Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
Gold icon
Միայն 999.9 հարգի ոսկով

Հաշվի բացում

Account icon
Առանց նվազագույն մնացորդի

հաշիվների համար

Gold-Accountance-icon
Հաշվառում գրամներով՝ 0.01 գրամ ճշտությամբ

Մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու համար

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ


Մենք առաջարկում ենք դրամական միջոցների պահպանման այլընտրանքային տարբերակ։ Անկանխիկ ոսկով մետաղական հաշիվներ ծառայության շնորհիվ դու կարող ես չպահել քո դրամական միջոցները տարբեր արժույթներով և ապահովագրել դրանք արժութային ռիսկերից։

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվը բացվում և վարվում է անկանխիկ ոսկու հաշվառման և անկանխիկ ոսկով գործարքների կնքման նպատակով՝ նշելով միայն ոսկու հարգը և կշիռը՝ առանց ոսկու այլ անհատական տվյալների։

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի մնացորդը կարող է վերածվել ցանկացած արժույթի մեզ մոտ գործող փոխարժեքով և անկանխիկ եղանակով։

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


միջազգային շուկայում ոսկու արժեքի բարձրացման շնորհիվ գումար վաստակելու հնարավորություն,

արժույթի փոխարժեքների տատանման ազդեցության նվազեցում,

ապահովություն առկա զեղծարարություններից ոսկին ֆիզիկապես գնելու դեպքում,

ժամանակի տնտեսում ոսկով առքուվաճառք իրականացնելիս,

ոսկու կորստի կամ վնասման հնարավոր ռիսկերի բացակայություն,

իրացվելիության բարձր մակարդակ ցանկացած ժամանակ տվյալ պահին գործող փոխարժեքով ոսկին Բանկին վաճառելու շնորհիվ,

ներդրումներ՝ առանց ժամկետային և գումարային սահմանափակումների,

հաշիվների բացում միայն 999.9 հարգի ոսկիով, առանց հաշվի նվազագույն մնացորդի,

մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է գրամներով՝ 0.01 գրամ ճշտությամբ:

Ինչպե՞ս ձեռք բերել ոսկի մետաղական հաշիվների համար:

Այս հաշվին ոսկու մուտքագրումն իրականացվում է Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելով, ինչպես նաև քո կամ երրորդ անձի մետաղական հաշվից անկանխիկ փոխանցման միջոցով:

Ինչպե՞ս կարող եմ ոսկին ելքագրել իմ հաշվից:

Ոսկու ելքագրումը քո հաշվից ենթադրում է քո հաշվին այդ պահին առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին վաճառելու, ինչպես նաև քո կամ երրորդ անձանց անկանխիկ ոսկու հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Ի դեպ, վաճառքը Բանկին կատարվում է Բանկի կողմից սահմանված գնանշման համաձայն։ Բանկի կողմից սահմանվում են 1 գրամ անկանխիկ ոսկու առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք հիմք են ընդունվում հաշվով իրականացվող գործարքներ իրականացնելիս:

Ինչպե՞ս պետք է ոսկի մուտքագրել հաշվին։

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներով գործառնությունները չեն ենթադրում ոսկու մուտքագրում և ելքագրում:

Ոսկու անկանխիկ առքուվաճառքը կատարվում է քո գործարքի էական պայմաններ /գինը, կատարման ժամկետը և կշիռը/ պարունակող համապատասխան հայտի հիման վրա:

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվով իրականացվող ներբանկային փոխանցումներն իրականացվում են անվճար, իսկ դեպի ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր փոխանցումների համար սահմանված են պայմանագրային սակագներ:

Բիզնես հաշիվ

smart account icon

Մենք քո կողքին ենք, որպեսզի առաջարկենք քեզ անհրաժեշտ նորարարական ծառայություններ, որոնք կօգնեն ապահովել քո կազմակերպության սահուն գործունեությունն ու զարգացումը:

Էսքրոու հաշիվ

Escrow icon

Դրամական միջոցները Էսքրոու հաշվի վրա պահվում են մինչև առք ու վաճառք կամ մեծ գործարք իրականացնող կողմերի միջև պարտավորությունները կատարված լինեն։ Գործարքի ավարտից հետո հաշիվը փակվում է։

Ավանդ «Ամերիա»

deposit icon

Մենք քո պահանջներին հնարավորինս համապատասխանեցված լուծումներ առաջարկելու համար մշակել ենք ավանդների լայն հնարավորություններ:

Թարմացված է առ  28.10.2021, 19:12