Բիզնես քարտ | Միկրո և Փոքր Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
money amount icon
15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Սպասարկում

card icon
Հավելյալ քարտ

Անվճար հավելյալ քարտի տրամադրում

location icon
Անվճար

Քարտի առաքում ՀՀ տարածքում

Ի՞նչ է բիզնես քարտը


Մեր բիզնես քարտերը նախատեսված են ինչպես կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար: Մենք գիտենք, որ քո բիզնես նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ են հատուկ քեզ համար ստեղծված պայմաններ։ Վճարային քարտի այս տեսակը ստեղծելիս մենք առաջնորդվել ենք քեզ համար լավագույն լուծումը գտնելու ցանկությամբ։ «BUSINESS» վճարային քարտի շնորհիվ քո դրամական միջոցները հասանելի կլինեն ցանկացած անհրաժեշտ պահի:

Այն քեզ հնարավորություն կտա անկանխիկ գործարքներն իրականացնել հարմար եղանակով և մշտապես վերահսկել քո ընթացիկ ծախսերը: Ի դեպ, քարտի գումարը կարելի է կանխիկացնել մեր բանկոմատների և կանխիկացման կետերի միջոցով:

Քարտը հատկապես հարմար է ներկայացուցչական ծախսերի, գործուղումների և տարատեսակ վճարումների համար։

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Անվտանգ և ապահով գործարքներ

Վճարումներ արտերկրում

Հաշվի կառավարում՝ առանց բանկ գալու

Առավելություններ

security icon
Անվտանգ և ապահով գործարքներ

Քո ֆինանսական միջոցների ապահովությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է: Քարտի հայտը ներկայացնելուց հետո մեր աշխատակիցը քեզ տրամադրում է վճարային քարտերի սպասարկման պայմանները և օգտագործման կանոնները: Նշված տեղեկությունները կարելի է ստանալ նաև էլեկտրոնային եղանակով։ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկատվությունն ուղարկվում է քեզ նույնականացման համար սահմանված կապի միջոցով կամ մեզ մոտ գրանցված քո էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

payment icon
Վճարումներ արտերկրում

Ամերիաբանկի «BUSINESS» վճարային քարտի հետ աշխարհը սահմաններ չունի։ Դու կարող ես օգտագործել քո քարտը Հայաստանի սահմաններից դուրս ինչպես անկանխիկ վճարումներ, այնպես էլ կանխիկացում իրականացնելու համար։

online banking icon
Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Ամերիաբանկի Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով կարող ես կատարել փոխանցումներ, վճարումներ, ստուգել հաշիվը և շատ ավելին:

online health insurance

#OnlineBanking #MobileBanking

Օնլայն/մոբայլ բանկինգ

Եթե ունես օնլայն/մոբայլ բանկինգ ներկայացրու բիզնես քարտ բացելու հայտը քո օնլայն/մոբայլ բանկինգ համակարգի միջոցով՝ առանց բանկ այցելելու։

online health insurance

#WEB #ONLINE #DESKTOP

Ամերիա Բիզնես

Դու հնարավորություն ունես առանց Բանկ գալու բացել հաշիվ Ամերիաբանկում, ստանալ քարտ և Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ, օգտվել Բանկի այլ ծառայություններից և բազմաթիվ արտոնություններից:

Դեռ չունե՞ս բիզնես հաշիվ Ամերիաբանկում

Բացի՛ր հաշիվն օնլայն, ստացիր անվճար օնլայն/մոբայլ բանկինգ և մեկ բիզնես քարտ։

A girl holding business card

Քանի՞ օրում կարող եմ ստանալ «BUSINESS» քարտը:

Նոր պատվիրված և/կամ վերաթողարկված քարտը և PIN կոդը (եթե այն ենթակա չէ OTP-ի կիրառմամբ ձևավորման) տրամադրվում են հայտը ներկայացնելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե նախընտրում ես ստանալ այն Երևանի տարածքում գործող որևէ մասնաճյուղում: Մեր մարզային մասնաճյուղերից քարտը ստանալու դեպքում այն քեզ կտրամադրվի 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Քարտը կարող ես ստանալ նաև առաքմամբ, այս դեպքում ժամկետը կախված է առաքող ընկերության պայմաններից:

Ի՞նչ պետք է անել քարտի ժամկետը լրանալուն պես։

Քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո քարտը վերաթողարկվում է (այդ պահին գործող սակագների և պայմանների համաձայն), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քարտի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 10 (տասն) օր առաջ գրավոր տեղեկացրել ես Բանկին քարտից հրաժարվելու մասին, քարտը բլոկավորված է, քարտի հետ կապված չմարված պարտավորություններ ունես Բանկի նկատմամբ, կամ Բանկը միակողմանիորեն որոշում է կայացրել չվերաթողարկել քարտը:

Master Card Business/VISA Business/VISA Platinum Business

Քարտային հաշվի արժույթը`

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Քարտի գործողության ժամկետ

4 տարի

4 տարի

4 տարի

1.    Քարտի թողարկում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

2.   Քարտի սպասարկում

 

ա) Master Card Business/VISA Business

1,500 ՀՀ դրամ ամսական/15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

1,500 ՀՀ դրամ ամսական/15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

1,500 ՀՀ դրամ ամսական/15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

բ) VISA Platinum Business

5,000 ՀՀ դրամ ամսական/50,000 ՀՀ դրամ տարեկան

5,000 ՀՀ դրամ ամսական/50,000 ՀՀ դրամ տարեկան

5,000 ՀՀ դրամ ամսական/50,000 ՀՀ դրամ տարեկան

3.   Հավելյալ քարտի թողարկում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

4.   Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5.      PIN կոդի տրամադրում ծրարով (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

6.      PIN կոդի սահմանում OTP-ի կիրառմամբ (PIN-ի կորստի դեպքում)

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

7.   Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

8.   Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման դեպքում, ՀՀ այլ բանկերի կողմից քարտի առգրավման դեպքում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

9.   Քարտի տրամադրում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում1

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

10.  Ամերիաբանկի բանկոմատների կողմից կլանված  քարտերի արագացված գործընթացով վերադարձ

 

ա) Ամերիաբանկի  քարտերի դեպքում

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում`500 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում`1,500 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 5,000 ՀՀ դրամ

բ) այլ բանկերի քարտերի դեպքում

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում`3,000 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում`5,000 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 10,000 ՀՀ դրամ

11.   Քարտի բլոկավորում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

12.   Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում2 /7 օրվա համար/

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

13.   Քարտի ապաբլոկավորում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

14.   Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարը

3,000,000 ՀՀ դրամ

10,000 ԱՄՆ դոլար

10,000 Եվրո

15.   Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարի սահմանաչափի ավելացում

 

 

 

ա) Մեկանգամյա (նոր սահմանաչափը գործում է մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 15:00-ն)

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

բ) Քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

16.   Կանխիկի տրամադրման գործարքների առավելագույն քանակը

10

10

10

17.   Կանխիկի տրամադրում`

 

ա) Ամերիաբանկի  բանկոմատներում

 0.2%

  0.2%

  0.2%

 բ) Ամերիաբանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում, այդ թվում POS տերմինալներով

Մինչև 3 մլն ներառյալ  ՀՀ դրամի դեպքում` 0.3%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

 

3 մլն ՀՀ դրամից ավելի դեպքում` 0.2%

1%,

 նվազագույնը`

1,000  ՀՀ դրամ

1%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

գ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում, բացառությամբ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի

1.5%

1.5%

1.5%

դ) «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի բանկոմատներում

 0.2%

 0.2%

 0.2%

18.       Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Ամերիաբանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

 

 

Անվճար

 

 

Անվճար

 

 

Անվճար

19.      Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների  մուտքագրում այլ բանկերի  կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

 

 

0.6%

 

 

 

0.6%

 

 

 

0.6%

 

20.   Քարտով կատարվող անկանխիկ վճարումներ առևտրի/սպասարկման կետերում` ներառյալ ինտերնետ միջավայրում

 

Անվճար

 

Անվճար

 

Անվճար

21.   Քարտին մուտքագրված գումարի շտապ ակտիվացում (քարտային հաշվին գումարի մուտքագրումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

 

 

2,000 ՀՀ դրամ

 

 

2,000 ՀՀ դրամ

 

 

2,000 ՀՀ դրամ

22.   Քաղվածքի տրամադրում

Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» փաստաթղթի3 2-րդ գլխի "Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրում" բաժնի պայմանների

23.   SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավել գումարով գործարքների դեպքում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

24.   SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարի դեպքում

10 ՀՀ դրամ

10 ՀՀ դրամ

10 ՀՀ դրամ

25.   Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

26.       Քարտից/քարտային հաշվից քարտի համարով կատարվող փոխանցումներ (Ինտերնետ բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգի, բանկոմատների, ԱրՔա հավելվածի կամ կայքի միջոցով)4

 

 

 

ա) Ամերիաբանկի քարտերին

0.3%

-

-

բ) Այլ բանկերի քարտերին

0.5%

-

-

27.   Քարտի միջոցով էլեկտրոնային դրամապանակի համալրում

0%

0%

0%

28.   Բանկի մասնաճյուղերում կամ Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-բանկինգ համակարգով քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ այլ հաշիվներին (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ)5

««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» փաստաթղթի6 «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

 

29.   Քարտի առաքում`

 

ա) ՀՀ և ԱՀ տարածքում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

բ ) Արտերկիր

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

30.   Քարտի տրամադրում Բանկի մասնաճյուղերում (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)7

1,000 ՀՀ դրամ

 

1,000 ՀՀ դրամ

 

 

1,000 ՀՀ դրամ

 

 

Ծանուցում

  1. Հաճախորդների առանձին խմբերի համար կարող են սահմանվել պլաստիկ քարտերի սպասարկման հատուկ սակագներ: Այդ խմբերի նկատմամբ սույն սակագները կիրառվում են, եթե հատուկ սակագներով այլ բան չի նախատեսված:

 

1Ծառայությունը գործում է Երևան քաղաքի Բանկի մասնաճյուղերում քարտ պատվիրելիս,  ընդ որում պատվիրված քարտերը տրամադրվում են միայն Բանկի Կամար մասնաճյուղի կողմից: Եթե Հաճախորդը քարտի պատվիրման հայտը ներկայացրել է տվյալ աշխատանքային օրվա մինչ ժամը 16:00-ն, ապա քարտը տրամադրվում է նույն աշխատանքային օրը, իսկ եթե ժամը 16:00-ից հետո, ապա քարտը տրամադրվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

2Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում: 

3«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

4Շահառուի քարտին գումարը ակտիվանում է անմիջապես, իսկ հաշվին` Ամերիաբանկի քարտերի դեպքում` հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ այլ բանկերի քարտերի դեպքում` համաձայն տվյալ բանկի պայմանների: Սույն կետում նշված փոխանցումներն իրականացվում են միայն ՀՀ դրամով:

5Բանկի մասնաճյուղերում և Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի միջոցով ներկայացվող կոմունալ վճարման հանձնարարականները իրականացվում են առանց միջնորդավճարի:

6«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

7Միջնորդավճարը գանձվում է քարտի պատվիրման պահին և չի կիրառվում երրորդ անձի անունով բացված քարտերի տրամադրման դեպքում, եթե երրորդ անձը հայտի  ներկայացման պահին չի գտնվում Բանկում, ինչպես նաև, երբ քարտը պատվիրվել է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրման պայմանով, որի պարագայում կիրառվում է միայն տվյալ ծառայության սակագինը։

Նախկին պայմաններ

 

Հեռախոս POS

loan calculator icon

Ameria PhonePOS-ը հավելված է, որը թույլ կտա քո սմարթֆոնն օգտագործել որպես POS տերմինալ և ստանալ անկանխիկ վճարումներ ցանկացած վայրում:

Մաքսային քարտ

custom card icon

Մաքսային քարտը շատ հարմար լուծում է մաքսատներում և մաքսային կետերում մաքսային ու հարկային վճարումներն առավել դյուրին և պարզ եղանակով իրականացնելու համար:

Էլեկտրոնային առևտուր

card icon

Մենք քեզ համար մշակել ենք էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպման հարմարեցված և շահավետ լուծումներ՝ ապահովելով տեղական և միջազգային վճարային քարտերով առցանց վճարումների ընդունման գործընթացը:

Թարմացված է առ 28.06.2023 11:45