Լիզինգ` «Արտադրողականության խթանման միջոցառում» ծրագրի ներքո
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Լիզինգ` «Արտադրողականության խթանման միջոցառում» ծրագրի ներքո

Լիզինգի այս ծրագրով ՀՀ տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն իրականացնող առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը կարող են ձեռք բերել նոր մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասեր:

Գործունեության ոլորտները սահմանված են ծրագրով:

Տարեկան տոկոսադրույքը լիզինգառուի համար սուբսիդավորումից հետո կարող է կազմել 0 տոկոս:


Գումարը

սկսած 5 մլն ՀՀ դրամից (Լիզինգի սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումարը սահմանվում է 10 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ արտարժույթով լիզինգի տրամադրման դեպքում՝ 5 մլրդ ՀՀ դրամին համարժեք)

Ժամկետը

մինչև 5 տարի

Կանխավճարը

սկսած լիզինգի առարկայի արժեքի 15%-ից