Ամերիա Փարթներ | Բանկային Հաշիվներ | Ամերիաբանկ

Անհատականացված մոտեցում

Դուք կունենաք անհատական մենեջեր, որը կզբաղվի Ձեր բանկային գործարքներով: Ձեզ կտրամադրվի մանրամասն խորհրդատվություն բանկային բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ, և տեղում կիրականացվի բանկային ցանկացած գործառնություն:

Visa Infinite քարտ

Որպես Ամերիա Փարթներ՝ Դուք անվճար կստանաք Visa Infinite քարտ՝ Ամերիա Փարթներ Ձեր կարգավիճակի դրոշմված նշումով: Visa Infinite քարտը Ձեզ տրամադրում է  հնարավորությունների և արտոնությունների լայն շրջանակ: Visa Infinite-ի առավելություններից են միջազգային կոնսյերժ ծառայությունը, հրատապ աջակցությունը և ապահովագրության ծառայությունները:

Բարձրակարգ սպասարկում

Մենք գնահատում ենք Ձեր ժամանակը և համապատասխանեցնում ենք մեր ծառայությունները Ձեր կարիքներին։ Ընտրե՛ք Ձեզ հարմար ժամ և վայր Ամերիաբանկի տարածքում կամ Ձեզ համար նախընտրելի այլ վայրում: Անհրաժեշտության դեպքում Դուք կարող եք հանդիպել նաև Ամերիաբանկի ղեկավարների հետ՝ օգտվելով մեր հանդիպումների սրահներից:

Հատուկ պայմաններ

Ամերիաբանկի և Ամերիա ընկերությունների խմբի ծառայություններից օգտվելիս և գործարքներ իրականացնելիս Ձեզ համար կգործեն հատուկ սակագներ: Ամերիա Փարթներ կարգավիճակի շնորհիվ Դուք կկարողանաք օգտվել մեր հատուկ վարկային ծառայություններից, որոնք կմատուցվեն պարզեցված ընթացակարգերով: Ի թիվս այլ ծառայությունների՝ Դուք կարող եք նաև պահանջել վարկային սահմանաչափի շտապ ավելացում, անգամ եթե այդ պահին գտնվում եք արտերկրում:

VIP ճանապարհորդություն

Գործարար կամ ժամանցային ուղևորությունների ժամանակ վայելե՛ք շքեղ միջավայր և բարձրակարգ սպասարկում Հայաստանի միջազգային Զվարթնոց օդանավակայանի՝ հատուկ Ձեր հարմարավետության համար ստեղծված մեր բիզնես սրահում: Դուք կարող եք առանձնանալ Ամերիաբանկի հատուկ սրահում տարեկան անվճար մուտքի անսահմանափակ հնարավորությամբ:

Գնումներ

Որպես Ամերիա Փարթներ՝ Ձեզ ընձեռվում է մեզ հետ համագործակցող լյուքս դասի խանութներից ոչ աշխատանքային ժամերին գնումներ կատարելու, նորաձևության բոլոր փակ ցուցադրություններին մասնակցելու և հեռախոսով գնումներ կատարելու բացառիկ հնարավորություն։ Խանութի աշխատակիցը կարող է Ձեր ընտրած ապրանքի մի քանի տարբերակ առաքել նախընտրելի վայր: Ավելին, Դուք առաջինը կտեղեկանաք հայտարարվող զեղչերի մասին և կստանաք հավատարիմ հաճախորդի քարտ ոչ միայն Ձեր, այլև Ձեր մտերիմների համար:

Անհատական ապահովագրություն

Մեզ հետ Դուք կարող եք ճանապարհորդել և ապրել աշխարհի ցանկացած վայրում՝ իմանալով, որ ամեն պահի կարող եք օգտվել միջազգային բժշկական ապահովագրության բացառիկ փաթեթից:

Առողջ ապրելակերպ

Օգտվե՛ք բարձրակարգ VIP սպասարկումից և Հայաստանի լավագույն ֆիթնես ակումբներից մեկի տարեկան անդամակցության վճարի բացառիկ զեղչից: Յուրաքանչյուր այցի ժամանակ, առկայության դեպքում, Ձեզ կտրամադրվի VIP կայանատեղի և VIP հանդերձարան:

Միջոցառումների կազմակերպում

Մենք առաջարկում ենք միջոցառումների անվճար կազմակերպման և կառավարման բացառիկ փաթեթ: Դուք կկարողանաք միջոցառումեր պլանավորել Երևանում, ինչպես նաև ստանալ խորհրդատվություն Երևանից դուրս միջոցառման պլանավորման համար: Ձեր նախագծերի ընթացքին անմիջապես կհետևի միջոցառումների կազմակերպման մեր գործընկեր ընկերության գլխավոր տնօրենը:

Մշտական իրազեկվածություն

Դուք հնարավորություն կունենաք մասնակցելու մեր կողմից կազմակերպվող կամ ֆինանսավորվող բոլոր միջոցառումներին, հաղորդակից լինելու Ամերիաբանկի կարևոր իրադարձություններին, մշտապես տեղեկանալու մեր նորամուծություններին և պարբերաբար մասնակցելու բանկային ծառայությունների վերաբերյալ ֆորումներին, սեմինարներին և շնորհանդեսներին:

Խորհրդատվություն

Որպես Ամերիա Փարթներ՝ Դուք կկարողանաք անվճար օգտվել ոչ միայն մեր բանկային ծառայություններից, այլև ստանալ անհատական խորհրդատվություն մեր ֆինանսական, իրավաբանական և կառավարման խորհրդատվության ստորաբաժանումներից, այդ թվում՝ օգտվել իրավաբանական խորհրդատվության, աուդիտորական խորհրդատվության, ընկերության վիճակի արագ ստուգման, կառավարման խորհրդատվության ծառայություններից:

Ամերիա Փարթները հաճախորդներին տրամադրվում է մեկական դեբետային և կրեդիտային քարտ: Բանկի կողմից թողարկվող ցանկացած քարտատեսակ հաճախորդի հայեցողությամբ տրամադրվում է անվճար: 

Փաթեթի ներքո որոշ ծառայությունների համար գործում են հատուկ սակագներ և պայմաններ:

3. Հաշվի բացման միջնորդավճար 1

 

3.1. ՀՀ դրամով հաշիվներ

 

3.1.1. ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար 

անվճար 

3.1.2. ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար 

3.2. Արտարժույթով հաշիվներ բոլոր մասնաճյուղերում 

անվճար

5. Հաշվի վարում 2`  անկախ հաշվի շրջանառությունից

անվճար 

6. Հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ5

 

6.1.1. Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ կամ Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ

անվճար 

6.2. Հեռախոսային բանկ ծառայության միջոցով

անվճար 

7. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար

 

Քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում`  անկախ վաղեմության ժամկետից

անվճար 

7.3. Տեղեկանքների տրամադրում`  անկախ հաշվետեր հաճախորդ լինելու տևողությունից

անվճար 

7.3.3. Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում 3

անվճար 

8.1. Գործառնական SMS հաղորդագրություններ 

 

8.1.1. Հաշվի մնացորդ օրական պարբերականությամբ

անվճար

8.1.2. Հաշվի մնացորդ նվազագույնը շաբաթական պարբերականությամբ 

անվճար 

8.1.3. Հաշվով վերջին գործառնությունների վերաբերյալ համառոտ քաղվածք 

անվճար 

8.2. Տեղեկատվական SMS հաղորդագրություններ 

 

8.2.1. Բանկի փոխարժեքներ յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

8.2.1.1. Կանխիկ փոխարժեք 

8.2.1.2. Անկանխիկ փոխարժեք 

անվճար 

8.2.2. Օրական կտրվածքով ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող արտաժութային շուկայի միջին փոխարժեք

անվճար

11. Հաճախորդի կողմից լիազորագրի տրամադրում (լիազորողի փաստացի ներկայությամբ) 

անվճար 

1 Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում: Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: 

2 Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում՝ քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը հաճախորդն ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացույցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:
Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացույցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացույցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:


3 Բրոքերային հաշիվների դեպքում Հհաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում:

4 Ամերիաբանկի միջնորդ բանկերի կողմից ներկայացված ծախսերը ենթակա են փոխհատուցման հաճախորդի հաշվից:


«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»`  www.fininfօ.am

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է, ՈՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՆԵԼ, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ԸՆՏՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ։


Փաթեթին ադամակցելու վեաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է Ամերիբանկի կողմից։ Հետագա գործընթացը կազմակերպվում է՝ համաձայն հաշվի բացման ընթացակարգի, և պահանջվելու են նույն նվազագույն փաստաթղթերը։ 

1. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին`  անկախ արժույթից և սահմանաչափից

Անվճար 

Կանխիկի տրամադրում 

2.2.1. ՀՀ դրամ` ցանկացած մասնաճյուղում

Անվճար 

2.2.2. ՌԴ ռուբլի 

0.2%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ 

2.2.3. Այլ արտարժույթ 

0.3%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ 

2.3. Ամերիաբանկի կանխիկացման կետերում (POS տերմինալ) այլ բանկերի կողմից թողարկված պլաստիկ քարտերով կանխիկի տրամադրում 

1%, նվազագույնը`  1,500 ՀՀ դրամ 

2.4. Կանխիկի տրամադրում հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդներին 

N/A 

5. Հնամաշ դրամանիշերի փոխանակում

 

5.1. ՀՀ դրամ, եվրո, ԱՄՆ դոլար

Անվճար 

6. Կանխիկ արժույթի ստուգում և փաթեթավորում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, բրիտանական ֆունտ, ՌԴ ռուբլի և շվեյցարական ֆրանկ) 

Անվճար 

8. Կանխիկի ինկասացիա 

 

8.1 Մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 

2. կետով սահմանված միջնորդավճար + 10,000 ՀՀ դրամ 

8.2 5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 

2. կետով սահմանված միջնորդավճար + 0.1% + ինկասացիայի փաստացի ծախս 

2. Փոխանցումներ արտարժույթով

2.3. ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով 

2.3.1. Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

5,000 ՀՀ դրամ 

2.4. Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթով 

2.4.1. Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից

5,000 ՀՀ դրամ 

2.4.2. Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը հետագայում փոխհատուցվում են հաճախորդին կողմից

2.4.2.1. Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում 

0.1%, նվազագույնը` 12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ 

3. Փոխանցումներ ոսկով (999.9) 

3.2. ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր

15,000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի համար) 

Ամբողջական սակագները ներկայացված են այստեղ:

Օգտակար հղումներ

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55