Փոխանցումներ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մենք կրում ենք մեծագույն պատասխանատվություն մեզ վստահած յուրաքանչյուր գործընկերոջ բարօրության և աճի համար։ Մենք մշտապես բարձրացնում ենք մեր գործունեության արդյունավետությունը և ստեղծում ենք առավել նպաստող աշխատանքային միջավայր, ներդնում ենք նոր տեխնոլոգիաներ, ուսումնասիրում ենք միջազգային փորձը, ստեղծում ենք հարմարավետ ու ոգեշնչող միջավայր՝ մեզ հետ փորձառությունն անմոռանալի դարձնելու համար։

Ամերիաբանկի ցանկացած մասնաճյուղում, Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ և Հեռախոսային բանկ ծառայությունների միջոցով Դուք կարող եք կատարել փոխանցումներ Հայաստանի և օտարերկրյա բանկեր ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով: Ընդլայնե՛ք Ձեր բիզեսի աշխարհագրությունը մեզ հետ:

Վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա փոխանցումներ կարող եք կատարել յուրաքանչյուր բանկային օր՝ գործառնական ժամերին։ 

Վճարման հանձնարարականների ընդունման և կատարման ժամանակացույց.

 

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 13:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 13:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 15:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 15:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

 

Բանկ-հաճախորդ/Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգերով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

 

Հեռախոսային բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրըԱռանձին դեպքերում, երբ քեզ անհրաժեշտ է շտապ փոխանցում կատարել, վճարման հանձնարարականները կարող ես կատարել նաև սահմանված ժամային գրաֆիկից դուրս լրացուցիչ վճարի գանձմամբ:

Մասնաճյուղում փոխանցում կատարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և վճարման հանձնարարագիրը: Իսկ հեռախոսային տարբերակը նախընտրելու դեպքում՝ հեռախոսային բանկինգի համար սահմանված գաղտնաբառը:


Բանկային ծառայություններից օգտվելիս դու պետք է ունենաս ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ։


Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ։ 

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»՝ www.fininfօ.am

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է, ՈՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՆԵԼ, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ԸՆՏՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ։

Հաշիվների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություն կարող եք ստանալ այստեղ:

Թարմացված է առ 22.07.2021 15:02:00