Բիզնես Ավանդ «Ամերիա» | Միջին Բիզնես | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մենք Ձեր պահանջներին հնարավորինս համապատասխանեցված լուծումներ առաջարկելու համար մշակել ենք ավանդների լայն հնարավորություններ: 

Մեր կողմից առաջարկվող ավանդատեսակները ընտրության լայն հնարավորություն են ընձեռում՝ ավանդի գործողության ընթացքում ավելացնելու և/կամ որոշակի սահմաններում պակասեցնելու ավանդի գումարը:

 Բանկային ծառայություններից օգտվելիս, ինչպես նաև ավանդ ներդնելու համար անհրաժեշտ է բացել բանկային հաշիվ՝ ՀՀ դրամով: Արտարժույթով ավանդի դեպքում բանկային հաշիվ է բացվում նաև ավանդի արժույթով:

Ամերիաբանկում Դուք կարող եք ավանդ ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ինչպես նաև ՌԴ ռուբլիով:

Խնայելու ճկունություն

«Ամերիա» ավանդը թույլ է տալիս Ձեզ հաշվին առկա գումարն ավելացնել և նվազեցնել, անհրաժեշտության դեպքում՝ ժամկետից շուտ դադարեցնել1 այն՝ լիարժեք տնօրինելով Ձեր ավանդի գումարն այնպես, ինչպես հարմար է Ձեզ:

Խնայողությունների երաշխավորում

Խնայողական հաշվի մինչև 16 մլն ՀՀ դրամ կամ 7 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով Ձեր գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից: 

Ավանդի երաշխավորման հնարավորությունից կարող են օգտվել միայն անհատ ձեռնարկատերերը։ 

Ավանդի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Հեշտությամբ կառավարեք Ձեր դրամական միջոցները. ցանկացած պահի ավելացրեք Ձեր ավանդի գումարը առանց բանկ այցելելու՝ Օնլայն բանկինգի կամ Մոբայլ բանկինգ բջջային հավելվածի միջոցով:

Խնայողություններ՝ Ձեզ հարմար արժույթով

Ավանդ կարող եք ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և/կամ ՌԴ ռուբլիով:

Խնայողական հաշվով գործառնությունները կարող եք կատարել Ձեր խնայողական հաշվի արժույթով տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով ՝ բացառությամբ դրամական միջոցների փոխարկման գործառնությունների2:

Պատրա՞ստ եք ավանդ ներդնել:

Հայտ կարող եք ներկայացնել Օնլայն բանկինգ համակարգով

Արդյո՞ք ավանդ ներդնելիս բանկային հաշվի համար նախատեսված է նվազագույն մնացորդ

Այո՛, ավանդ ներդնելիս բանկային հաշվի համար սահմանվում է նվազագույն մնացորդ:

Արդյո՞ք երաշխավորվում է ավանդի գումարը

Ավանդի երաշխավորման հնարավորությունից կարող են օգտվել միայն անհատ ձեռնարկատերերը։ Ավանդի գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը 16 մլն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը՝ 7 մլն ՀՀ դրամ:

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 մլն դրամի չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 16 մլն դրամ։

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից պակաս է, ապա դրամային ավանդը երաշխավորվում է ամբողջությամբ, իսկ արտարժութային ավանդը՝ 7 մլն դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 7 մլն դրամ։


Կարո՞ղ եք արդյոք վարկ վերցնել ձեռնարկության համար, եթե ավանդ ունեք բանկում

Այո, բանկի որոշմամբ ավանդատուին կարող է տրամադրվել վարկ, վերականգնվող կամ չվերականգնվող քարտով վարկային գիծ՝ հետևյալ պայմաններով.

Արժույթ

Տոկոսադրույք

Վարկ(վարկային գիծ)/Ավանդ հարաբերակցություն (LTV) 

Ավանդի արժույթով

Ավանդի տոկոսադրույք + 4%

Մինչև 90%

Ավանդի արժույթից տարբերվող արժույթով

Մանրածախ վարկավորման պայմաններով սահմանված տոկոսադրույք

Մինչև 70%

Վարկային քարտով պարտավորությունները ժամանակին չմարելու դեպքում բանկն իրավունք ունի անակցեպտ գանձել պարտավորության գումարն ավանդի գումարից:

Վարկային գիծ/ավանդ հարաբերակցության մեջ ավանդի գումարը ներառվում է ժամկետի սկզբում վճարված տոկոսագումարը նվազեցնելուց հետո:

Թարմացված է առ 29.06.2022 11:18