POS տերմինալներ | Միջին Բիզնեսի Համար | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ինչպե՞ս դիմել POS տերմինալ ստանալու համար:

POS տերմինալ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է պարզապես այցելել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և լրացնել առևտրային կետի գրանցման հայտ-պայմանագիրը:

Արդյո՞ք POS տերմինալների միջոցով գործարքների դեպքում քարտապանից կարող է գանձվել հավելյալ միջնորդավճար:

Ո՛չ: Առևտրի կետի կողմից վաճառքը և ծառայությունների մատուցումը քարտապաններին իրականացվում է առանց լրացուցիչ միջնորդավճարների և գնային պայմանների փոփոխման՝ կանխիկ կամ այլ եղանակով վճարման համար սահմանված պայմաններով և գներով:

Արդյո՞ք առևտրի կետն իրավասու է կանխիկ գումար տրամադրել քարտապանին՝ անկանխիկ գործարքի դիմաց:

Ո՛չ: Առևտրի կետն իրավասու չէ քարտապանին տրամադրել կանխիկ գումար`կատարված անկանխիկ գործարքների դիմաց: Քարտերով կատարված գործարքը անվավեր ճանաչելու դեպքում գործարքի գումարը վերադարձվում է բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ անմիջապես վճարումը կատարած քարտին:

Արդյո՞ք անհրաժեշտ է պահպանել գործարքների անդորրագրերի պատճենները:

Այո՛: Քարտերով կատարված գործարքների անդորրագրերի (սլիփ) պատճեններն անհրաժեշտ է պահպանել գործարքի կատարման օրվանից սկսած 1 (մեկ) տարվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում բանկը կարող է պահանջել անդորրագրերը, որոնք պետք է ներկայացվեն 3 (երեք) բանկային օրվա ընթացքում ՝ բանկից ստացված հարցման օրվանից սկսած:

Ու՞մ է պատկանում սարքավորումը և ի՞նչ պատասխանատվություն է նախատեսվում տերմինալը վնասելու և/կամ կորստի դեպքում:

Առևտրի կետում տեղադրված POS տերմինալը և հարակից սարքավորումը հանդիսանում են բանկի սեփականությունը: Սարքավորումը վնասելու և/կամ դրա կորստի դեպքում դրա համար լրիվ գույքային պատասխանատվությունը կրում է առևտրի կետը:

Ինչպե՞ս են միացվում POS տերմինալները:

POS տերմինալները միացվում են բջջային GPRS կապի միջոցով, որի ծախսերը հոգում է Բանկը, կամ առևտրի կետի տարածքում աշխատող wifi կապի միջոով:

mobile-banking-front

Էլեկտրոնային առևտուր

Էլեկտրոնային առևտրի կազմակերպման հարմարեցված և շահավետ լուծումներ՝ տեղական և միջազգային վճարային քարտերով առցանց վճարումների ընդունման հնարավորությամբ:

Իմանալ ավելին
mobile-banking-front

Բիզնես քարտ

Մեր բիզնես քարտերով Դուք կարող եք անկանխիկ գործարքներ իրականացնել հարմար եղանակով և մշտապես վերահսկել Ձեր ընթացիկ ծախսերը:

Իմանալ ավելին

1. POS տերմինալով անկանխիկ գործարքների սակագները ըստ սպասարկման կետերի սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:

2. Այն դեպքում, երբ Առևտրի/սպասարկման կետում POS տերմինալով իրականացված ամսական շրջանառությունը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից, Բանկի կողմից գանձվում է սպասարկման վճար՝ ամսական 5,000 ՀՀ դրամի չափով՝ ներառյալ հարկերը:

  • ՀԴՄ սարքերը տրամադրվելու են 5 տարի պարտավորության սկզբունքով՝ Պայմանագրի գործողության ընթացքում ամսական ոչ պակաս, քան 500,000 ՀՀ դրամ շրջանառություն ապահովելու պարտավորություն ստանձնող կետերին:
  • Պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում Սպասարկման կետը օգտվելու է միայն Բանկի կողմից տրամադրվող POS ծառայությունից:
  • Գործընկերոջ կողմից Պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դեպքում վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել ՀԴՄ սարքը և վճարել հրաժարագին՝ 100,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
  • Գործընկերոջ կողմից 3 ամիս անընդմեջ Սպասարկման կետում ՀԴՄ սարքով իրականացված անկանխիկ գործարքների ամսական առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով շրջանառություն չապահովելու պարագայում, ինչպես նաև սահմանված պահանջներից որևէ մեկը չպահպանելու պարագայում Բանկն իրավունք ունի վաղաժամկետ լուծել պայմանագիրը և հետ վերցնել ՀԴՄ սարքը։
  • Բանկն իրավունք ունի գանձել սպասարկման վճար՝ ամսական 5,000 ՀՀ դրամի չափով՝ ներառյալ հարկերը՝ Սպասարկման կետում ՀԴՄ սարքով իրականացված անկանխիկ գործարքների ամսական առնվազն 500,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով շրջանառություն չապահովելու պարագայում։
  • Բանկը ծառայությունն ակտիվացնում է նաև Առևտրի/սպասարկման կետին պատկանող ՀԴՄ սարքի միջոցով: Այդ պարագայում անհրաժեշտ է Բանկ ներկայացնել ՀԴՄ սարքի գործարանային համարը: Ընդ որում ՀԴՄ սպասարկման դեպքում 5000 ՀՀԴ սպասարկման վճարը չի գանձվում:

1.1 Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

1.2. 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1.3. SWIFT MT940 ֆորմատի քաղվածքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում

1.4.1 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.4.2 Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.4.3 Օնլայն բանկինգ/Մոբայլ բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.5 Տեղեկանք-երաշխիքներ

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.6 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում

10,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.7 Քաղվածքի առաքում

1.7.1 Էլեկտրոնային փոստով

Անվճար

1.7.2 Փոստով՝ ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.7.3 Փոստով՝ ՀՀ տարածքից դուրս

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

1.8. Հաշվի շրջանառության վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկատվության տրամադրում

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.9. Գործառնական SMS հաղորդագրություններ

1.9.1 Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.9.2 Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ

1,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.9.3 Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.10. Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ

1.10.1 Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

1.10.1.1 Կանխիկ փոխարժեք

1.10.1.2 Անկանխիկ փոխարժեք


10,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

1.10.2 Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Թարմացված է առ 22.07.2021 17:29:29