Հեռախոսային Բանկինգ | Բանկային Հաշիվներ | Ամերիաբանկ

Դեռ չունե՞ս հաշիվ ԱմերիաբանկումԻնչպե՞ս ակտիվացնել ծառայությունը

Եթե Ամերիաբանկի հաճախորդ ես, բայց դեռ չունես հեռախոսային բանկինգ, այցելի՛ր Ամերիաբանկի ցանկացած մասնաճյուղ՝ ծառայության պայմանագիրը ստորագրելու համար, կամ Օնլայն բանկինգ համակարգում լրացրո՛ւ «Հեռախոս-Բանկ ծառայության հայտ-պայմանագիր»-ը: Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո հաղորդագրությամբ քեզ կուղարկվի հեռախոսային ծառայությունից օգտվելու գաղտնաբառը:

Եթե դեռ Ամերիաբանկի հաճախորդ չես, բացիˊր օնլայն հաշիվ և ստացիˊր անվճար քարտ ՝ առանց բանկ գալու։ Մանրամասներին ծանոթացիˊր այստեղ։

Ինչպե՞ս վարվել, եթե մոռացել եմ կամ կորցրել եմ հեռախոսային բանկինգի իմ գաղտնաբառը:

Հեռախոսային բանկինգի համար բջջային հաղորդագրությամբ տրամադրված գաղտնաբառը մոռանալու կամ կորցնելու դեպքում այցելի՛ր Ամերիաբանկի մոտակա մասնաճյուղ՝ քեզ հետ ունենալով անձը հաստատող փաստաթուղթ: Կարող ես նաև դիմել ինտերնետ բանկինգի միջոցով, կամ  զանգել բանկ և բարեհաջող նույնականացում անցնելու դեպքում ստանալ գաղտնաբառը:

Կարո՞ղ եմ իմ հեռախոսային բանկինգի գաղտնաբառը փոխանցել մեկ այլ անձի՝ իմ փոխարեն հեռախոսով բանկային տեղեկություններ ճշտելու կամ գործարքներ կատարելու համար:

Հեռախոսային բանկինգի գաղտնաբառը քո բանկային տվյալների անվտանգությունն ապահովելու միջոցներից է։ Հետևաբար խորհուրդ չի տրվում այն փոխանցել այլ անձանց։ Միևնույն ժամանակ, համատեղ հաշիվ ունենալու դեպքում գաղտնաբառն անհրաժեշտ է բոլոր հաշվետերերին՝ հաշիվը հեռախոսային ծառայությամբ կառավարելու համար:

Հեռախոսային բանկինգ ծառայությունը հասանելի է երկուշաբթիից ուրբաթ՝ 09:00-20:00 ներառյալ, և շաբաթ օրերին՝ 10:00-ից 16:00 ներառյալ:

Հեռախոսային բանկինգի միջոցով տրամադրվող ծառայությունների համար գործում են հետևյալ սահմանաչափերը.Գործարքի տեսակ

1 գործարքի սահմանաչափ (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)

1

Ձայնային տեղեկատվության ստացում առկա հաշիվների վերաբերյալ հեռախոսակապի միջոցով

սահմանաչափ չի կիրառվում

2

Արտարժույթի առքուվաճառքի գործարք կատարելու նպատակով գործարքի մեծության (ծավալի) և փոխարժեքի սահմանում (համաձայնեցում) հեռախոսակապի միջոցով

սահմանաչափ չի կիրառվում

3

Ներբանկային փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև

մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ

4

Ներբանկային փոխանցումներ այլ հաճախորդի հաշիվներին

մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ

5

Արտարժույթի անկանխիկ փոխարկում

մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ

6

ՀՀ այլ բանկեր կատարվող փոխանցումներ, եթե հաճախորդը նշված փոխանցումն արդեն իսկ կատարել է

մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ

7

ՀՀ այլ բանկեր կատարվող փոխանցումներ, եթե հաճախորդն առաջին անգամ է կատարում նշված փոխանցումը

մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ

8

Միջազգային փոխանցումներ 

օրական առավելագույնը 2,000,000 ՀՀ դրամ

9

Կոմունալ վճարումներ

մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ 


 

Հեռախոսային բանկինգի միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ1

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը1 Հեռախոսային բանկինգի միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականները կատարվում են համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար Ամերիաբանկում սահմանված ստանդարտ սակագների:

Հեռախոսային բանկինգի միջոցով կարող ես կատարել քո առօրյա բանկային գործարքների մեծ մասը: Ծառայությունը հնարավորություն է տալիս ստանալու տեղեկություններ հաշվիդ վրա առկա գումարի վերաբերյալ, կատարել փոխանցումներ ինչպես քո հաշիվների միջև, այնպես էլ Ամերիաբանկում և այլ բանկերում հաշիվ ունեցող քո մտերիմներին ու ծանոթներին։ Հեռախոսային բանկինգի միջոցով նաև կարող ես կատարել քո կոմունալ վճարները, ինչպես նաև` 

 • սահմանել արտարժույթի առքուվաճառքի նպատակով գործարքի գումարի չափը և համաձայնեցնել փոխարժեքը, ինչպես նաև կատարել անկանխիկ փոխարկում,
 • ստանալ տեղեկություն քո և Բանկի միջև կնքված պայմանագրերի և հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ,
 • բացել նոր հաշիվ արդեն հաշվետեր լինելու դեպքում,
 • փակել առկա հաշիվը, եթե այն միակ գործող հաշիվը չէ,
 • սառեցնել, ապասառեցնել հաշիվը կամ կատարել սպասարկման հետ կապված այլ գործողություններ,
 • պատվիրել վճարային քարտ,
 • վերաթողարկել կամ փակել վճարային քարտը,
 • բլոկավորել կամ ապաբլոկավորել քարտը,
 • բողոքարկել գործարքը,
 • փոփոխել գործարքների սահմանաչափերը և սահմանափակումները,
 • ակտիվացնել կամ ապաակտիվացնել VBV ծառայությունը,
 • կատարել սպասարկման հետ կապված այլ գործողություններ,
 • ներգրավել նոր ավանդ,
 • համալրել գործող ավանդը,
 • դադարեցնել գործող ավանդը,
 • վաղաժամկետ մասնակի մարել գործող վարկը,
 • չեղարկել Բանկին տրված հանձնարարականները,
 • փոփոխել հեռախոսային բանկինգ ծառայությամբ Բանկին տրված հանձնարարականները,
 • փոփոխել Բանկում գրանցված անհատական տվյալները (բացառությամբ՝ հեռախոսահամարի)։

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55