Ավտոմատ Հաստատվող Բիզնես Վարկ/Օվերդրաֆտ | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
time icon
12-60 ամիս

Վարկի Ժամկետ

loan limit icon
1-15 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկի գումար

Ին՞չ է ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկ/օվերդրաֆտը


Վարկատեսակը նախատեսված է քո բիզնեսի ընդլայնման և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար: Այս առաջարկի ներքո կարող ես նաև Ամերիաբանկ տեղափոխել այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում ունեցած քո բիզնես վարկերը:

Քո կողմից ներկայացված հայտը ավտոմատ կերպով չհաստատվելու և Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում մեր մասնագետը կայցելի քո բիզնեսի գործունեության վայր և տեղում՝ պարզ վերլուծության միջոցով, կտա նախնական պատասխան: Նախնական հաստատում ստանալու դեպքում նույն օրը Ամերիաբանկ այցելելու դեպքում դու կարող ես ստանալ վարկը:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորություն

Հայտի պատասխան ընդամենը 5 րոպեի ընթացքում

Առանց վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանքի

Առանց անշարժ գույքի գրավադրման

Վարկի տրամադրում առանց Բանկ այցելելու՝ Ամերիաբանկի հաշվետեր հաճախորդ լինելու և գործող ID քարտ ունենալու դեպքում

Այլ բանկերում գործող վարկերն ավտոմատ ձևով վերաֆինանսավորելու հնարավորություն՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության

Պատրա՞ստ ես դիմել բիզնես վարկի համար

Դիմիր բիզնես վարկի համար օնլայն

A girl typing something on notebook

Կարո՞ղ եմ վարկավորման համար դիմել առանց Բանկ այցելելու:

Այո՛, Բանկի պաշտոնական էջում գործող հարթակի միջոցով կարող ես օնլայն դիմել ցանկացած բիզնես վարկ ստանալու համար, և մեր մասնագետը կապ կհաստատի քեզ հետ: Դու կարող ես նաև օնլայն հետևել վարկավորման ընթացքին:

Կարո՞ղ եմ վարկի հաստատումն օնլայն ստանալ՝ առանց բանկ այցելելու:

Այո՛, կարող ես. մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի դեպքում: Իսկ եթե դու Ամերիաբանկի հաշվետեր հաճախորդ ես և ունես ID քարտ՝ նույնականացվելու համար, ապա հնարավոր է նաև գումարը ստանալ օնլայն՝ առանց Բանկ այցելելու:

Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ տոկոսադրույքներին:

Վարկատեսակների տոկոսադրույքներին կարող ես ծանոթանալ Բանկի պաշտոնական կայքէջի՝ յուրաքանչյուր վարկատեսակի էջում՝ ընտրելով համապատասխան վարկատեսակը մենյուի «Վարկեր» բաժնից: Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող ես կապ հաստատել նաև մեզ հետ՝ զանգահարելով 010 56 11 11 հեռախոսահամարով կամ այցելելով Բանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ: Ի դեպ, մասնաճյուղերի ցանկին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Կարո՞ղ եմ արդյոք վարկ վերցնել, եթե այլ բանկում ունեմ գործող բիզնես վարկ:

Վարկի տրամադրման մասին որոշման կայացումը կատարվում է վարկունակության գնահատման հիման վրա: Այլ բանկերում վարկերի առկայությունը խոչընդոտ չէ վարկի տրամադրման համար, եթե վարկունակության ցուցանիշները համապատասխանում են Ամերիաբանկի կողմից սահմանված ցուցանիշներին:
Ավելին, դու կարող ես նաև միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Իսկ մինչև 20 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի առկայության դեպքում դու ունես հնարավորություն այդ վարկերն ավտոմատ ձևով վերաֆինանսավորելու համար՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարզապես պետք է լրացնել կազմակերպության կամ ԱՁ-ի մասին մի քանի տվյալ (ՀՎՀՀ, սոց. քարտ), իսկ հետագայում արդեն, կախված ընտրված վարկատեսակից, հնարավոր է պահանջվեն որոշ փաստաթղթեր, որոնք ևս կարող ես կցել քո հայտին՝ օնլայն վերբեռնելով մեր հարթակի միջոցով առանց Բանկ այցելելու:

Կարո՞ղ եմ իմ՝ այլ բանկերում գործող վարկերը տեղափոխել Ամերիաբանկ:

Այո՛, դու կարող ես միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Ավելին, մինչև 20 մլն վարկերի դեպքում կա նաև հնարավորություն այդ վարկերը վերաֆինանսավորելու ավտոմատ՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Արդյո՞ք կան ոլորտային սահմանափակումներ վարկերի տրամադրման համար:

Այո՛, չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկին կարող ես ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

4. Ավտոմատ հաստատվող/գույքով չապահովված բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

Վարկատեսակ

Ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկ/օվերդրաֆտ

Նպատակ

Բիզնեսի ընդլայնում, ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում և այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գործող  բիզնես վարկերի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ     

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր (ԱՁ)

Ոլորտային սահմանափակումներ

Չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկ

Վճարունակության գնահատում

Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում` ըստ հաստատված սքորքարտի

Վարկային մասնագետի վերլուծությամբ` ըստ սահմանված ցուցանիշների

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ1

1 մլն-15 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ (Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում` ըստ հաստատված սքորքարտի)

3մլն-15 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ (Վարկային մասնագետի վերլուծությամբ` ըստ սահմանված ցուցանիշների)

Ժամկետ (ամիս)

12 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

14.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 17.8%)

11.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.3%)

10.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 12.6%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 17.9%)

12.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.5%)

11%
(փաստացի տոկոսադրույք` 12.8%)

Ժամկետ (ամիս)

36  ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 17.5%)

12.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.0%)

11.0%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.0%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`18.3%)

13.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.8%)

12%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.8%)

Ժամկետ (ամիս)

60 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`18.3%)

13.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`14.9%)

12.0%
(փաստացի տոկոսադրույք`13.2%)

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

17.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`19.3%)

14.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`15.8%)

13%
(փաստացի տոկոսադրույք`14.1%)

Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15-17%
(փաստացի տոկոսադրույք` 16.1-18.9%)

14-16%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.9-17.8%)

12.5-14.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 13.2-16%)

Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16-19%
(փաստացի տոկոսադրույք` 17.2-21.3%)

15-18%
(փաստացի տոկոսադրույք` 16.1-20.1%)

13.5-16.5%
(փաստացի տոկոսադրույք` 14.4-18.3%)

Տարեկան տոկոսադրույք օվերդրաֆտի չօգտագործված մասի համար

Չի կիրառվում

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 1%-ի չափով
Սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի օնլայն դիմելու դեպքում չի կիրառվում

Վարկի գումարի կանխիկացում

Բիզնես վարկի դեպքում` ՀՀ դրամի համար չի կիրառվում վարկառուի հաշվից, իսկ արտարժույթի դեպքում կիրառվում է կանխիկացվող գումարի 0.5%-ի չափով
Բիզնես օվերդրաֆտի դեպքում` համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար»-ով3 (12CIB/11RBD PL 72-01-02) սահմանված կանխիկացման վճարների։

Մարման եղանակ

Բիզնես վարկի դեպքում` անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
Բիզնես օվերդրաֆտի դեպքում` մայր գումարի մարումը ժամկետի վերջում

Ապահովվածություն

1. Հաշիվների շրջանառության գրավ
2. Բիզնեսի հիմնադրի և իրական շահառուի անձնական երաշխավորություն
3. Վարկային մասնագետի վերլուծությամբ մանրածախ բիզնես վարկի/օվերդրաֆտի դեպքում պահանջվում է այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն, ընդ որում` երաշխավորի եկամտի աղբյուրը պետք է լինի տվյալ բիզնեսից անկախ և երաշխավորի վարկային պատմության մեջ էական ուշացումներ չպետք է լինեն (վերջին 2 տարվա ընթացքում առավելագույն ուշացումը 30 օր, բայց անընդմեջ ոչ ավելի, քան 10 օր:

Վարկի սպասարկման սակագներ   2

Վարկի պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Այլ պայմաններ

Օվերդրաֆտները կարող են տրամադրվել նաև բիզնես քարտով` համաձայն Բանկում գործող սակագների, բացառությամբ` քարտի տարեկան սպասարկման վճարի, որը սահմանվում է անվճար` սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող բիզնես օվերդրաֆտերի դեպքում:

1 Առանձին դեպքերում կարող են տրամադրվել նշված նվազագույն սահմանաչափից ավելի փոքր չափի գումարով վարկեր սույն պայմաններով սահմանված այն ժամկետովի տարբերակով, որի համար սահմանված տոկոսադրույքի կիրառման պարագայում փաստացի տոկոսադրույքի չափը չի գերազանցի օրենսդրությամբ սահմանված փաստացի տոկոսադրույքի առավելագույն չափը:

2 Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում:

3 ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (12CIB/11RBD PL 72-01-02)  ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

 
           

 

Վարկային հայտը օնլայն լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

  • Իրավ. անձի մասնակիցների, տնօրենի/ԱՁ-ի անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • ՀՎՀՀ
  • Կանոնադրություն (Իրավաբանական անձի դեպքում)


Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

  • Իրավ. անձի մասնակիցների անձը հաստատող փաստաթղթեր
  • Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի վերաբերյալ (չի պահանջվում սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող վարկի/օվերդրաֆտի վրա)


Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

  • Իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը`  բանկից վարկի և դրա ապահովման համար առաջարկվող ապահովման միջոցի վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին
  • Ապրանքի ձեռքբերման փաստաթղթեր (պահանջվում է ավտոմատ հաստատվող արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկի դեպքում
  • Այլ փաստաթղթեր`  Բանկի մասնագետի պահանջով

 

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ քեզ:

Նախկին պայմաններ

Բիզնես վարկ 15-30 մլն ՀՀ դրամի չափով

smart account icon

Այս վարկատեսակի ներքո դու կարող ես դիմել 15-30 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով բիզնես վարկ կամ օվերդրաֆտ ստանալու համար:

Բիզնես քարտ

 card icon

Մեր բիզնես քարտերը նախատեսված են ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար:

Հաշիվների կառավարում

myameria icon

Կառավարի՛ր քո հաշիվները, կատարի՛ր անվտանգ փոխանցումներ և վճարումներ՝ առանց Բանկ գալու։

Թարմացված է առ 16.08.2023 14:21