ՀԱՅ РУС ENG
ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ ՀԱՅՏ


Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Անուն
Ազգանուն
Հայրանուն
Անձնագրի սերիա և համար
Հեռախոսահամար
Էլեկտրոնային հասցե

Տեղեկանքի բովանդակությունՀաշվեհամար
Հնարավոր է ավելացնել մեկից ավել հաշվեհամարներ

Քարտ
Հնարավոր է ավելացնել մեկից ավել քարտեր

Ավանդ
Հնարավոր է ավելացնել մեկից ավել ավանդներ


Այլ տվյալներ
Ներկայացման վայր
Լեզու
Մեկնաբանություն
Տեղեկանքի տրամադրման ամսաթիվ
Տեղեկանքի տրամադրման գրասենյակ
Ստացեք Ձեր տեղեկանքը բանկի տարածքում առանց հերթի` ներբեռնելով Earlyone հավելվածը և ամրագրելով Ձեր սպասարկման համար նախընտրելի օրն ու ժամը:

Անվտանգության կոդ


Ուշադրություն. Բանկի գլխամասային գրասենյակի ոչ աշխատանքային ժամերին ուղարկված հայտերը կդիտարկվեն 2 աշխատանքային օր հետո, իսկ ՊԵԿ տեղեկանքներ տրամադրման հայտերը 5 աշխատանքային օր հետո: Բանկի սպասարկման ցանցին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

*Մեկ տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի տրամադրման համար գանձվում է միջնորդավճար` համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագների:

Համաձայն եմ տեղեկանքի տրամադրման 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) միջնորդավճարին, որը գանձվելու է տեղեկանքը տրամադրելիս: