ՀԱՅ РУС ENG
ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ ՀԱՅՏ


Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Անուն
Ազգանուն
Հայրանուն
Անձնագրի սերիա և համար
Հեռախոսահամար
Էլեկտրոնային հասցե

Տեղեկանքի բովանդակությունՀաշվեհամար
Հնարավոր է ավելացնել մեկից ավել հաշվեհամարներ

Քարտ
Հնարավոր է ավելացնել մեկից ավել քարտեր

Ավանդ
Հնարավոր է ավելացնել մեկից ավել ավանդներ


Այլ տվյալներ
Ներկայացման վայր
Լեզու
Տեղեկանքի տրամադրման գրասենյակ
Տեղեկանքի տրամադրման ամսաթիվ
Մեկնաբանություն

Անվտանգության կոդ


Ուշադրություն. բանկի գլխամասային գրասենյակի ոչ աշխատանքային ժամերին ուղարկված հայտերը կդիտարկվեն հաջորդ աշխատանքային օրը: Բանկի սպասարկման ցանցին և աշխատանքային ժամերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

*Մեկ տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի տրամադրման համար գանձվում է միջնորդավճար` համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագների:

Համաձայն եմ տեղեկանքի տրամադրման 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) միջնորդավճարին, որը գանձվելու է տեղեկանքը տրամադրելիս: