Օվերդրաֆտ բիզնես քարտով | Բիզնես Վարկեր | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

POS, կամ հաշիվների շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտ։

Այս վարկատեսակը նախատեսված է այն հաճախորդների համար, ովքեր օգտվում են Ամերիաբանկի POS տերմինալների ծառայություններից, կամ պարզապես հաշվետեր են: Այս վարկատեսակի ներքո դու կարող ես ստանալ 3-20 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ բիզնես քարտով ՝ POS, կամ հաշիվների շրջանառության հիման վրա:

 • Վարկի համար օնլայն դիմելու հնարավորություն
 • Առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերն օնլայն կցելու և վարկային հայտի ընթացքին օնլայն հետևելու հնարավորություն
 • Հայտ ներկայացնելուց հետո մեր մասնագետը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատի քեզ հետ (Բանկի պայմաններին համապատասխանելու դեպքում)։


Բիզնես քարտով օվերդրաֆտի տեսակները.

 • Օվերդրաֆտ POS  շրջանառության հիման վրա

3-20 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ բիզնես քարտով

 • Բիզնես քարտով օվերդրաֆտ

1-20 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով օվերդրաֆտ բիզնես քարտով

Վարկի ժամկետ

12 - 60 ամիս

Վարկի գումար

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի չափով

Պատրա՞ստ ես դիմել վարկի համարԴիմիր հիմա

Կարո՞ղ եմ վարկավորման համար դիմել առանց Բանկ այցելելու:

Այո՛, Բանկի պաշտոնական էջում գործող հարթակի միջոցով կարող ես օնլայն դիմել ցանկացած բիզնես վարկ ստանալու համար, և մեր մասնագետը կապ կհաստատի քեզ հետ: Դու կարող ես նաև օնլայն հետևել վարկավորման ընթացքին:

Կարո՞ղ եմ վարկի հաստատումն օնլայն ստանալ՝ առանց Բանկ այցելելու:

Այո՛, կարող ես. մինչև 10 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի դեպքում: Իսկ եթե դու Ամերիաբանկի հաշվետեր հաճախորդ ես և ունես ID քարտ՝ նույնականացվելու համար, ապա հնարավոր է նաև գումարը ստանալ օնլայն՝ առանց Բանկ այցելելու:

Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ տոկոսադրույքներին:

Վարկատեսակների տոկոսադրույքներին կարող ես ծանոթանալ Բանկի պաշտոնական կայքէջի՝ յուրաքանչյուր վարկատեսակի էջում՝ ընտրելով համապատասխան վարկատեսակը մենյուի «Վարկեր» բաժնից: Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող ես կապ հաստատել նաև մեզ հետ՝ զանգահարելով 010 56 11 11 հեռախոսահամարով կամ այցելելով Բանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ: Ի դեպ, մասնաճյուղերի ցանկին և աշխատանքային ժամերին կարող ես ծանոթանալ այստեղ:

Կարո՞ղ եմ արդյոք վարկ վերցնել, եթե այլ բանկում ունեմ գործող բիզնես վարկ:

Վարկի տրամադրման մասին որոշման կայացումը կատարվում է վարկունակության գնահատման հիման վրա: Այլ բանկերում վարկերի առկայությունը խոչընդոտ չէ վարկի տրամադրման համար, եթե վարկունակության ցուցանիշները համապատասխանում են Ամերիաբանկի կողմից սահմանված ցուցանիշներին:

Ավելին, դու կարող ես նաև միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Իսկ մինչև 20 մլն ՀՀ դրամի չափով վարկերի առկայության դեպքում դու ունես հնարավորություն այդ վարկերն ավտոմատ ձևով վերաֆինանսավորելու համար՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարզապես պետք է լրացնել կազմակերպության կամ ԱՁ-ի մասին մի քանի տվյալ (ՀՎՀՀ, սոց. քարտ), իսկ հետագայում արդեն, կախված ընտրված վարկատեսակից, հնարավոր է պահանջվեն որոշ փաստաթղթեր, որոնք ևս կարող ես կցել քո հայտին՝ օնլայն վերբեռնելով մեր հարթակի միջոցով՝ առանց Բանկ այցելելու:

Կարո՞ղ եմ իմ՝ այլ բանկերում գործող վարկերը տեղափոխել Ամերիաբանկ:

Այո՛, դու կարող ես միավորել տարբեր բանկերում գործող քո վարկերը՝ տեղափոխելով դրանք Ամերիաբանկ: Ավելին, մինչև 20 մլն վարկերի դեպքում կա նաև հնարավորություն այդ վարկերը վերաֆինանսավորելու ավտոմատ՝ առանց այդ բանկեր այցելելու անհրաժեշտության:

Արդյո՞ք կան ոլորտային սահմանափակումներ վարկերի տրամադրման համար:

Այո՛, չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկին կարող ես ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

6. POS/հաշիվների շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտ (Visa business/Master card Business)

 

Վարկատեսակ

POS/հաշիվների շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտ

 

Նպատակ

Բիզնեսի ընդլայնում, ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորում և այլ ներդրումներ, ինչպես նաև այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում գործող  բիզնես վարկերի տեղափոխում Ամերիաբանկ ՓԲԸ    

 

Հաճախորդներ

Առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալած իրավաբանական անձիք/անհատ ձեռնարկատերեր

 

Ոլորտային սահմանափակումներ

Չֆինանսավորվող ոլորտների ցանկ

 

Վճարունակության գնահատում 1

Ըստ սահմանված ցուցանիշների

 

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկի պայմաններ

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ

• Ամերիաբանկում գործող հաշիվներով իրականացվող վերջին 6-12 ամիսների ամսական միջին շրջանառության մինչև 40%-ը, 1,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արտարժույթ
• Առնվազն 3 ամիս Ամերիաբանկում շրջանառություն իրականացրած հաճախորդների համար սահմանաչափի որոշման հիմք է հանդիսանալու Ամերիաբանկում իր հաշվեհամարներով 3 ամիսների իրականացված զուտ շրջանառությունը և դրան նախորդող առնվազն 3-9 ամիսների այլ բանկերի հաշվեհամարներով իրականացված զուտ շրջանառությունը, 1,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ/ պայմանով, որ այլ բանկերում իրականացված շրջանառությունը տեղափոխվի Ամերիաբանկ
POS տերմինալ ունեցող հաճախորդներին առաջարկվող վարկային գծերի դեպքում
• Ամերիաբանկում գործող POS հաշիվներով իրականացվող վերջին 6 ամիսների ամսական միջին և վերջին 12 ամիսների ամսական միջին  շրջանառության նվազագույնի 5-ապատիկի և Ամերիաբանկում գործող անգրավ վարկերի տարբերության չափով 3,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արտարժույթ
• Այլ բանկերի հաշվեհամարներով իրականացված զուտ POS շրջանառության դեպքում կիրառվում է նույն մոտեցումը, սակայն պայմանով, որ այլ բանկերում իրականացված POS շրջանառությունը տեղափոխվի Ամերիաբանկ

Ժամկետ (ամիս)

12 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`17.9%)

12.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`14.5%)

11%
(փաստացի տոկոսադրույք`12.8%)

Ժամկետ (ամիս)

36  ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

16.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`18.3%)

13.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`14.8%)

12%
(փաստացի տոկոսադրույք`13.1%)

Ժամկետ (ամիս)

60 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

17.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`19.3%)

14.5%
(փաստացի տոկոսադրույք`15.8%)

13%
(փաստացի տոկոսադրույք`14.1%)

POS տերմինալ ունեցող հաճախորդներին առաջարկվող վարկային գծերի դեպքում տարեկան տոկոսադրույք (hաստատուն տոկոսադրույքով)

15%
(փաստացի տոկոսադրույք 16.1-18.6%)

12%
(փաստացի տոկոսադրույք 12.7-15.1%)

10.5%
(փաստացի տոկոսադրույք 11-13.4%)

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկային գծերի / օվերդրաֆտների դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցի/պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%, բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը համամասնորեն` յուրաքանչյուր գրավի առարկայի ընդհանուր գրավի արժեքում ունեցած իր տեսակարար կշռին համապատասխան, ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5%
• Հիմնական միջոց 0.5%
  Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Սույն պայմաններով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ)  ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է  +0.25%:

Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից (ՊՍԳ ցուցանիշի) շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

Այլ շեղումների դեպքում տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել +0.25%:

Վարկի տրամադրման վճար

1% վարկի գումարից
• Չի տարածվում POS շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտի վրա

Վարկի պայմանների վերանայման հայտի/դիմումի ուսումնասիրման վճար

Չի կիրառվում

 

Քարտի սպասարկման սակագներ

 Համաձայն «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Բիզնես քարտերի սակագների (12CIB PL 72-54)2

Վարկի մարման եղանակներ

Վճարման արտոնյալ ժամկետ

Չի տրամադրվում

Մարման եղանակ

Մայր գումարի մարումը սահմանվում է ժամկետի վերջում, կատարվում է ամենամսյա տոկոսների վճարում, ընդ որում, քարտային հաշվին յուրաքանչյուր մուտքի ժամանակ, իրականացվում է այդ պահին հաշվարկված տոկոսների գանձում,

Ապահովվածություն

Ապահովվածության նկարագրություն

1. Հաշիվների շրջանառության գրավ
2. Հաշիվների շրջանառության հիման վրա բիզնես քարտով օվերդրաֆտի դեպքում պահանջվում է այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն, ընդ որում` երաշխավորի եկամտի աղբյուրը պետք է լինի տվյալ բիզնեսից անկախ և երաշխավորի վարկային պատմության մեջ էական ուշացումներ չպետք է լինեն (վերջին 2 տարվա ընթացքում առավելագույն ուշացումը 30 օր, բայց անընդմեջ ոչ ավելի, քան 10 օր):

Լրացուցիչ գրավ հանդիսացող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք 3, տրանսպորտային միջոց, հիմնական միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն
(որպես լրացուցիչ գրավի արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

1. Դրամական հոսքերի ամսական միջին զուտ շրջանառության մինչև 40%, POS տերմինալ ունեցող հաճախորդներին առաջարկվող վարկային գծերի դեպքում   ամսական միջին POS շրջանառության 5-ապատիկ
/Ընդ որում` շրջանառության վերոնշյալ հարաբերակացությունը վարկի սպասարկման ընթացքում խախտելու դեպքում օվերդրաֆտի/վարկային գծի սահմանաչափը կարող է վերանայվել կամ հետ կանչվել/
2.  Վարկային գծի սահմանաչափը կարող է գերազանցել միջին շրջանառության 40%-ը լրացուցիչ գրավի դեպքում և այդ դեպքում օվերդրաֆտի/վարկային գծի գերազանցող մաս/լրացուցիչ գրավ հարաբերակցությունը հետևյալն է՝
1.  անշարժ գույք` մինչև 100%,
2. տրանսպորտային միջոց` 50%,
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ` 80%,
5. Ամերիաբանկում դրամական միջոցներ և/կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

 ՀՀ

Գույքի գնահատում

Գրավի առարկայի գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Լրացուցիչ ապահովում

Բիզնեսի հիմնադիրների և իրական շահառուների անձնական երաշխավորությունների առկայությունը պարտադիր է, ինչպես նաև որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

 

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքը ապահովագրվում է միայն այն դեպքում, եթե օգտագործվում/օգտագործվելու է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:
Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունը իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով:
Ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:                

Վարկի սպասարկման սակագներ  4

Վարկի պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)  

20,000 ՀՀ դրամ

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար)

10,000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

10,000 ՀՀ դրամ

 

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ /եթե բացի հաշիվների շրջանառությունից առկա է նաև լրացուցիչ գրավ/

1. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար, ՀՀ ՃՈ Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանքի համար սահմանված վճար
2. Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական գրանցման վճար իրավասու մարմնում, Տրանսպորտային միջոցի գրավի իրավունքի գրանցման վկայականի համար սահմանված վճար

 

Վաղաժամկետ մարում

Վաղաժամկետ մարման տուժանք կամ վճար չի կիրառվում

 

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի  և տոկոսագումարի 0 .13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

1  Դրամական միջոցով և ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշվով ապահովված վարկերի դեպքում վարկունակության ցուցանիշներ չեն հաշվարկվում, հետևաբար բիզնես վերլուծություն և եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր չեն պահանջվում:

2 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Բիզնես քարտերի սակագներ (12CIB PL 72-54), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 27.06.2013թ. թիվ 24/19/13 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

3  Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
- հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%:  Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

4  Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում:

 

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Իրավ. անձի մասնակիցների, տնօրենի/ԱՁ-ի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • ՀՎՀՀ
 • Կանոնադրություն (Իրավաբանական անձի դեպքում)


Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Իրավ. անձի մասնակիցների անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի վերաբերյալ (չի պահանջվում սքորինգի հիման վրա ավտոմատ հաստատվող վարկի/օվերդրաֆտի վրա)


Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը` բանկից վարկի և դրա ապահովման համար առաջարկվող ապահովման միջոցի վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին
 • Ապրանքի ձեռքբերման փաստաթղթեր (պահանջվում է ավտոմատ հաստատվող արևային էկեկտրակայանների և ջրատաքացման համակարգերի ձեռքբերման բիզնես վարկի դեպքում
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով


Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ քեզ։


Նախկին պայմաններ

Թարմացված է առ 21.03.2022 10:46