Օվերդրաֆտ | Օնլայն վարկ | Դիմել օնլայն
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan-limit-icon
100,000 -100 մլն ՀՀ դրամ 1

Վարկի գումար

overdraft-time-icon
Անժամկետ ցպահանջ*

Մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

percentage-icon
13.79-23.13%

Փաստացի տոկոսադրույք

1Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում առավելագույնը՝ 10 մլն ՀՀ դրամ

Օվերդրաֆտ


Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները: Օվերդրաֆտը նախատեսված է թե՛ անկանխիկ, թե՛ կանխիկով վճարումների համար: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Անվճար կանխիկացում Ամերիաբանկի բանկոմատներում

Տոկոսագումարների հաշվարկ միայն ծախսված գումարի նկատմամբ

Գումար՝ աշխատավարձի մինչև 4-ապատիկի չափով1

Առանց հավելյալ վճարների՝ օնլայն դիմելու դեպքում

Առավելություններ

time icon
Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

online loan icon
Վարկի տրամադրում՝ առանց Բանկ այցելելու

Եթե ունես Ամերիաբանկի ակտիվ քարտ, կարող ես վարկը ստանալ Ամերիաբանկի հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու1

1 Բանկի պայմաններին և սահմանված կարգին բավարարելու դեպքում:
security icon
Ապահով և անվտանգ

Մեր քարտերով առցանց գործարքների անվտանգությունն ապահովվում է «3D Secure» տեխնոլոգիայով, և մենք միշտ քո կողքին ենք` միջոցներիդ և տվյալներիդ պատշաճ անվտանգություն երաշխավորելու հարցում: Քարտերի վերաբերյալ ցանկացած հարցի դեպքում դիմի՛ր Բանկ՝ 24/7 ռեժիմով:

pin code icon
PIN կոդի ինքնուրույն սահմանում

Հեշտությամբ մտապահելու համար ինքնուրույն սահմանի՛ր վճարային քարտիդ PIN կոդը բանկոմատի միջոցով: Հավելյալ անվտանգության ապահովման համար կարող ես նաև փոխել այն, եթե այն հասանելի է դարձել երրորդ անձանց կամ նման կասկած ունես:

applying online icon
Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Կարող ես կառավարել հաշիվներդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով. կատարի՛ր փոխանցումներ, վճարումներ, մարի՛ր վարկերդ, ստուգի՛ր հաշիվդ և շատ ավելին:

ussd service icon
USSD ծառայություն

Օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում բլոկավորել քարտը, ստանալ տեղեկություններ հաշվի մնացորդի, հասանելի ծառայությունների, վերջին գործարքների վերաբերյալ կարելի է նաև USSD-հրահանգների միջոցով:

Օվերդրաֆտ`  առանց ապահովության

Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները:

13.79-23.13%

Փաստացի տոկոսադրույք

Անժամկետ ցպահանջ

Մարման ժամկետ

100,000 -100 մլն ՀՀ դրամ 1
1 Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում առավելագույնը՝ 10 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D card loan illustration

Օվերդրաֆտ`  ապահովությամբ

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է օվերդրաֆտ` ապահովությամբ: Դա Բանկի կողմից քեզ տրամադրվող վարկային միջոցներ են, որոնք հասանելի են դեբետային քարտով:

18.39-23.42 %

Փաստացի տոկոսադրույք

Անժամկետ ցպահանջ

Մարման ժամկետ

1 մլն -100 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D umbrella illustration

Ինչպե՞ս են կատարվում մարումները:

Օվերդրաֆտի դեպքում ամսական պարբերականությամբ պետք է վճարել փաստացի մարման պահին կուտակված տոկոսագումարը և օվերդրաֆտի օգտագործված գումարի (նախորդ ամսվա քաղվածքում արտացոլված) նվազագույն չափը՝ 3%, ոչ պակաս 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո (կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված վարկային քարտերի դեպքում): Անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ օգտագործված գումարների նկատմամբ՝ որպես հիմք ընդունելով օրացույցային տարին, բաժանարարը՝ 365 օր: Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օվերդրաֆտի օգտագործված մասի նկատմամբ՝ օգտագործման առաջին իսկ օրվանից։

Ի՞նչ է օնլայն վարկը:

Այս ծառայության շրջանակում դու կարող ես օնլայն տարբերակով դիմել 100,000 (հարյուր հազար) ՀՀ դրամից մինչև 10 (տասը) միլիոն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք վարկ ստանալու համար (սպառողական վարկ, վարկային գիծ կամ օվերդրաֆտ): Վարկերը տրամադրվում են՝ առանց որևէ հավելյալ վճարի, գրավի և երաշխավորության: Ամերիաբանկում ակտիվ քարտ ունենալու դեպքում դու հնարավորություն ունես ստանալու վարկը՝ առանց Բանկ այցելելու: Հակառակ դեպքում վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար անհրաժեշտ է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Ինչպե՞ս են որոշվում տրամադրվող գումարի չափը և տոկոսադրույքը:

Վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Որքա՞ն են կազմում ամսական մարումները:

Ամսական վճարումների չափը կախված է ընտրված վարկատեսակից, հաստատված գումարից և տոկոսադրույքից, ինչպես նաև տրամադրման ժամկետից: Նշենք, որ վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները։

Ինչպե՞ս կարող եմ քարտ ստանալ:

Ամերիաբանկի քարտ ստանալու համար դու կարող ես ներկայացնել օնլայն հայտ`  լրացնելով անձնական տվյալներդ և կցելով անձը հաստատող փաստաթղթի և սոցքարտի պատճենները:

Քարտ ստանալու համար կարող ես դիմել նաև բանկի ցանկացած մասնաճյուղ`   ներկայացնելով վերոնշյալ փաստաթղթերը:

Հայտը ներկայացնելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտդ կարող ես ստանալ մեր գլխամասային գրասենյակում կամ երևանյան ցանկացած մասնաճյուղում այն նախապես նշելու դեպքում և 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում`  մյուս բոլոր մասնաճյուղերում:

Քարտի հետ մեկտեղ փակ ծրարով տրամադրվում է նաև PIN կոդը: PIN կոդը կարող ես հետագայում ինքնուրույն փոխել՝ քարտը բանկոմատում տեղադրելով:

Կարո՞ղ եմ դիմել վարկ ստանալու համար, եթե այլ բանկերում ունեմ վարկեր:

Այլ բանկում գործող վարկ ունենալը տվյալ վարկին դիմելու համար խոչընդոտ չէ. վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Հնարավո՞ր է արդյոք ստանալ վարկ՝ առանց Բանկ այցելելու:

Այո՜, եթե Ամերիաբանկում ունես ակտիվ քարտ: Այդ պարագայում վարկը հաստատվելու դեպքում կարող ես ստանալ գումարը քո հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու: Եթե քարտապան չես, ապա վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար պետք է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Վարկի օնլայն դիմելու համար անհրաժեշտ են անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

Արդյո՞ք գրավի կամ երաշխավորության անհրաժեշտություն կա վարկի դիմելու համար:

Օնլայն կարող ես դիմել առանց գրավի և երաշխավորության վարկեր ստանալու համար: Ապահովությամբ վարկ ստանալու համար վարկային հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել մասնաճյուղում:

Պարտադի՞ր է լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ՝ օնլայն վարկի դիմելու համար:

Ո՛չ, օնլայն տարբերակով վարկի դիմելու համար պարտադիր չէ լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ, պարզապես վարկը հաստատվելուց հետո անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ՝ վարկի տրամադրման գործընթացն ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում ավարտելու համար:

Ինչպե՞ս կարող եմ դիմել օնլայն վարկի համար:

Վարկային հայտն օնլայն լրացնելու համար անհրաժեշտ է հետևել այս հղմանը՝ https://onlineloans-am.ameriabank.am/, գրանցվել որպես օգտատեր և լրացնել հայտի դաշտերը՝ քո անձնական տվյալները, վարկատեսակը, անհրաժեշտ գումարի արժույթն ու չափը: Հայտի լրացման ընթացքին ծանոթանալու համար կարող եք նաև դիտել այս հոլովակը՝ https://www.youtube.com/watch?v=cwEiC_GkVxM։

Ուշադրություն՝ վարկային քարտի նվազագույն մարման գումարը չվճարելու դեպքում Բանկը գանձում է վճար՝ 5,000 ՀՀ դրամի չափով: 2015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործում են «Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններով» նախատեսված ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերը և տուգանքները:

Քարտատեսակ1

 Arca Classic, Master Card Standard/VISA Classic 5

 Master Card Gold/VISA Gold,Այո Visa Gold,              Master Card Platinum/VISA Platinum,                             Visa Signature     

 Նպատակ

Նպատակ

Վճարումների իրականացում, կանխիկացում

Հաճախորդի
անձնական տվյալներ

Հաճախորդի (համավարկառուի/երաշխավորի)  տարիք

18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ, այս դեպքում որպես ընդունելի տարիք նույնպես ընդունվում է 18-65 տարեկանը, պայմանով, որ  պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:
  Եթե վարկի պայմաններով սահմանված է պարտադիր համավարկառուի կամ երաշխավորության պահանջ (բացառությամբ OTI ցուցանիշի հաշվարկում ներառված եկամուտների առնվազն 70% տիրապետող անձանց համավարկառության կամ երաշխավորությունների), ապա ֆիզիկական անձ երաշխավորի կամ համավարկառուի համար որպես ընդունելի տարիք նույնպես սահմանվում է 18-65 տարեկան, պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:

 Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 

Ընդհանուր անգրավ  պարտավորությունների առավելագույն գումար (ներառյալ այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում)

Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով ստանալու կամ Նորք տեղեկատվական
        վերլուծական կենտրոնում գրանցված լինելու դեպքում՝ եկամտի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 10 մլն ՀՀ դրամ
Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու/Նորք տեղեկատվական
        վերլուծական կենտրոնում գրանցված չլինելու դեպքում՝ եկամտի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 6 մլն ՀՀ դրամ
Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներին միջին մնացորդի առկայության դեպքում՝ մնացորդի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 6 մլն ՀՀ դրամ

 Վարկի պայմաններ3

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Քարտի նվազագույն և առավելագույն վարկային սահմանաչափ

 ՀՀ դրամ`  100,000-100,000,0002

ԱՄՆ դոլար`1,000-100,000

 Եվրո`1,000-100,000

Վարկավորման սահմանաչափ


 ● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով ստանալու կամ եկամուտը Նորք տեղեկատվա վերլուծական   կենտրոնում գրանցված լինելու  դեպքում` եկամտի 4-ապատիկը,առավելագույնը 10 մլն ՀՀ դրամ
● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու դեպքում ` եկամտի 3-ապատիկը,  առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ , երաշխավորություն չի պահանջվում                                                                                                                                                      
●Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային Հաշիվներին առկա միջոցների օրական միջին մնացորդի հիման վրա`  6  ամսվա օրական միջին և վերջին ամսվա օրական միջին մնացորդներից նվազագույնի 3-ապատիկը, առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ (հաշիվների միջին մնացորդը պետք է լինի նվազագույնը 100,000 ՀՀ դրամ և կիրառելի է  նվազագույնը 3 ամսվա հաշվետեր հաճախորդների դեպքում, ավանդի առկայության դեպքում բացառելով ավանդի գումարի կրկնակի հաշվառումը)           
                                                                                            
Ամերիաբանկի միջոցով անշարժ գույգի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկ ստացած հաճախորդներին առանց վարկունակության ցուցանիշների և փաստաթղթավորված եկամտի պատիկների հաշվարկի կարող է հաստատվել առավելագույնը.6
Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 500 հազ ՀՀ դրամ
10-25 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 1 մլն ՀՀ դրամ
25-35 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 1.5 մլն ՀՀ դրամ
35-ից ավել մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 2 մլն ՀՀ դրամ:

Քարտի վարկային սահմանաչափի ավելացում

5,000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

Անժամկետ ցպահանջ` մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է Պայմանանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

Տոկոսադրույք

 ՀՀ դրամ` 21%

ՀՀ դրամ` 20%

 ԱՄՆ դոլար` 18%

 ԱՄՆ դոլար` 17%

Եվրո` 16.5%

Եվրո` 15.5%

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

 Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.25%:

Փաստացի տոկոսադրույք4

ՀՀ դրամ`23.13 %

ՀՀ դրամ`21.92 %

 ԱՄՆ դոլար` 19.55 %

ԱՄՆ դոլար` 18.38 %

 Եվրո` 17.79 %

Եվրո` 16.64 %

Վարկային գծի/օվերդրաֆտի մարման եղանակներ

Պարտադիր վճարման ենթակա գումար

Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 3%, սակայն ոչ պակաս, քան 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար (կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված  վարկային քարտերի դեպքում)

 Պահանջվող փաստաթղթեր

 Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.
• Վարկի հայտ-դիմում
• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.
 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով:

Վճարման ենթակա լրացուցիչ գումարներ

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

 Չի գանձվում

 Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի  0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Այլ պայմաններ

Ապահովություն

Որպես ապահովություն Բանկը կարող է պահանջել  ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

*Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

1Քարտերի սպասարկման և կանխիկացման վճարները ներկայացված են` ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Քարտերի սակագներ»-ում (11RBD PL 72-56), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 29.07.2015թ.-ի թիվ 02/20/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

2Սքորինգ համակարգից դուրս վարկային հայտը դիտարկելու դեպքում վարկի նվազագույն սահմանաչափը 300,000 ՀՀ դրամ է:

3Սքորինգ համակարգով կամ տնտեսության որոշ ոլորտների աշխատակիցների համար սահմաված հատուկ վարկավորման պայմաններով հայտը դիտարկելու դեպքում կարող են կիրառվել այլ պայմաններ,  ներառյալ անվանական տոկոսադրույքը, որը կարող է սահմանվել ՀՀ դրամի դեպքում 13% -21%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում 13%-21%, իսկ Եվրոյի դեպքում 12.5%-21%, իսկ փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամի դեպքում 13.79-23.15%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում  13.79-23.15 %, Եվրոյի դեպքում 13.23-23.15 %:

4Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.
-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում
-Այլ շեղումների դեպքում

5ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով մարման սահմանված ժամանակացույցով սահմանաչափերը տրամադրվում են MasterCard Standard/Visa Classic քարտատեսակով, որոնց համար կարող են սահմանվել վերոնշյալից տարբերվող պայմաններ, այդ թվում`  ավելի մեծ սահմանաչափ, սահմանաչափի տրամադրման միանվագ վճար, անվճար կանխիկացում, վաղաժամկետ մարման տույժ և տոկոսադրույք` ԱՄՆ դոլարով մարման դեպքում սկսած 12%-ից, իսկ եվրոյով մարման դեպքում 10,5%-ից սկսած,  բացառությամբ դրամական միջոցներով ապահովված վարկերի:  Բանկի հետ համագործակցող Ավտոսրահներից ձեռքբերված տրանսպորտային միջոց գրավադրման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է ԱՄՆ դոլար`սկսած 14%-ից, Եվրո` սկսած 12%-ից:

6Ծառայությունը հասանելի է վարկային գիծ/օվերդրաֆտ չունեցող հաճախորդների համար:


Քարտատեսակ1

Arca Classic, Master Card Standard/VISA Classic3,  Master Card ,Gold/VISA Gold,Այո Visa Gold,  Master Card Platinum/VISA Platinum, VISA Signiture   

 Նպատակ

Նպատակ

Վճարումների իրականացում, կանխիկացում

Հաճախորդի
անձնական տվյալներ

 Հաճախորդի (համավարկառուի/երաշխավորի)  տարիք

 18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ, այս դեպքում որպես ընդունելի տարիք նույնպես ընդունվում է 18-65 տարեկանը, պայմանով, որ  պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:
  Եթե վարկի պայմաններով սահմանված է պարտադիր համավարկառուի կամ երաշխավորության պահանջ (բացառությամբ OTI ցուցանիշի հաշվարկում ներառված եկամուտների առնվազն 70% տիրապետող անձանց համավարկառության կամ երաշխավորությունների), ապա ֆիզիկական անձ երաշխավորի կամ համավարկառուի համար որպես ընդունելի տարիք նույնպես սահմանվում է 18-65 տարեկան, պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 Վարկի պայմաններ

 Արժույթ

 ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

 Քարտի նվազագույն և առավելագույն վարկային սահմանաչափ

 ՀՀ դրամ` 1,000,000-100,000,000

 ԱՄՆ դոլար` 3,000-100,000

 Եվրո`3,000-100,000

Քարտի վարկային սահմանաչափի ավելացում

 5,000 ՀՀ դրամ

 Ժամկետ (ամիս)

 Անժամկետ ցպահանջ` մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է Պայմանանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

Տոկոսադրույք

 ՀՀ դրամ` 17%

ԱՄՆ դոլար` 14%

 Եվրո` 12%

Փաստացի տոկոսադրույք2

ՀՀ դրամ` 18.39-23.42 %

 ԱՄՆ դոլար` 14.95-18.01 %

Եվրո`12.7-15.64 %

Այլ պայմաններ

 Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ) ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է  +0.25%:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

 Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.25%:

 Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցներ /պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%,
 բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Վարկի գումարը 15մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման վճարի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +2% (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պարտատոմսերի  գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Վարկային գծի/օվերդրաֆտի մարման եղանակներ

 Պարտադիր վճարման ենթակա գումար

Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 3%, սակայն ոչ պակաս, քան5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար`  * կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված  վարկային քարտերի դեպքում

Ապահովվածություն

 Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

 Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ(անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի և հիմնական միջոցի դեպքում որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի.
1. անշարժ գույք` Երևանում գտնվող գույքի համար` 70%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար` 60%
2. տրանսպորտային միջոց` 60%
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում` 80%
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը


Երևան, ՀՀ  մարզկենտրոններ, քաղաքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ, ինչպես նաև Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Քասախ,  Ծաղկաձոր, Մասիս, Եղվարդ"        

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի:

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Գրավադրվող անշարժ գույքը գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Գրավադրվող Տրանսպորտային միջոցների գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Լրացուցիչ ապահովում

 Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն


Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունը իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի սահմանաչափի չափով                                                                                                                                                 Գրավադրվող անշարժ գույքը ենթակա է պարտադիր ապահովագրության, եթե                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    • Գրավադրված գույքի նկատմամբ  սեփականության իրավունքի գրանցման և /կամ վերագնահատման պահին գույքի շուկայական արժեքը գերազանցում է 100 մլն ՀՀ դրամը կամ,
• Գրավադրված գույքը հանդիսանում է ՀՀ  Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքի բնակարան:  
Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ

Վճարման ենթակա լրացուցիչ գումարներ

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

 Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է   ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը, որը կիրառելի է 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի սահմանաչափի ժամկետից շուտ ամբողջական փակման դեպքում (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պարտատոմսերի  գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

 Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

 Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի  0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

• Վարկի հայտ-դիմում

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

 • Ձեռք բերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր

 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)

• Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)

• Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը

• Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը4

•Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ

 Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

•  Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի

• Ձեռք բերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)

• Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության,  (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը

• Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)

•Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ

•Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

• Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր

• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

 Այլ պայմաններ

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ


 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար,
• Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի/տրանսպորտային միջոցի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար
• Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ Տեղեկանքի վճար

*Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

1Քարտերի սպասարկման և կանխիկացման վճարները ներկայացված են` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Քարտերի սակագներ»-ում (11RBD PL 72-56), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 29.07.2015թ.-ի թիվ 02/20/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

2Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.
-Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի ապահովագրությունն Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում
-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում
-Լրացուցիչ գույք գրավադրելու դեպքում
-Այլ շեղումների դեպքում

3ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով մարման սահմանված ժամանակացույցով սահմանաչափերը տրամադրվում են MasterCard Standard/Visa Classic քարտատեսակով, որոնց համար կարող են սահմանվել վերոնշյալից տարբերվող պայմաններ, այդ թվում`  ավելի մեծ սահմանաչափ, սահմանաչափի տրամադրման միանվագ վճար, անվճար կանխիկացում, վաղաժամկետ մարման տույժ և տոկոսադրույք` ԱՄՆ դոլարով մարման դեպքում սկսած 12%-ից, իսկ եվրոյով մարման դեպքում 10,5%-ից սկսած,  բացառությամբ դրամական միջոցներով ապահովված վարկերի:  Բանկի հետ համագործակցող ավտոսրահներից ձեռքբերված տրանսպորտային միջոց գրավադրման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է ԱՄՆ դոլար`սկսած 14%-ից, Եվրո` սկսած 12%-ից:

4Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
- հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%:  Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

 

Գույքի գնահատում

Գրավադրվող անշարժ կամ շարժական գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից` հաճախորդի ընտրությամբ: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ ՝ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:


Հավելյալ վճարներ

 • նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ`  տրանսպորտային միջոցի դեպքում,
 • նոտարական վճար – միանվագ 13.000-18.000 ՀՀ դրամ`  անշարժ գույքի դեպքում,
 • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)`  10.000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական`  26.000 ՀՀ դրամ
 • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ:


Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, Բանկի կողմից`  վարկի մնացորդի չափով, Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով: Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները`

 • ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ`  տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր,
 • ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ,
 • տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:


Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի. 

1. անշարժ գույք. Երևանում գտնվող գույքի համար`  70%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար`  60% 

2. տրանսպորտային միջոց`  60% 

3. հիմնական միջոց`  40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը 

4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում`  80% 

5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.

- նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  90% 

- այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  70%:

Բանկի որոշմամաբ կարող է տրամադրվել քարտով օվերդրաֆթ`  հետևյալ պայմաններով.

Արժույթ

Տոկոսադրույք

Օվերդրաֆթ/Ավանդ հարաբերակցություն (LTV) [1]

Ավանդի արժույթով

Ավանդի տոկոսադրույք +4%

Մինչև 90%

Ավանդի արժույթից տարբերվող արժույթով

Քարտով վարկային գծերի սակագներով սահմանված տոկոսադրույքով

Մինչև 70%

[1] Օվերդրաֆթ/ավանդ հարաբերակցության մեջ ավանդի գումարը ներառվում է ժամկետի սկզբում վճարված տոկոսագումարը նվազեցնելուց հետո:

Վարկային քարտով պարտավորությունները ժամանակին չմարելու դեպքում, բանկն իրավունք ունի անակցեպտ գանձել պարտավորության գումարը ավանդի գումարից: 


Օվերդրաֆթ` առանց ապահովության

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկային հայտն օնլայն ներկայացնելու դեպքում անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

Օվերդրաֆթ` ապահովությամբ 

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**
 • Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ
 • Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ:

Նպատակ

ՀՀ դրամ

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում: 

Վարկային քարտի նվազագույն մարման գումարը չվճարելու դեպքում Բանկը գանձում է վճար՝ 5,000 ՀՀ դրամի չափով: 2015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործում են «Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններով» նախատեսված ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերն ու տուգանքները:

Օվերդրաֆտ՝ առանց ապահովության

Օվերդրաֆտ՝ ապահովությամբ

 

Օվերդրաֆտ՝ առանց ապահովության

Օվերդրաֆտ՝ ապահովությամբ

Վարկային գիծ

credit-line-icon

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է վարկային գիծը:

Սպառողական վարկ

card-loan-icon

Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Այս վարկատեսակը քեզ հարմար է, եթե ստացած գումարը նախատեսում ես ծախսել կանխիկ տարբերակով` ամսական կատարելով ֆիքսված մարումներ:

Ապառիկ ֆինանսավորում

consumer finance icon

Ապառիկ գնումը ձևակերպվում է անմիջապես խանութում՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության և ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում:

Թարմացված է առ  18.09.2023 18:09