MoneyGram
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Հիմնական պայմաններ

time icon
15 րոպե

Փոխանցումների առավելագույն տևողությունը

limit icon
9999.9 ԱՄՆ դոլար

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափը

globe icon
198 երկիր

Լայն սպասարկման ցանց, 321,000+ սպասարկման կետ

percent icon
2 - 300 ԱՄՆ դոլար

Փոխանցման սակագինը կախված է գումարի չափից և փոխանցման ուղղությունից

Ինչպե՞ս գումար փոխանցել

Դրամական միջոցներ փոխանցելու համար անհրաժեշտ է

illustration of green mark of transfer

1

Նույնականացում

ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ

2

Գումարի տրամադրում

վճարել փոխանցվող գումարը և համապատասխան միջնորդավճարը

3

Հաստատում

ստորագրել փոխանցման տվյալները հավաստող ձևաթղթերը

Ինչպե՞ս գումար ստանալ

Դրամական միջոցներ ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

green transfer illustration

1

Նույնականացում

ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ

2

Կոդի տրամադրում

ներկայացնել փոխանցման ստուգիչ/հսկիչ կոդը (ունիկալ համարը)

3

Հաստատում

ստորագրել ստացման տվյալները հավաստող ձևաթղթերը

Փոխանցում կատարողին գործարքի իրականացման ժամանակ տրամադրվում է դրամական փոխանցման համակարգում գեներացված հատուկ կոդ, որը փոխանցողը պետք է տրամադրի ստացողին՝ որպես գումարի ստացման անհրաժեշտ վավերապայման:

Մենք քո կողքին ենք, երբ արագ դրամական փոխանցում ստանալու կամ կատարելու կարիք ունես….

Աշխարհի շատ երկրներից դրամական փոխանցումներ ստանալու և որևէ երկիր փոխանցում կատարելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը մի քանի րոպե, եթե օգտվում ես արագ փոխանցումների միջազգային համակարգի ծառայությունից: MoneyGram-ը հարմար լուծում է, եթե քեզ անհրաժեշտ է արագ գումար փոխանցել ԱՄՆ դոլարով և ստանալ այն ԱՄՆ դոլարով կամ եվրոյով: 

Գումարը ստանալիս միջնորդավճարի բացակայություն հաշվետեր հաճախորդների համար 1 և 2 :

«MoneyGram» համակարգով փոխանցումների առավելագույն ժամանակը կազմում է 15 րոպե: Փոխանցված գումարը կարող եք ստանալ փոխանցման օրվանից սկսած 90 օրացույցային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետում համապատասխան սպասարկման կետին գումարի ստացման համար չդիմելու դեպքում փոխանցումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը «MoneyGram» համակարգի բազայում արխիվացվում է։

Փոխանցված գումարի ստացման կամ փոխանցողի կողմից գումարի հետկանչման համար անհրաժեշտ է դիմել «MoneyGram» համակարգի կոնտակտային կենտրոն: Եթե գումարի փոխանցման օրվանից անցել է 5 տարի, տվյալ գումարն այլևս ստացման ենթակա չէ:

Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդների պարագայում գանձվում է միջնորդավճար՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ստանդարտ սակագներ՝ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար» կանոնների համաձայն:

Օտարերկրյա պետություններում գումարը ստանալու դեպքում`   տվյալ պետության օրենսդրությամբ և/կամ տվյալ բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներից ելնելով որոշ դեպքերում հնարավոր են սահմանափակումներ`   պայմանավորված ինչպես գումարի մեծությամբ, այնպես էլ ստացվող գումարի արժույթով:

Ո՞վ կարող է դրամական փոխանցում ստանալ: Արդյոք կիրառելի՞ են տարիքային սահմանափակումներ:

MoneyGram  փոխանցումներ կարող են կատարել և ստանալ միայն 18 տարին լրացած անձինք:

Ի՞նչ արժույթով է գանձվում միջնորդավճարը:

Միջնորդավճարը գանձվում է ՀՀ դրամով՝ փոխանցման պահին գործող ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով: Անհասցե փոխանցումների միջնորդավճարները գանձվում են ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար արագ դրամական փոխանցման համակարգերի համար սահմանված սակագներով:

Կարելի՞ է արդյոք գումարը հետ պահանջել՝ փոխանցումը կատարելուց հետո:

Եթե գումարը փոխանցելուց հետո անհրաժեշտություն է առաջանում գումարը հետ պահանջել, ապա կատարվում է հարցում՝ պարզելու համար արդյոք հասցեատերը գումարն արդեն ստացել է, թե ոչ: Եթե հարցման արդյունքում պարզվում է, որ հասցեատերը դեռ չի ստացել այն, ապա դու պետք է լրացնես0 դիմում`  գումարը հետ ստանալու համար: Գումարը վերադարձվում է միայն փոխանցված գումարի չափով՝ առանց միջնորդավճարի: Միջնորդավճարը կարող է վերադարձվել միայն այն դեպքում, երբ դա նախատեսված է համապատասխան արագ դրամական փոխանցումների համակարգի կանոններով: Փոխանցված գումարը քեզ վերադարձվում է միայն միջնորդ բանկի կողմից Ամերիաբանկին տրամադրելուց հետո:

Ի՞նչ անել, եթե փոխանցելուց հետո պարզվում է, որ փոխանցված տվյալներում սխալ կա:

Եթե գումարը փոխանցելուց հետո պարզ է դառնում, որ փոխանցված տվյալներում առկա է սխալ, և հարցման արդյունքում պարզվում է, որ հասցեատերը գումարը դեռ չի ստացել, ապա կարող ես լրացնել դիմում1 որտեղ նշվում է ուղղման ենթակա տվյալը: Ուղղումը կատարվում է յուրաքանչյուր համակարգի համար սահմանված կարգով: Քո դիմումի համաձայն`  արագ դրամական փոխանցումներում ցանկացած բնույթի փոփոխություններն իրականացվում են ուղղման վերաբերյալ դիմումը ներկայացնելու պահից մինչև 1 (մեկ) բանկային օրում, եթե գումարը դեռ վճարված չէ ստացող կողմին, ինչպես նաև եթե այլ բան նախատեսված չէ արագ դրամական փոխանցման տվյալ համակարգի կամ ստացող բանկի պայմաններով:


1 Դիմումի ձևը կարող ես տպել համապատասխան արագ դրամական փոխանցման համակարգի ծրագրից՝ ներառելով քո կողմից ներկայացված փոփոխված տվյալները:

Ի՞նչ է լինում գումարի հետ, եթե հասցեատերն այն անմիջապես չի ստացել:

«MoneyGram» համակարգով փոխանցված գումարը ստացող կողմը կարող է ստանալ փոխանցման օրվանից սկսած 90 օրացույցային օրվա ընթացքում: Եթե ստացող կողմը նշված ժամկետում չի դիմում համապատասխան սպասարկման կետին գումարի ստացման համար, գումարի վերաբերյալ տեղեկատվությունը «MoneyGram» համակարգի բազայում արխիվացվում է, և գումարի ստացման կամ փոխանցողի կողմից գումարի հետկանչման համար անհրաժեշտ է դիմել «MoneyGram» համակարգի կոնտակտային կենտրոն: Եթե գումարի փոխանցման օրվանից անցել է 5 տարի, տվյալ գումարն այլևս ստացման ենթակա չէ:

Հաշիվների մասին ամբողջական տեղեկություններին ծանոթացի՛ր այստեղ:

Դեպի ԱՊՀ երկրներ

«MoneyGram» համակարգով ՀՀ-ից դեպի ԱՊՀ երկրներ (Բելոռուսիա, Մոլդովա, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Ղրղստան) և Վրաստան ԱՄՆ դոլարով դրամական փոխանցումների համար գանձվող միջնորդավճարներն ներկայացված են ստորև.

Գումար/ԱՄՆ դոլար

Միջնորդավճար/ԱՄՆ դոլար

0.01-100.00

2

100.01-200.00

4

200.01-300.00

6

300.01-400.00

8

400.01-500.00

10

500.01-750.00

14

750.01 -1000.00

19

1,000.01-1,500.00

28

1,500.01-2,000.00

37

2,000.01-2,500.00

46

2,500.01-3,000.00

55

3,000.01-3,500.00

64

3,500.01-4,000.00

73

4,000.01-4,500.00

83

4,500.01-5,000.00

92

5,000.01-5,500.00

95

5 500.01-6000.00

99

6000.01-6500.00

109

6500.01-7000.00

119

7000.01-9999.9 

139

Դեպի այլ երկրներ

Այլ երկրներ ԱՄՆ դոլարով դրամական փոխանցումների համար գանձվող միջնորդավճարները ներկայացված են ստորև.

Գումար/ԱՄՆ դոլար

Միջնորդավճար/ԱՄՆ դոլար

մինչև 100

12

մինչև 250

20

մինչև 400

24

մինչև 600

32

մինչև 800

40

մինչև 1000

50

մինչև 1200

60

մինչև 1800

75

մինչև 2500

100

մինչև 5000

150

մինչև 7500

225

մինչև 9999.9 

300


«MoneyGram» համակարգով փոխանցման չեղյալացման կամ հետ կանչման դեպքում փոխանցման դիմաց վճարված միջնորդավճարը վերադարձման ենթակա է հետ կանչված/չեղյալացված փոխանցման գումարի հետ միասին: 

Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում): 

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից` կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ հավելյալ տեղեկություն:

ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, համագործակցությունների, կամ անդամակցությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ սպառողների վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»):

Հաշվով հնարավոր գործառնություններ և դրամց սակագները և պայմանները

Գործարքի իրականացման ընթացքում հաճախորդին տրամադրվում է մատուցված ծառայության վերաբերյալ անդորրագիր: Անդորրագրի կրկնօրինակի տրամադրումը կատարվում է համաձայն ստորև ներկայացված սակագների. 

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

Տեղեկանքների տրամադրում 

3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ


Հաճախորդի/Բողոքարկողի կողմից Բանկ ներկայացրած գրավոր կամ բանավոր Բողոքի կամ գրավոր Բողոք-պահանջի պատասխանը հաճախորդին պետք է տրամադրվի ոչ ուշ, քան բողոքը/ բողոք պահանջը ստանալուց 10 (տասն) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բողոքի/Բողոք պահանջի պարագայում, ելնելով խնդրի էությունից կարող են լինել վերջնական պատասխանի տրամադրման ժամկետային շեղումներ, որոնց մասին Բանկը պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հաճախորդին պատասխանի վերոնշյալ ժամկետի լրանալու օրվանից ոչ ուշ: Հաճախորդի/ Բողոքարկողի կարծիքը ներկայացվում է Բանկի կողմից սահմանված «Հաճախորդի Բողոքի/բողոք-պահանջի, վճարային քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման, կարծիքի, առաջարկության ներկայացման ձևին» համապատասխան կամ Հաճախորդի/Բողոքարկողի կողմից նախօրոք կազմած գրության ձևով:

Թարմացված է 09.10.2023 11:57