Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Մենք առաջարկում ենք դրամական միջոցների պահպանման այլընտրանքային տարբերակ։ Անկանխիկ ոսկով մետաղական հաշիվներ ծառայության շնորհիվ դու կարող ես չպահել քո դրամական միջոցները տարբեր արժույթներով և ապահովագրել դրանք արժութային ռիսկերից։

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվը բացվում և վարվում է անկանխիկ ոսկու հաշվառման և անկանխիկ ոսկով գործարքների կնքման նպատակով՝ նշելով միայն ոսկու հարգը և կշիռը՝ առանց ոսկու այլ անհատական տվյալների։

Հաշվի այս տեսակը հնարավորություն է տալիս քեզ օգտվելու մի շարք առավելություններից.

  • միջազգային շուկայում ոսկու արժեքի բարձրացման շնորհիվ գումար վաստակելու հնարավորություն,
  • արժույթի փոխարժեքների տատանման ազդեցության նվազեցում,
  • ապահովություն առկա զեղծարարություններից ոսկին ֆիզիկապես գնելու դեպքում,
  • ժամանակի տնտեսում ոսկով առքուվաճառք իրականացնելիս,
  • ոսկու կորստի կամ վնասման հնարավոր ռիսկերի բացակայություն,
  • իրացվելիության բարձր մակարդակ ցանկացած ժամանակ տվյալ պահին գործող փոխարժեքով ոսկին Բանկին վաճառելու շնորհիվ,
  • ներդրումներ՝ առանց ժամկետային և գումարային սահմանափակումների,
  • հաշիվների բացում միայն 999.9 հարգի ոսկիով,
  • առանց հաշվի նվազագույն մնացորդի,
  • մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու հաշվառումն իրականացվում է գրամներով՝ 0.01 գրամ ճշտությամբ:

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի մնացորդը կարող է վերածվել ցանկացած արժույթի մեզ մոտ գործող փոխարժեքով և անկանխիկ եղանակով։

Միայն 999.9 հարգի ոսկով

հաշիվների բացում

Առանց նվազագույն մնացորդի

հաշիվների համար

Հաշվառում գրամներով՝ 0.01 գրամ ճշտությամբ

Մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկու համար

Ինչպե՞ս ձեռք բերել ոսկի մետաղական հաշիվների համար:

Այս հաշվին ոսկու մուտքագրումն իրականացվում է Բանկից անկանխիկ ոսկի գնելով, ինչպես նաև քո կամ երրորդ անձի մետաղական հաշվից անկանխիկ փոխանցման միջոցով:

Ինչպե՞ս կարող եմ ոսկին ելքագրել իմ հաշվից:

Ոսկու ելքագրումը քո հաշվից ենթադրում է քո հաշվին այդ պահին առկա անկանխիկ ոսկին Բանկին վաճառելու, ինչպես նաև քո կամ երրորդ անձանց անկանխիկ ոսկու հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Ի դեպ, վաճառքը Բանկին կատարվում է Բանկի կողմից սահմանված գնանշման համաձայն։ Բանկի կողմից սահմանվում են 1 գրամ անկանխիկ ոսկու առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք հիմք են ընդունվում հաշվով իրականացվող գործարքներ իրականացնելիս:

Ինչպե՞ս պետք է ոսկի մուտքագրել հաշվին։

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներով գործառնությունները չեն ենթադրում ոսկու մուտքագրում և ելքագրում:

Ոսկու անկանխիկ առքուվաճառքը կատարվում է քո գործարքի էական պայմաններ /գինը, կատարման ժամկետը և կշիռը/ պարունակող համապատասխան հայտի հիման վրա:

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվով իրականացվող ներբանկային փոխանցումներն իրականացվում են անվճար, իսկ դեպի ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր փոխանցումների համար սահմանված են պայմանագրային սակագներ:

Թարմացված է առ  28.10.2021, 19:12