Ավտոմատ Հաստատվող Բիզնես Վարկ/Օվերդրաֆտ | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
time icon
12-60 ամիս

Վարկի Ժամկետ

loan limit icon
1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկի գումար

Ին՞չ է ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկ/օվերդրաֆտը


Վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար: Այս առաջարկի ներքո կարող ես նաև Ամերիաբանկ տեղափոխել այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած քո բիզնես վարկերը:

Քո կողմից ներկայացված հայտը ավտոմատ կերպով չհաստատվելու և Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում մեր մասնագետը կայցելի քո բիզնեսի գործունեության վայր և տեղում՝ պարզ վերլուծության միջոցով, կտա նախնական պատասխան: Նախնական հաստատում ստանալու դեպքում նույն օրը Ամերիաբանկ այցելելու դեպքում դու կարող ես ստանալ վարկը:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորություն

Հայտի պատասխան ընդամենը 5 րոպեի ընթացքում

Առանց վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանքի

Առանց անշարժ գույքի գրավադրման

Վարկի տրամադրում առանց Բանկ այցելելու՝ Ամերիաբանկի հաշվետեր հաճախորդ լինելու և գործող ID քարտ ունենալու դեպքում

Այլ բանկերում գործող վարկերն ավտոմատ ձևով վերաֆինանսավորելու հնարավորություն՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության

Բիզնես վարկ 15-30 մլն ՀՀ դրամի չափով

smart account icon

Այս վարկատեսակի ներքո դու կարող ես դիմել 15-30 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով բիզնես վարկ կամ օվերդրաֆտ ստանալու համար:

Բիզնես քարտ

 card icon

Մեր բիզնես քարտերը նախատեսված են ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար:

Հաշիվների կառավարում

myameria icon

Կառավարի՛ր քո հաշիվները, կատարի՛ր անվտանգ փոխանցումներ և վճարումներ՝ առանց Բանկ գալու։