ եղանակները բացահայտելու ժամանակն է: Մենք առաջարկում ենք ընդլայնել Ձեր բիզնեսի հնարավորությունները և ստեղծել կայուն հիմք զարգացման և նոր հորիզոններ գրավելու համար:

Ամերիաբանկը Հայաստանի բանկային շուկայի լիզինգային ծառայություններ մատուցող առաջատար ֆինանսական կառույցներից մեկն է: Մենք առաջարկում ենք Ձեզ օգտագործել Ամերիաբանկի ֆինանսական լիզինգի հնարավորությունները և Ձեր նպատակների իրագործման ճանապարհին հասնել առավելագույն արդյունքների: 

Մենք լիզինգային ծառայություն ենք առաջարկում առևտրի ու ծառայության ոլորտների այն կազմակերպություններին, որոնք ՀՀ տարածքում գործունեություն են ծավալում նվազագույնը 6 ամիս, ինչպես նաև նվազագույնը 12 ամիս ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող արտադրական կազմակերպություններին, որոնք ունեն հիմնական միջոցների ֆինանսավորման կարիք ունեն: 

Լիզինգը գույքի ձեռքբերում է վարձակալման պայմանագրով նախատեսված որոշակի վճարի դիմաց, որոշակի պայմաններով և ժամկետով: Հայաստանում լայն կիրառում ունի ֆինանսական լիզինգը, երբ տվյալ պայմանագրի գործողության ժամկետում վճարվում է վարձակալված գույքի ամբողջ արժեքը: 

  • Առանց գույքի գրավադրման
  • Ավելի ցածր կանխավճար, քան վարկի դեպքում
  • ՀՀ սահմանին ԱԱՀ-ից ազատված լինելու դեպքում լիզինգի տրամադրում առանց ԱԱՀ-ի 

Ամերիա Լիզինգ

Լիզինգն իրենից ներկայացնում է գույքի ձեռքբերում լիզինգային պայմանագրով նախատեսված որոշակի վճարի դիմաց: Որոշակի պայմաններով և ժամկետով վերջինս փոխանցվում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց` լիզինգը ստացողի կողմից գույքի գնման իրավունքով:


Ամերիաբանկը լիզինգային ծառայություն է առաջարկում բոլոր տիպի արտադրական կազմակերպություններին, որոնք նվազագույնը 12 ամիս ձեռնարկատիրական գործունեություն են ծավալում և առևտրի ու ծառայության ոլորտների այն կազմակերպություններին, որոնք նվազագույնը 6 ամիս ունեն ՀՀ տարածքում գործող բիզնես և կարիք ունեն հիմնական միջոցների ֆինանսավորման:

Գույքի սեփականություն

Ի տարբերություն սովորական վարձակալության`   ձեռք բերվող գույքը դառնում է կազմակերպության սեփականությունը:

Խորհրդատվություն

Մենք մատուցում ենք խորհրդատվական ծառայություն`   նվազագույնի հասցնելով գույքի ձեռքբերման ռիսկը`  անհրաժեշտության դեպքում առաջարկելով նաև համապատասխան վճարային գործիքներ:

Շահութահարկի նվազեցում

Ֆինանսական վարձակալության ընթացքում սարքավորումը կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվառվում է և ամորտիզացվում` մասնակցելով շահութահարկի հաշվարկման նվազեցումներին:

Լիզինգի հատուկ առաջարկներ

Օգտվեք լիզինգային ծառայություններից հատուկ պայմաններով

Արևային լիզինգ

Մենք առաջարկում ենք լիզինգի ֆինանսավորման շահավետ պայմաններ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին արևային էլեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման համար: 

Իմանալ ավելին


Խնայող լիզինգ

Ամերիաբանկը մեկնարկում է հատուկ պայմաններով դրամային լիզինգի նոր ծրագիր՝ նախատեսված հատուկ ՓՄՁ-երի համար։ Ծրագրի շրջանակում ՓՄՁ-ները կկարողանան օգտվել լիզինգի մի շարք առավելություններից:

Իմանալ ավելին

Ավտոլիզինգ

Ամերիաբանկի ավտոլիզինգը Ձեր կազմակերպության ավտոպարկը թարմացնելու լավագույն տարբերակներից մեկն է: Մենք առաջարկում ենք բոլոր իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելիս օգտվել ավտոլիզինգի մեր առաջարկից:  

Իմանալ ավելին

Օլինքլիզինգ

Ամերիաբանկը բոլոր իրավաբանական անձանց առաջարկում է լիզինգի նոր տեսակ՝ Օլինքլիզինգ: Այս ծառայության շրջանակում մենք իրականացնում ենք Ձեր կողմից ձեռք բերվող գույքի պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ միաժամանակ ազատելով միանվագ այլ ծախսերի ծանրաբեռնվածությունից՝ Ձեզ թողնելով միայն տարեկան տոկոսադրույքի վճարումը:

Իմանալ ավելին

Ագրոպարենային սարքավորումների լիզինգ

ՀՀ ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում մենք առաջարկում ենք ձեռք բերել ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումներ հատուկ պայմաններով:

Իմանալ ավելին

Էքսպրես լիզինգ

Մենք առաջարկում ենք բոլոր իրավաբանական անձանց հիմնական միջոցներ ձեռք բերելիս օգտվել Էքսպրես լիզինգի ֆինանսավորման առավելություններից. Բանկի կողմից մինչև 3 օր հաստատում`  առանց ֆինանսական վերլուծության:

Իմանալ ավելին

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգ

Ամերիաբանկը մեկնարկում է պետական աջակցությամբ իրականացվող նոր հատուկ լիզինգի ծրագիր՝ նախատեսված գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման համար:

Իմանալ ավելին

Թարմացված է 07.10.2021, 10:37