Մաքսային քարտ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Մենք անում ենք առավելագույնը, որ Ձեզ համար ստեղծենք հարմարավետ և արդյունավետ աշխատանքային միջավայր: 

Մենք ստեղծել ենք «ArCa» մաքսային քարտը հատկապես այն ընկերությունների համար, որոնք զբաղվում են ներմուծմամբ: Մաքսային քարտը Ձեզ թույլ կտա անկանխիկ մաքսային վճարումներ իրականացնել Հայաստանի բոլոր մաքսային կետերում:

Մաքսային քարտը շատ հարմար լուծում է մաքսատներում և մաքսային կետերում մաքսային ու հարկային վճարումներն առավել դյուրին և պարզ եղանակով իրականացնելու համար: Ակտիվացնելով նաև մաքսային քարտին կից վարկային գիծը՝ կարող եք չմտահոգվել բավարար դրամական միջոցներ ունենալու մասին: 

Մաքսային քարտի հաշիվ բացելու համար ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ բացելը պարտադիր է:

  • Քարտի անվճար սպասարկում քարտի տրամադրման պահին բանկում 3 ամսից ավելի սպասարկվելու դեպքում,
  • անկանխիկ վճարումների անվտանգություն և ապահովություն,
  • խոշոր դրամական գործարքների իրականացման հարմարավետություն
  • մաքսային քարտին կից վարկային գիծ։

Որո՞նք են մաքսային քարտով տրամադրվող վարկային գծի արտոնյալ պայմանները։

  • Վարկային գծի օգտագործման արտոնյալ ժամանակահատված,
  • ապահովվածություն՝ դրամական միջոցների շրջանառությամբ,
  • արժույթը՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և եվրո,
  • ժամկետը՝ մինչև 1 (մեկ) տարի,
  • ցածր տոկոսադրույք արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող առաջին ամսվա համար (բացառությամբ ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային գծերի)։

Մաքսային քարտով տրամադրվող վարկային գծի պայմաններին ծանոթացե՛ք այստեղ:

Ի՞նչ սահմանաչափ է գործում մաքսային քարտին կից վարկային գիծ ստանալու դեպքում:

Մաքսային քարտին կից վարկային գծով տրամադրվող գումարը չի կարող գերազանցել բանկային հաշիվներով առնվազն վերջին 3 (երեք) ամիսների ընթացքում իրականացվող ամսական միջին շրջանառության 50%-ը, սակայն ոչ ավել քան 100 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք գումար արտարժույթով: Մինչև 3 ամիս սպասարկվող հաճախորդների համար որպես սահմանաչափի որոշման հիմք է ծառայում այլ բանկերում ունեցած շրջանառությունը, ինչպես նաև վարկ-գրավ հարաբերակցությունը:

Ի՞նչ տոկոսադրույք է գործում սահմանված ժամկետի ընթացքում պարտավորությունն ամբողջությամբ չմարելու դեպքում:

Արտոնյալ ժամկետի ընթացքում ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով վարկային պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում տոկոսադրույքը հաշվարկվում է գումարի օգտագործման պահից՝ 13%, իսկ արտոնյալ ժամանակահատվածին հաջորդող ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է 20%:

ՀՀ դրամով վարկային գծի պարագայում տոկոսադրույքը կազմում է 15%, իսկ առաջին ամսվա ընթացքում պարտավորությունը ամբողջությամբ չմարելու դեպքում հաջորդ ամսից այդ պահին օգտագործած գումարի վրա հաշվարկվում է 20%:

Որքա՞ն է կազմում տոկոսների հաշվարկման արտոնյալ ժամկետը:

Տոկոսների հաշվարկման արտոնյալ ժամկետը հաշվարկվում է՝ գումարի օգտագործման ամսվա վերջին օր + 5 օր բանաձևով:

ՀՀ դրամով տրամադրված վարկային գծերի համար արտոնյալ ժամկետ չի սահմանվում:

Պատրա՞ստ եք հաշիվ բացել

1. Քարտի տեսակը

ArCa Classic

2. Քարտի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

3. Քարտի թողարկում

անվճար

4. Քարտի տարեկան սպասարկում

10,000 դրամ, 3 ամիսից ավել սպասարկվող հաճախորդների համար՝ անվճար

5. Հավելյալ քարտի թողարկում

անվճար

6. Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

5,000 դրամ

7. Քարտի վերաթողարկում (կորստի, վնասման հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

5,000 դրամ

8. Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման դեպքում)

անվճար

9. Քարտի բլոկավորում

անվճար

10. Քարտի ապաբլոկավորում

անվճար

11. Կանխիկի տրամադրում

չի թույլատրվում

12. Մաքսային տերմինալներում անկանխիկ գործարքներ

անվճար

13. Այլ առևտրի կետերում անկանխիկ գործարքներ

3%

14. Քաղվածքի տրամադրում կամ ուղարկում էլեկտրոնային փոստով

անվճար

15. Քարտի վարկային սահմանաչափի վերանայում

3,000 դրամ

16. SMS հաղորդագրությունների ուղարկում

անվճար

Հաճախորդների առանձին խմբերի համար կարող են սահմանվել պլաստիկ քարտերի սպասարկման հատուկ սակագներ: Այդ խմբերի նկատմամբ սույն սակագները կիրառվում են, եթե հատուկ սակագներով այլ բան նախատեսված չէ:

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ։


Նախկին պայմաններ 

Թարմացված է առ 14.06.2021 10:15:42