Պարտատոմսեր | Խնայողություններ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Պարտատոմսեր

Ամեն ինչ պարտատոմսերի մասին

Մենք թողարկում ենք պարտատոմսեր և հանրությունից որոշակի ժամկետով ֆինանսավորում ներգրավում: Դու ևս կարող ես դառնալ պարտատոմսերի սեփականատեր և պարբերաբար տոկոսագումարներ ստանալ արժեկտրոնի տեսքով: Ժամկետի ավարտին մենք կվճարենք պարտատոմսերի անվանական արժեքը:

Ապահով

Բանկերի կողմից թողարկված պարտատոմսերում իրականացված ներդրումները երաշխավորված են Ավանդների hատուցումը երաշխավորող hիմնադրամի կողմից ճիշտ այնպես, ինչպես ավանդները:

Շահավետ

Անգամ պարտատոմսերը վաճառելու դեպքում ներդրողը ստանում է կուտակված տոկոսագումարները:

Տեղաբաշխումներ և թողարկումներ

Ինչպե՞ս պարտատոմս ձեռք բերել

Ի՞նչ է բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսը:

Բանկը թողարկում է պարտատոմսեր` հանրությունից որոշակի ժամկետով դրամական միջոցներ ներգրավելու նպատակով: Մենք պարտատոմսերի սեփականատերերին պարբերաբար վճարում ենք տոկոսագումարներ՝ արժեկտրոնի տեսքով, իսկ ժամկետի ավարտին վճարում ենք պարտատոմսերի անվանական արժեքը:

Ի՞նչ է նշանակում պարտատոմսերի տեղաբաշխում:

Տեղաբաշխումը պարտատոմսերի առաջնային վաճառքն է ներդրողներին:

Որքա՞ն պարտատոմս կարող եմ գնել:

Որպես կանոն` ներդրողը կարող է ձեռք բերել նվազագույնը 1 պարտատոմս: Պարտատոմսի պարագայում ներդրողի առավելագույն ներդրումը, որպես կանոն, սահմանափակված է թողարկված պարտատոմսերի քանակով, սակայն թողարկողի որոշմամբ երբեմն կարող է սահմանափակվել պարտատոմսերի ձեռքբերման առավելագույն քանակը: Նշենք նաև, որ պարտատոմսերը վաճառվում են ամբողջական թվերով:

Որքա՞ն է տևում պարտատոմսերի տեղաբաշխումը:

Որպես կանոն՝ մինչև 2-3 ամիս:

Տեղաբաշխման ողջ ընթացքում պարտատոմսի գինը հավասա՞ր է իր անվանական արժեքին:

Այո՛, բայց պետք է հաշվի առնել, որ պարտատոմսը ներդրողներին վաճառվում է կուտակված արժեկտրոնների հետ:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ պարտատոմսերը բորսայում վաճառելու համար:

Պարտատոմսերը բորսայում վաճառելու նպատակով ներդրողը պետք է օգտվի բրոքերային ծառայությունից: Բրոքերային ծառայության մասին մանրամասները ներկայացված են հետևյալ հղումով:

Իսկ ի՞նչ ծախսեր են առաջանում պարտատոմսերը վաճառելիս:

Վաճառելու դեպքում առաջացող ծախսերն են.

  • Բրոքերային միջնորդավճար`   0.1% գործարքի արժեքից, նվազագույնը`   5,000 ՀՀ դրամ:
  • Բորսայի միջնորդավճար`   0.005% գործարքի արժեքից

Քանի՞ օրում կկարողանամ վաճառել պարտատոմսերը:

Վաճառքի տևողությունը կախված է մի քանի հանգամանքից.

  • ի՞նչ քանակությամբ պարտատոմս ես ցանկանում վաճառել,
  • արդյոք տվյալ քանակությամբ պարտատոմսի գնորդ առկա՞ է շուկայում։

Կարո՞ղ եմ պարտատոմսերը վերադարձնել/ վաճառել բանկին:

Ոˊչ, ներդրողը պարտատոմսերը ձեռք բերելուց հետո չի կարող դրանք ետ վաճառել բանկին/թողարկողին:

Հնարավո՞ր է պարտատոմսերը վաճառել այլ անձի:

Այոˊ, պարտատոմսդերը հնարավոր է նաև վաճառել այլ անձանց:

Արդյոք կարո՞ղ եմ ցանկացած պահի պարտատոմսերը վաճառել երկրորդային շուկայում:

Վաճառքի հնարավորությունը կախված է մի քանի հանգամանքից.

  • Ի՞նչ քանակությամբ պարտատոմս է վաճառվելու։
  • Ի՞նչ գնով է վաճառողը պատրաստ վաճառել պարտատոմսերը:

Շուկա ստեղծողի կողմից ամենօրյա գնանշման նվազագույն ծավալը կազմում է տվյալ դասի պարտատոմսերի ընդհանուր քանակի 1 տոկոսը:

Ժամկետի ավարտից հետո կարո՞ղ եմ դարձյալ պարտատոմս ձեռք բերել:

Իհարկե, եթե առկա են ընթացիկ տեղաբաշխումներ: Կարող ես բրոքերի միջոցով շրջանառվող պարտատոմսեր գնել նաև երկրորդային շուկայից։

Կարո՞ղ եմ գրավադրել պարտատոմսերը:

Այո՛։

Ինչպե՞ս կարող եմ տեղեկություններ ստանալ պարտատոմսի տվյալ օրվա գների վերաբերյալ:

Եթե պարտատոմսերը ձեռք ես բերում առաջնային տեղաբաշխման ժամանակ (երբ պարտատոմսերը դեռ ցուցակված չեն բորսայում), ապա գների վերաբերյալ կարող ես տեղեկանալ Բանկի պաշտոնական կայքէջից:

Բորսայում ցուցակվելուց հետո նախորդ օրվա գնի վերաբերյալ տեղեկությունները կարող ես ստանալ քո բրոքերի միջոցով:

Կարո՞ղ եմ պարտատոմս ձեռք բերել իմ նախընտրած ժամկետով:

Ո՛չ, ներդրողը սահմանափակված է պարտատոմսերի թողարկման պայմաններում նշված ժամկետով: Սակայն ներդրողը հնարավորություն ունի մինչ ժամկետի ավարտը վաճառելու պարտատոմսերը ամբողջությամբ կամ մասամբ:

Ի՞նչ արժույթով եմ ստանալու տոկոսագումարները:

Տոկոսագումարները ներդրողներին վճարվում են թողարկման արժույթով:

Մինչ հերթական արժեկտրոնի վճարումը պարտատոմսերը վաճառելու դեպքում արդյոք կկորցնե՞մ կուտակված տոկոսագումարները:

Ո՛չ, պարտատոմսերը վաճառվում են կուտակված տոկոսագումարների հետ միասին:

Ի՞նչ գնով կկարողանամ վաճառել պարտատոմսերը, կարո՞ղ է լինել այնպես, որ վաճառելիս վնաս կրեմ:

Ցուցակված պարտատոմսերն արդեն ունեն շուկայական գին, որը կարող է տարբերվել տեղաբաշխման գնից. լինել անվանական արժեքից ավելի բարձր կամ ավելի ցածր: Գնանշումները հիմնականում իրականացվում են շուկա ստեղծողի կողմից և կախված են պարտատոմսերի պահանջարկից և առաջարկից:

Պարտատոմսի գումարը երաշխավորվա՞ծ է:

Բանկերի կողմից թողարկված պարտատոմսերում իրականացված ներդրումները երաշխավորված են Ավանդների hատուցումը երաշխավորող hիմնադրամի կողմից ճիշտ նույն չափով, ինչ ավանդների դեպքում:

Ի՞նչ պարբերականությամբ է Բանկը թողարկում և տեղաբաշխում պարտատոմսեր:

Պարտատոմսերի թողարկման հստակ ֆիքսված պարբերականություն չկա, սակայն բանկը բավական հաճախ է թողարկում պարտատոմս և այս առումով հանդիսանում է ՀՀ ամենաակտիվ թողարկողը: 

Արդյոք պարտատոմսից ստացվող եկամուտները ենթակա՞ են հարկման:

Համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի` ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց՝ բորսայում ցուցակված պարտատոմսերից ստացվող տոկոսային եկամուտները ենթակա չեն հարկման:

Պարտատոմսերի «բառարան»:

Պարտատոմսի անվանական արժեք

Սա այն արժեքն է, որով թողարկվում և մարվում է մեկ պարտատոմսը: 
Օրինակ՝ 100,000 ՀՀ դրամ


Թողարկվող պարտատոմսերի քանակ

Օրինակ՝ 50,000 հատ


Թողարկման ընդհանուր ծավալ 

Հաշվարկվում է պարտատոմսի անվանական արժեքի և պարտատոմսերի քանակի արտադրյալով: Օրինակ՝ 100,000*50,000=5,000,000,000 ՀՀ դրամ

Մարման ժամկետ

Այն ժամկետն է, որով թողարկվում են պարտատոմսերը։

Օրինակ՝ 27 ամիս


Արժեկտրոն

Սա պարտատոմսի տոկոսադրույքն է:

Օրինակ՝ 9% տարեկան տոկոսադրույք


Արժեկտրոնային եկամուտ 

Սա ներդրողին վճարվող տոկոսագումարն է՝ հաշվարկված պարտատոմսի անվանական արժեքից: Օրինակ՝ 100,000*9%=9,000 ՀՀ դրամ


Վճարման պարբերականություն

Արժեկտրոնային եկամուտները վճարվելու հաճախականություն


Շուկայական եկամտաբերություն/տոկոսադրույք

Այն տոկոսադրույքն է, որի  փոփոխությունն ազդում է պարտատոմսի գնի վրա: Տեղաբաշխման ժամկետում շուկայական տոկոսադրույքը հավասար է պարտատոմսի արժեկտրոնային տոկոսադրույքին, ուստի տեղաբաշխման ժամկետում պարտատոմսերը վաճառվում են անվանական արժեքով:

Թարմացված է առ 27.10.2021, 11:00