Բիզնես քարտ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Սպասարկում

20․000 ՀՀ դրամ տարեկան

Հավելյալ քարտ

Անվճար հավելյալ քարտի տրամադրում

Կանխիկացում

0% Ամերիաբանկի բանկոմատներում

Պատրա՞ստ ես հաշիվ բացել

Քանի՞ օրում կարող եմ ստանալ «BUSINESS» քարտը:

Նոր պատվիրված և/կամ վերաթողարկված քարտը և PIN կոդը (եթե այն ենթակա չէ 
OTP-ի կիրառմամբ ձևավորման) տրամադրվում են հայտը ներկայացնելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե նախընտրում ես ստանալ այն Երևանի տարածքում գործող որևէ մասնաճյուղում: Մեր մարզային մասնաճյուղերից քարտը ստանալու դեպքում այն քեզ կտրամադրվի 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Քարտը կարող ես ստանալ նաև առաքմամբ, այս դեպքում ժամկետը կախված է առաքող ընկերության պայմաններից:

Ի՞նչ պետք է անել քարտի ժամկետը լրանալուն պես։

Քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո քարտը վերաթողարկվում է (այդ պահին գործող սակագների և պայմանների համաձայն), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քարտի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 10 (տասն) օր առաջ գրավոր տեղեկացրել ես Բանկին քարտից հրաժարվելու մասին, քարտը բլոկավորված է, քարտի հետ կապված չմարված պարտավորություններ ունես Բանկի նկատմամբ, կամ Բանկը միակողմանիորեն որոշում է կայացրել չվերաթողարկել քարտը:

 Master Card Business/VISA Business

Քարտային հաշվի արժույթը` 

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Քարտի գործողության ժամկետ

 

4 տարի

4 տարի

4 տարի

 

1.    Քարտի թողարկում

 

 

Անվճար

 

Անվճար

 

Անվճար

2.   Քարտի սպասարկում

2,000 ՀՀ դրամ ամսական

20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

2,000 ՀՀ դրամ ամսական

20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

2,000 ՀՀ դրամ ամսական

20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

3.   Հավելյալ քարտի թողարկում

 

Անվճար

Անվճար

Անվճար

4.   Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

 

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5.      PIN կոդի տրամադրում ծրարով (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)

 

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

6.      PIN կոդի սահմանում OTP-ի կիրառմամբ (PIN-ի կորստի դեպքում)

 

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

500 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

7.   Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

 

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

8.   Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման դեպքում)

 

Անվճար

Անվճար

Անվճար

9.   Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում[1]

 

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

10.  Ամերիաբանկի բանկոմատների կողմից կլանված  քարտերի արագացված գործընթացով վերադարձ

 

 

 

 

ա) Ամերիաբանկի  քարտերի դեպքում

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում`500 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում`1,500 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 5,000 ՀՀ դրամ

բ) այլ բանկերի քարտերի դեպքում

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում`3,000 ՀՀ դրամ

Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում`5,000 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 10,000 ՀՀ դրամ

11.               Քարտի բլոկավորում

 

Անվճար

Անվճար

Անվճար

12.               Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում[2] /7 օրվա համար/

 

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

13.   Քարտի ապաբլոկավորում

 

Անվճար

Անվճար

Անվճար

14.   Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարը

 

3,000,000 ՀՀ դրամ

10,000 ԱՄՆ դոլար

10,000 Եվրո

15.   Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարի սահմանաչափի ավելացում

 

 

 

 

ա) Մեկանգամյա (նոր սահմանաչափը գործում է մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 15:00-ն)

 

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

բ) Քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար

 

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

16.   Կանխիկի տրամադրման գործարքների առավելագույն քանակը

 

10

10

10

17.   Կանխիկի տրամադրում`

 

 

ա) Ամերիաբանկի  բանկոմատներում

 

0%

0 %

0 %

 բ) Ամերիաբանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում, այդ թվում POS տերմինալներով[3]

 

0.2%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

0.5%, նվազագույնը` 1,000  ՀՀ դրամ

0.5%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

գ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

 

1.5%

1.5%

1.5%

18.       Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Ամերիաբանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

 

 

 

Անվճար

 

 

Անվճար

 

 

Անվճար

19.      Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների  մուտքագրում այլ բանկերի  կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

 

 

 

0.6%

 

 

 

0.6%

 

 

 

0.6%

 

20.   Քարտով կատարվող անկանխիկ վճարումներ առևտրի/սպասարկման կետերում` ներառյալ ինտերնետ միջավայրում

 

 

 

Անվճար

 

 

Անվճար

 

 

Անվճար

21.   Քարտին մուտքագրված գումարի շտապ ակտիվացում (քարտային հաշվին գումարի մուտքագրումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

 

 

 

2,000 ՀՀ դրամ

 

 

2,000 ՀՀ դրամ

 

 

2,000 ՀՀ դրամ

22.   Քաղվածքի տրամադրում

Համաձայն ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» փաստաթղթի 2-րդ գլխի "Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար" բաժնի պայմանների

23.   SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում)

 

Անվճար

Անվճար

Անվճար

24.   SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարի դեպքում

 

10 ՀՀ դրամ

10 ՀՀ դրամ

10 ՀՀ դրամ

25.   Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

 

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

26.       Քարտից/քարտային հաշվից քարտի համարով կատարվող փոխանցումներ (Ինտերնետ բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգի, բանկոմատների, ԱրՔա հավելվածի կամ կայքի միջոցով)[4]

 

0.3%

0.3%

0.3%

27. Ամերիասթրիմ փոխանցումներ[5]

 

 

 

 

ա) Ինտերնետ բանկինգ / Մոբայլ բանկինգ համակարգի միջոցով բանկային հաշվից իրականացնելու դեպքում

 

1%

1%

1%

բ) Բանկի կայքով իրականացնելու դեպքում (Վեբ տարբերակ)

 

2%

2%

2%

28.   Քարտի միջոցով էլեկտրոնային դրամապանակի համալրում

 

0%

0%

0%

29.   Բանկի մասնաճյուղերում կամ Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-բանկինգ համակարգով քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ այլ հաշիվներին (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ)[6]

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

 

30.   Քարտի առաքում`

 

 

ա) ՀՀ և ԱՀ տարածքում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

բ )Արտերկիր

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

31.   Քարտի տրամադրում բանկի մասնաճյուղերում (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)[7]

 

1,000 ՀՀ դրամ

 

1,000 ՀՀ դրամ

 

 

1,000 ՀՀ դրամ

 

           

 

 

[1]Ծառայությունը գործում է Երևան քաղաքի Բանկի մասնաճյուղերում քարտ պատվիրելիս,  ընդ որում պատվիրված քարտերը տրամադրվում են միայն Բանկի Կամար մասնաճյուղի կողմից: Եթե Հաճախորդը քարտի պատվիրման հայտը ներկայացրել է տվյալ բանկային օրվա մինչ ժամը 16:00-ն, ապա քարտը տրամադրվում է նույն բանկային օրը, իսկ եթե ժամը 16:00-ից հետո, ապա քարտը տրամադրվում է հաջորդ բանկային օրը:

[2]Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում:

 

[3] ՀՀ դրամով քարտային հաշվից 3 մլն ՀՀ դրամից ավելի ՀՀ դրամ ելքագրումների դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում

[4] Շահառուի քարտին գումարը ակտիվանում է անմիջապես, իսկ հաշվին` Ամերիաբանկի քարտերի դեպքում` հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ այլ բանկերի քարտերի դեպքում` համաձայն տվյալ բանկի պայմանների:

[5] Ամերիասթրիմ մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը սահմանվում է 200,000 ՀՀ դրամ, նվազագույն գումարը` 1,000 ՀՀ դրամ, և գումարի բաժանարարը պետք է հավասար լինի 1,000-ի: Փոխանցման հայտ/եր/ում լրացված՝ միևնույն հեռախոսահամարի միջոցով Ամերիասթրիմ փոխանցումներից կանխիկացումը 24 ժամվա ընթացքում չի կարող գերազանցել 200,000 ՀՀ դրամը:

[6] Բանկի մասնաճյուղերում և Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի միջոցով ներկայացվող կոմունալ վճարման հանձնարարականները իրականացվում են առանց միջնորդավճարի:

[7] Միջնորդավճարը գանձվում է քարտի պատվիրման պահին և չի կիրառվում երրորդ անձի անունով բացված քարտերի տրամադրման դեպքում, եթե երրորդ անձը հայտի  ներկայացման պահին չի գտնվում Բանկում, ինչպես նաև, երբ քարտը պատվիրվել է մեկ բանկային օրվա ընթացքում տրամադրման պայմանով, որի պարագայում կիրառվում է միայն տվյալ ծառայության սակագինը։


Նախկին պայմաններ

Թարմացված է առ 14.06.2021 09:45:00