Ստանդարտ լիզինգ | Ամերիա լիզինգ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ստանդարտ լիզինգ

Լիզինգի տոր տեսակ Ամերիաբանկից

Ստանդարտ լիզինգը դասական լիզինգի տարբերակ է, որը տրամադրվում է իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ներին`   առանց սուբսիդավորման որևէ ծրագրի կամ վերաֆինանսավորման ֆոնդի: Ստանդարտ լիզինգի առավելությունները.

  • Առանց գույքի գրավադրման 
  • Ավելի ցածր կանխավճար, քան վարկի դեպքում
  • ՀՀ սահմանին ԱԱՀ-ից ազատված լինելու դեպքում լիզինգի տրամադրում առանց ԱԱՀ-ի*

Ստանդարտ լիզինգով հնարավոր է ձեռք բերել օրենքով սահմանված և Բանկի համար ընդունելի ցանկացած լիզինգի առարկա:

*օրենքով սահմանված դեպքերում


Թարմացված է առ 03.10.2023 11:05