Բազային տոկոսադրույք
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Սահմանման ամսաթիվ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

01/08/21

6.50%

0.50%

0.00%

01/02/21

6.50%

1.50%

0.50%

01/08/20

6.50%

1.50%

0.50%

01/02/20

6.50%

1.50%

0.50%

01/08/19

6.50%

1.50%

0.50%

01/02/19

6.50%

1.50%

0.50%

01/08/18

6.50%

0.50%

0.50%

01/02/18

7.50%

0.50%

0.50%

01/08/17

8.00%

0.50%

0.50%

01/02/17

8.50%

0.50%

0.50%

01/08/16

9.50%

0.50%

0.50%

01/02/16

9.50%

0.50%

0.50%

01/08/15

9.00%

0.50%

0.50%

01/02/15

8.00%

0.50%

0.50%

01/08/14

8.00%

0.50%

0.50%

Ճշգրտվող տոկոսադրույքի սահմանման և հաշվարկման մասին համաձայնագիր