Խորհրդատվություն
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Խորհրդատվություն

750 մլն - 2 մլրդ ՀՀ դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսի համար

Դուք ունեք բրոքերային հաշիվ, բայց ժամանակը միշտ քիչ է թվում, և Դուք չեք կարողանում ամբողջ օրը նվիրել շուկայի ուսումնասիրմանը և գործարքներ կատարելուն: Դուք ամեն օր տեսնում եք այն հնարավորությունները, որոնք ստեղծվում են ֆինանսական շուկաներում, սակայն չեք կարողանում օգտվել դրանցից: 

2019թ. հուլիսից սկսած` Ամերիաբանկը մատուցում է խորհրդատվական ծառայություն, որի շրջանակում Ամերիաբանկի փորձառու խոհրդատունները տրամադրում են ներդրումային գործիքների բանավոր կամ գրավոր խորհրդատվություն, ներդրումային առաջարկներ` «գնել», «վաճառել», «չեզոք դիրք/ձեռնպահ մնալ» ֆորմատով, ինչպես նաև քեզ հետ քննարկում առկա ներդրումային հնարավորությունները, որոնց շրջանակում խորհրդատուի հայեցողությամբ Ձեզ կարող են տրամադրվել լրացուցիչ նյութեր և/կամ տեղեկատվություն։

Ամերիաբանկն իր պրոֆեսիոնալ և փորձառու թիմով կօգնի Ձեզ ֆինանսական շուկաներում զգալ, ինչպես «ձուկը ջրում»:


Պատրա՞ստ եք բրոքերային հաշիվ բացել

Բրոքերային

 • Շփման մակարդակ
  Ոչ հաճախակի շփում, որը սովորաբար նախաձեռնում է հաճախորդը:

 • Ծառայության բնութագիրը
  Հաճախորդի նախաձեռնությամբ կամ հայտի հիման վրա գործարքների իրականացում արժեթղթերով, ինչպիսիք են` բաժնետոմսերը, ֆոնդերը (ETF), պարտատոմսերը, ինչպես նաև ապրանքահումքային ածանցյալ գործիքները, որոնք ցուցակված են բորսայական հարթակներում:
 • Հաճախորդի ներգրավվածություն
  Ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող իրադարձությունների, մեծածավալ և բազմաբնույթ տեղեկատվության անընդհատ և ժամանակատար մոնիթորինգն ու ներդրումային ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ որոշումների կայացումն իրականացվում է հաճախորդի կողմից:

Խորհրդատվական

 • Շփման մակարդակ
  Շփման բարձր մակարդակ, որը սովորաբար նախաձեռնում է խորհրդատուն:
 • Ծառայության բնութագիրը
  Հաճախորդին կանոնավոր և շարունակական խորհրդատվության տրամադրում ընտրված ներդրումային ծրագրի շրջանակում` բազմաբնույթ ֆինանսական գործիքների և ստրատեգիաների կիրառմամբ:

 • Հաճախորդի ներգրավվածություն
  Հաճախորդների ներգրավվածության համեմատաբար բարձր մակարդակն ակնկալվում է համապարփակ ներդրումային ռազմավարություն մշակելու գործընթացում: Հաճախորդի կողմից ներդրումային ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ որոշումների կայացման և գործարքների իրականացման համար անհրաժեշտ էական տեղեկատվության առանձնացում խորհրդատուի կողմից և ներկայացում հաճախորդին:

Խորհրդատվության այս ձևաչափը չի ենթադրում արագ շահույթ, այլ համակարգված տանում է սահմանված ժամկետում քո առջև դրված ներդրումային նպատակներին հասնելուն: Հիմնական տարբերությունը երկարաժամկետ նպատակների գրագետ սահմանումն է և դրանց իրագործումը ֆոնդային շուկայի գործիքների միջոցով:

Թարմացված է առ 22.07.2021 17:40:10