Բազային տոկոսադրույք
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Բազային տոկոսադրույքներ (մինչև 01-02-2022-ը կնքված պայմանագրերի համար)

Ուժի մեջ է

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

01/08/14

8.00%

0.50%

0.50%

01/02/15

8.00%

0.50%

0.50%

01/08/15

9.00%

0.50%

0.50%

01/02/16

9.50%

0.50%

0.50%

01/08/16

9.50%

0.50%

0.50%

01/02/17

8.50%

0.50%

0.50%

01/08/17

8.00%

0.50%

0.50%

01/02/18

7.50%

0.50%

0.50%

01/08/18

6.50%

0.50%

0.50%

01/02/19

6.50%

1.50%

0.50%

01/08/19

6.50%

1.50%

0.50%

01/02/20

6.50%

1.50%

0.50%

01/08/20

6.50%

1.50%

0.50%

01/02/21

6.50%

1.50%

0.50%

01/08/21

6.50%

0.50%

0.00%

01/02/22

7.50%

0.50%

0.00%

01/08/22

8.50%

1.00%

0.00%

01/02/23

8.50%

1.00%

0.00%

01/08/23

8.50%

1.00%

0.00%

 

Բազային տոկոսադրույքներ (01-02-2022-ին կամ դրանից հետո կնքված պայմանագրերի համար)

Ուժի մեջ է

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

01/02/2022

7.50%

0.50%

0.00%

01/08/2022

8.50%

1.50%

0.50%

01/02/2023

8.50%

1.50%

0.50%

01/08/2023

8.50%

1.50%

0.50%

Ճշգրտվող տոկոսադրույքի սահմանման և հաշվարկման մասին համաձայնագիր (գործում է 01.02.22թ.-ից հետո կնքված վարկային պայմանագրերի համար)

Ճշգրտվող տոկոսադրույքի սահմանման և հաշվարկման մասին համաձայնագիր (գործում է մինչև 01.02.22թ. կնքված վարկային պայմանագրերի համար)

Թարմացված է առ 23.06.2023 16:23