Ներդրումային Վարկ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan amount icon
3 - 150 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

loan term icon
36 – 240 ամիս

Մարման ժամկետ

check-mark icon
Գրավի առարկա

Անշարժ գույք, տրանսպորտային կամ դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր

Ներդրումային վարկ

Մենք ստեղծել ենք քեզ համար բացառիկ հնարավորություն և առաջարկում ենք վարկատեսակ, որի օգնությամբ դու կարող ես ձեռք բերել մասնակցություն և/կամ բաժնեմասնակցություն Հայաստանում գործող իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում։
Ներդրում կարող ես կատարել կազմակերպության առկա բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի գնման և/կամ նոր բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի թողարկմանը բաժանորդագրվելու միջոցով։
ՀՀ տարածքում գործող բիզնեսներում ընդգրկվելու համա դու կարող ես նաև ձեռք բերել սարքավորումներ կամ այլ հիմնական միջոցներ, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրելի որևէ այլ եղանակով՝ ներառյալ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով թույլատրելի որևէ պայմանագրի կնքմամբ: Սա ներառում է նաև ՀՀ-ում գործող կամ հիմնադրվող կոոպերատիվներում գույքային փայավճարների կատարումը:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունը բանկի կողմից

Առանց վարկի սպասարկման վճարների

Վարկի տրամադրում 3 արժույթներով

Սպառողական վարկեր

loan icon

Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է:

Հիփոթեքային վարկեր

online mortgage icon

Նոր տան ընտրությունից մինչև վարկավորում. ամբողջ գործընթացն անցիˊր օնլայն:

Ավտովարկեր

car loan icon

Ընտրի՛ր քո ավտոմեքենան Automarket.ameriabank.am-ից, իմացի՛ր՝ որքան գումարի վարկ կարող ես ստանալ, լրացրու՛ վարկային հայտն անմիջապես ավտոսրահում և ստացի՛ր պատասխանը 5 րոպեում: