Օվերդրաֆտ | Օնլայն վարկ | Դիմել օնլայն
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները: Օվերդրաֆտը նախատեսված է թե՛ անկանխիկ, թե՛ կանխիկով վճարումների համար:

 • Անվճար կանխիկացում Ամերիաբանկի բանկոմատներում
 • Տոկոսագումարների հաշվարկ միայն ծախսված գումարի նկատմամբ
 • Գումար՝ աշխատավարձի մինչև 4-ապատիկի չափով1 
 • Առանց հավելյալ վճարների՝ օնլայն դիմելու դեպքում

100 հազար - 10 մլն ՀՀ դրամ 1

Վարկի գումար 

Անժամկետ ցպահանջ*

Մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է Պայմանանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:


13.79-23.72%

Փաստացի տոկոսադրույք

1Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում։ 

Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

Վարկի տրամադրում՝ առանց Բանկ այցելելու

Եթե ունես Ամերիաբանկի ակտիվ քարտ, կարող ես վարկը ստանալ Ամերիաբանկի հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու1:


1 Բանկի պայմաններին և սահմանված կարգին բավարարելու դեպքում:

Մինչև 10.5% հետվճար (քեշբեք)

Հետ ստացի՛ր ծախսած գումարի մինչև 10.5%-ը՝ մեզ հետ համագործակցող առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գնումներ և վճարումներ կատարելիս:

Իմանալ ավելին

Ապահով և անվտանգ

Մեր քարտերով առցանց գործարքների անվտանգությունն ապահովվում է «3D Secure» տեխնոլոգիայով, և մենք միշտ քո կողքին ենք`  միջոցներիդ և տվյալներիդ պատշաճ անվտանգություն երաշխավորելու հարցում:

Քարտերի վերաբերյալ ցանկացած հարցի դեպքում դիմի՛ր Բանկ՝ 24/7 ռեժիմով:

Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Կարող ես կառավարել հաշիվներդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով. կատարի՛ր փոխանցումներ, վճարումներ, մարի՛ր վարկերդ, ստուգի՛ր հաշիվդ և շատ ավելին:

Իմանալ ավելին

PIN կոդի ինքնուրույն սահմանում

Հեշտությամբ մտապահելու համար ինքնուրույն սահմանի՛ր վճարային քարտիդ PIN կոդը բանկոմատի միջոցով: Հավելյալ անվտանգության ապահովման համար կարող ես նաև փոխել այն, եթե այն հասանելի է դարձել երրորդ անձանց կամ նման կասկած ունես:

«Visa PaySticker»՝ անհպում վճարման պիտակ

Անհպում վճարումների այս տարբերակն առօրյա վճարումները դարձնում է ավելի հարմար և պարզ: Պիտակը կարող ես փակցնել հեռախոսին, դրամապանակին կամ այլ անձնական իրերին և կատարել վճարումներ արագ և հարմարավետ, իսկ մինչև 20,000 ՀՀ դրամ2 վճարումները՝ ակնթարթայի և առանց PIN կոդի մուտքագրման:

Իմանալ ավելին 

USSD ծառայություն

Օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում բլոկավորել քարտը, ստանալ տեղեկություններ հաշվի մնացորդի, հասանելի ծառայությունների, վերջին գործարքների վերաբերյալ կարելի է նաև USSD-հրահանգների միջոցով:

Իմանալ ավելին

2 Վերոնշյալ սահմանաչափից ցածր գործարքների/վճարումների համար PIN կոդի մուտքագրում չի պահանջվում։ Visa PaySticker-ի վրա սահմանված է օրական 5 անգամ առանց PIN կոդի մուտքագրման գործարքների/վճարումների կատարման հնարավորություն:

Պատրա՞ստ ես դիմել վարկի համարԴիմիր հիմա

Ինչպե՞ս են կատարվում մարումները:

Օվերդրաֆտի դեպքում ամսական պարբերականությամբ պետք է վճարել փաստացի մարման պահին կուտակված տոկոսագումարը և օվերդրաֆտի օգտագործված գումարի (նախորդ ամսվա քաղվածքում արտացոլված) նվազագույն չափը՝ 3%, ոչ պակաս 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո (կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված վարկային քարտերի դեպքում): Անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ օգտագործված գումարների նկատմամբ՝ որպես հիմք ընդունելով օրացույցային տարին, բաժանարարը՝ 365 օր: Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օվերդրաֆտի օգտագործված մասի նկատմամբ՝ օգտագործման առաջին իսկ օրվանից։

Ի՞նչ է օնլայն վարկը:

Այս ծառայության շրջանակում դու կարող ես օնլայն տարբերակով դիմել 300,000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամից մինչև 10 (տասը) միլիոն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք վարկ ստանալու համար (սպառողական վարկ, վարկային գիծ կամ օվերդրաֆտ): Վարկերը տրամադրվում են՝ առանց որևէ հավելյալ վճարի, գրավի և երաշխավորության: Ամերիաբանկում ակտիվ քարտ ունենալու դեպքում դու հնարավորություն ունես ստանալու վարկը՝ առանց Բանկ այցելելու: Հակառակ դեպքում վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար անհրաժեշտ է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Ինչպե՞ս են որոշվում տրամադրվող գումարի չափը և տոկոսադրույքը:

Վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Որքա՞ն են կազմում ամսական մարումները:

Ամսական վճարումների չափը կախված է ընտրված վարկատեսակից, հաստատված գումարից և տոկոսադրույքից, ինչպես նաև տրամադրման ժամկետից: Նշենք, որ վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները։

Կարո՞ղ եմ դիմել վարկ ստանալու համար, եթե այլ բանկերում ունեմ վարկեր:

Այլ բանկում գործող վարկ ունենալը տվյալ վարկին դիմելու համար խոչընդոտ չէ. վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Հնարավո՞ր է արդյոք ստանալ վարկ՝ առանց Բանկ այցելելու:

Այո՜, եթե Ամերիաբանկում ունես ակտիվ քարտ: Այդ պարագայում վարկը հաստատվելու դեպքում կարող ես ստանալ գումարը քո հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու:

Եթե քարտապան չես, ապա վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար պետք է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Վարկի օնլայն դիմելու համար անհրաժեշտ են անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

Արդյո՞ք գրավի կամ երաշխավորության անհրաժեշտություն կա վարկի դիմելու համար:

Օնլայն կարող ես դիմել առանց գրավի և երաշխավորության վարկեր ստանալու համար: Ապահովությամբ վարկ ստանալու համար վարկային հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել մասնաճյուղում:

Պարտադի՞ր է լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ՝ օնլայն վարկի դիմելու համար:

Ո՛չ, օնլայն տարբերակով վարկի դիմելու համար պարտադիր չէ լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ, պարզապես վարկը հաստատվելուց հետո անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ՝ վարկի տրամադրման գործընթացն ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում ավարտելու համար:

Ինչպե՞ս կարող եմ դիմել օնլայն վարկի համար:

Վարկային հայտն օնլայն լրացնելու համար անհրաժեշտ է հետևել այս հղմանը՝ https://onlineloans-am.ameriabank.am/, գրանցվել որպես օգտատեր և լրացնել հայտի դաշտերը՝ քո անձնական տվյալները, վարկատեսակը, անհրաժեշտ գումարի արժույթն ու չափը: Հայտի լրացման ընթացքին ծանոթանալու համար կարող եք նաև դիտել այս հոլովակը՝ https://www.youtube.com/watch?v=cwEiC_GkVxM։

Ուշադրություն՝ վարկային քարտի նվազագույն մարման գումարը չվճարելու դեպքում Բանկը գանձում է վճար՝ 5,000 ՀՀ դրամի չափով: 2015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործում են «Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններով» նախատեսված ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերը և տուգանքները:

Վարկերի վերաբերյալ ամբողջական ինֆորմացիա կարող ես ստանալ այստեղ:

Քարտատեսակ1

Master Card Standard/VISA Classic Վարկային քարտ 4

Վարկային քարտ Master Card Gold/VISA Gold Վարկային քարտ 4

Վարկային քարտ Master Card Platinum/VISA Platinum Վարկային քարտ 4

Վարկային քարտ VISA Signature Վարկային քարտ 4

Վարկային քարտ VISA Infinite Վարկային քարտ 4

Օվերդրաֆտ Arca Classic, Օվերդրաֆտ  

Օվերդրաֆտ Master Card Standard/VISA Classic5 Օվերդրաֆտ

Օվերդրաֆտ Master Card Gold/VISA Gold,Այո Visa Gold Օվերդրաֆտ 

Օվերդրաֆտ Master Card Platinum/VISA Platinum Օվերդրաֆտ

Օվերդրաֆտ Visa Signature Օվերդրաֆտ

 Նպատակ

Նպատակ

Վճարումների իրականացում

Վճարումների իրականացում, կանխիկացում

Հաճախորդի
անձնական տվյալներ

Հաճախորդի (համավարկառուի/երաշխավորի)  տարիք

18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ, այս դեպքում որպես ընդունելի տարիք նույնպես ընդունվում է 18-65 տարեկանը, պայմանով, որ  պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:
  Եթե վարկի պայմաններով սահմանված է պարտադիր համավարկառուի կամ երաշխավորության պահանջ (բացառությամբ OTI ցուցանիշի հաշվարկում ներառված եկամուտների առնվազն 70% տիրապետող անձանց համավարկառության կամ երաշխավորությունների), ապա ֆիզիկական անձ երաշխավորի կամ համավարկառուի համար որպես ընդունելի տարիք նույնպես սահմանվում է 18-65 տարեկան, պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:

 Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 

Ընդհանուր անգրավ  պարտավորությունների առավելագույն գումար (ներառյալ այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում)

Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով ստանալու կամ Նորք տեղեկատվական
        վերլուծական կենտրոնում գրանցված լինելու դեպքում՝ եկամտի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 10 մլն ՀՀ դրամ
Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու/Նորք տեղեկատվական
        վերլուծական կենտրոնում գրանցված չլինելու դեպքում՝ եկամտի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 6 մլն ՀՀ դրամ
Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներին միջին մնացորդի առկայության դեպքում՝ մնացորդի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 6 մլն ՀՀ դրամ

 Վարկի պայմաններ2

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Քարտի նվազագույն և առավելագույն վարկային սահմանաչափ

 ՀՀ դրամ`  300,000-100,000,000

ԱՄՆ դոլար`1,000-100,000

 Եվրո`1,000-100,000

Վարկավորման սահմանաչափ


 ● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով ստանալու կամ եկամուտը Նորք տեղեկատվա վերլուծական   կենտրոնում գրանցված լինելու  դեպքում` եկամտի 4-ապատիկը,առավելագույնը 10 մլն ՀՀ դրամ
● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու դեպքում ` եկամտի 3-ապատիկը,  առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ , երաշխավորություն չի պահանջվում                                                                                                                                                     
●Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային Հաշիվներին առկա միջոցների օրական միջին մնացորդի հիման վրա`  6  ամսվա օրական միջին և վերջին ամսվա օրական միջին մնացորդներից նվազագույնի 3-ապատիկը, առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ (հաշիվների միջին մնացորդը պետք է լինի նվազագույնը 100,000 ՀՀ դրամ և կիրառելի է  նվազագույնը 3 ամսվա հաշվետեր հաճախորդների դեպքում, ավանդի առկայության դեպքում բացառելով ավանդի գումարի կրկնակի հաշվառումը)           
                                                                                           
Ամերիաբանկի միջոցով անշարժ գույգի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկ ստացած հաճախորդներին առանց վարկունակության ցուցանիշների և փաստաթղթավորված եկամտի պատիկների հաշվարկի կարող է հաստատվել առավելագույնը.6
Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 500 հազ ՀՀ դրամ
10-25 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 1 մլն ՀՀ դրամ
25-35 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 1.5 մլն ՀՀ դրամ
35-ից ավել մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 2 մլն ՀՀ դրամ:

Քարտի վարկային սահմանաչափի ավելացում

5,000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

Անժամկետ ցպահանջ` մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է Պայմանանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

Տոկոսադրույք

 ՀՀ դրամ` 21%

 ՀՀ դրամ` 20%

ՀՀ դրամ` 20%

ՀՀ դրամ` 20%

 ՀՀ դրամ` 19%

 ՀՀ դրամ` 21%

 ՀՀ դրամ` 21%

ՀՀ դրամ` 20%

ՀՀ դրամ` 20%

ՀՀ դրամ` 20%

 ԱՄՆ դոլար` 18%

 ԱՄՆ դոլար` 17%

 ԱՄՆ դոլար` 17%

 ԱՄՆ դոլար` 17%

 ԱՄՆ դոլար` 16%

 ԱՄՆ դոլար` 18%

 ԱՄՆ դոլար` 18%

 ԱՄՆ դոլար` 17%

 ԱՄՆ դոլար` 17%

 ԱՄՆ դոլար` 17%

Եվրո` 16.5%

 Եվրո` 15.5%

Եվրո` 15.5%

Եվրո` 15.5%

Եվրո` 14.5%

Եվրո` 16.5%

Եվրո` 16.5%

Եվրո` 15.5%

Եվրո` 15.5%

Եվրո` 15.5%

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից (հայտարարագրված եկամտի գծով սահմանված չափանիշների, OTI և OSM ցուցանիշներից  որևէ մեկի կամ դրանց ցանկացած համադրության) շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

 Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.25%:

Փաստացի տոկոսադրույք3

 ՀՀ դրամ`23.13 %

ՀՀ դրամ`21.92 %

ՀՀ դրամ`21.92 %

ՀՀ դրամ`21.92 %

 ՀՀ դրամ` 20.73 %

ՀՀ դրամ`23.13 %

ՀՀ դրամ`23.13 %

ՀՀ դրամ`21.92 %

ՀՀ դրամ`21.92 %

ՀՀ դրամ`21.92 %

 ԱՄՆ դոլար` 19.55 %

ԱՄՆ դոլար` 18.38 %

ԱՄՆ դոլար` 18.38 %

ԱՄՆ դոլար` 18.38 %

 ԱՄՆ դոլար` 17.21 %

 ԱՄՆ դոլար` 19.55 %

 ԱՄՆ դոլար` 19.55 %

ԱՄՆ դոլար` 18.38 %

ԱՄՆ դոլար` 18.38 %

ԱՄՆ դոլար` 18.38 %

Եվրո` 17.79 %

Եվրո` 16.64 %

Եվրո` 16.64 %

Եվրո` 16.64 %

Եվրո` 15.49 %

 Եվրո` 17.79 %

 Եվրո` 17.79 %

Եվրո` 16.64 %

Եվրո` 16.64 %

Եվրո` 16.64 %

Վճարման արտոնյալ ժամկետ

 մինչև 51 օր

 

Վարկային գծի/օվերդրաֆտի մարման եղանակներ

Պարտադիր վճարման ենթակա գումար

 Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 10%, սակայն ոչ պակաս, քան 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար (կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված  վարկային քարտերի դեպքում)

Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 3%, սակայն ոչ պակաս, քան 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար (կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված  վարկային քարտերի դեպքում)

 Տոկոսների հաշվարկում

 Մեկ ամսվա ընթացքում գծի սահմաններում օգտագործված գումարները վճարման արտոնյալ ժամկետում ամբողջությամբ մարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա տոկոս չի հաշվարկվում

 

 Չմարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա օգտագործման առաջին իսկ օրվանից հաշվարկվում է տոկոս, որը հաշվարկվում է նաև հետագայում Օգտագործվող/ված գումարների նկատմամբ, որը ենթակա է մարման ամսական պարբերականությամբ:

 

 Պահանջվող փաստաթղթեր

 Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.
• Վարկի հայտ-դիմում
• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.
 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով:

Վճարման ենթակա լրացուցիչ գումարներ

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

 Չի գանձվում

 Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի  0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

7.3. Միանվագ վճար` ամսական նվազագույն մարման գումարը ժամանակին չվճարելու համար6

5,000 ՀՀ դրամ

 

Այլ պայմաններ

Ապահովություն

Որպես ապահովություն Բանկը կարող է պահանջել  ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

*Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

1Քարտերի սպասարկման և կանխիկացման վճարները ներկայացված են` ««Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Քարտերի սակագներ»-ում (11RBD PL 72-56), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 29.07.2015թ.-ի թիվ 02/20/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

2Սքորինգ համակարգով կամ տնտեսության որոշ ոլորտների աշխատակիցների համար սահմաված հատուկ վարկավորման պայմաններով հայտը դիտարկելու դեպքում կարող են կիրառվել այլ պայմաններ,  ներառյալ տոկոսադրույք որը կարող է սահմանվել ՀՀ դրամի դեպքում 13% - 21%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում 13%-21%, իսկ Եվրոյի դեպքում 12.5%-21%, իսկ փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամի դեպքում 13.79-23.15%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում  13.79-23.15 %, Եվրոյի դեպքում 13.23-23.15 %:

3Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.
-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում
-Այլ շեղումների դեպքում

42015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործելու են ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերն և տուգանքները:

5ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով մարման սահմանված ժամանակացույցով սահմանաչափերը տրամադրվում են MasterCard Standard/Visa Classic քարտատեսակով, որոնց համար կարող են սահմանվել վերոնշյալից տարբերվող պայմաններ, այդ թվում`  ավելի մեծ սահմանաչափ, սահմանաչափի տրամադրման միանվագ վճար, անվճար կանխիկացում, վաղաժամկետ մարման տույժ և տոկոսադրույք` ԱՄՆ դոլարով մարման դեպքում սկսած 12%-ից, իսկ եվրոյով մարման դեպքում 10,5%-ից սկսած,  բացառությամբ դրամական միջոցներով ապահովված վարկերի:  Բանկի հետ համագործակցող Ավտոսրահներից ձեռքբերված տրանսպորտային միջոց գրավադրման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է ԱՄՆ դոլար`սկսած 14%-ից, Եվրո` սկսած 12%-ից:

6Վարկային գիծը/օվերդրաֆտը հաստատվում է անշարժ գույգի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկի հաստատման համապատասխան իրավասություն ունեցող անձի կողմից: Ծառայությունը հասանելի է վարկային գիծ/օվերդրաֆտ չունեցող հաճախորդների համար:

Քարտատեսակ1

Master Card Standard/VISA Classic Վարկային քարտ

Master Card Gold/VISA Gold Վարկային քարտ

Master Card Platinum/VISA Platinum Վարկային քարտ

VISA Signiture  Վարկային քարտ

Visa Infinite վարկային քարտ

Arca Classic Օվերդրաֆտ 

Master Card Standard/VISA Classic4 Օվերդրաֆտ 

Master Card Platinum/VISA Platinum Օվերդրաֆտ 

Master Card ,Gold/VISA Gold,Այո Visa Gold Օվերդրաֆտ 

VISA Signiture Օվերդրաֆտ 

 Նպատակ

Նպատակ

Վճարումների իրականացում

Վճարումների իրականացում, կանխիկացում

Հաճախորդի
անձնական տվյալներ

 Հաճախորդի (համավարկառուի/երաշխավորի)  տարիք

 18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ, այս դեպքում որպես ընդունելի տարիք նույնպես ընդունվում է 18-65 տարեկանը, պայմանով, որ  պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:
  Եթե վարկի պայմաններով սահմանված է պարտադիր համավարկառուի կամ երաշխավորության պահանջ (բացառությամբ OTI ցուցանիշի հաշվարկում ներառված եկամուտների առնվազն 70% տիրապետող անձանց համավարկառության կամ երաշխավորությունների), ապա ֆիզիկական անձ երաշխավորի կամ համավարկառուի համար որպես ընդունելի տարիք նույնպես սահմանվում է 18-65 տարեկան, պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 Վարկի պայմաններ

 Արժույթ

 ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

 Քարտի նվազագույն և առավելագույն վարկային սահմանաչափ

 ՀՀ դրամ` 1,000,0000-100,000,000

 ԱՄՆ դոլար` 3,000-100,000

 Եվրո`3,000-100,000

Քարտի վարկային սահմանաչափի ավելացում

  5,000 ՀՀ դրամ

 Ժամկետ (ամիս)

 Անժամկետ ցպահանջ` մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է Պայմանանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

Տոկոսադրույք

 ՀՀ դրամ` 17%

ԱՄՆ դոլար` 14%

 Եվրո` 12%

Փաստացի տոկոսադրույք2

ՀՀ դրամ` 18.39-23.42 %

 ԱՄՆ դոլար` 14.95-18.01 %

Եվրո`12.7-15.64 %

Այլ պայմաններ

 Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ) ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է  +0.25%:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

 Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.25%:

 Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող դրամական միջոցներ /պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%,
 բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Վարկի գումարը 15մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման վճարի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +2% (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պարտատոմսերի  գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Վճարման արտոնյալ ժամկետ

 մինչև 51 օր

-

Վարկային գծի/օվերդրաֆտի մարման եղանակներ

 Պարտադիր վճարման ենթակա գումար

Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 10%, սակայն ոչ պակաս, քան 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար`  * կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված  վարկային քարտերի դեպքում

Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 3%, սակայն ոչ պակաս, քան5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար`  * կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված  վարկային քարտերի դեպքում

Տոկոսների հաշվարկում

Մեկ ամսվա ընթացքում գծի սահմաններում օգտագործված գումարները վճարման արտոնյալ ժամկետում ամբողջությամբ մարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա տոկոս չի հաշվարկվում

 

 Չմարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա օգտագործման առաջին իսկ օրվանից հաշվարկվում է տոկոս, որը հաշվարկվում է նաև հետագայում Օգտագործվող/ված գումարների նկատմամբ, որը ենթակա է մարման ամսական պարբերականությամբ:

 

Ապահովվածություն

 Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

 Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ(անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի և հիմնական միջոցի դեպքում որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի.
1. անշարժ գույք` Երևանում գտնվող գույքի համար` 70%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար` 60%
2. տրանսպորտային միջոց` 60%
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում` 80%
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

Երևան, ՀՀ  մարզկենտրոններ, քաղաքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ, ինչպես նաև Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Քասախ,  Ծաղկաձոր, Մասիս, Եղվարդ

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի:

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Գրավադրվող անշարժ գույքը գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Գրավադրվող Տրանսպորտային միջոցների գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

Լրացուցիչ ապահովում

 Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն


Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունը իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի սահմանաչափի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի սահմանաչափի չափով
Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ

Վճարման ենթակա լրացուցիչ գումարներ

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

 Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է   ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը, որը կիրառելի է 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի սահմանաչափի ժամկետից շուտ ամբողջական փակման դեպքում (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պարտատոմսերի  գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

 Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

 Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի  0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Միանվագ վճար` ամսական նվազագույն մարման գումարը ժամանակին չվճարելու համար3

 5,000 ՀՀ դրամ

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

• Վարկի հայտ-դիմում

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

 • Ձեռք բերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր

 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)

• Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)

• Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը

• Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը5*****

•Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ

 Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

•  Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի

• Ձեռք բերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)

• Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության,  (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը

• Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)

•Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ

•Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

• Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր

• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

 Այլ պայմաններ

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ


 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար,
• Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի/տրանսպորտային միջոցի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար
• Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ Տեղեկանքի վճար

*Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

1Քարտերի սպասարկման և կանխիկացման վճարները ներկայացված են` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Քարտերի սակագներ»-ում (11RBD PL 72-56), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 29.07.2015թ.-ի թիվ 02/20/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

2Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.
-Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի ապահովագրությունն Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում
-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում
-Լրացուցիչ գույք գրավադրելու դեպքում
-Այլ շեղումների դեպքում

32015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործելու են ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերն և տուգանքները:

4ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով մարման սահմանված ժամանակացույցով սահմանաչափերը տրամադրվում են MasterCard Standard/Visa Classic քարտատեսակով, որոնց համար կարող են սահմանվել վերոնշյալից տարբերվող պայմաններ, այդ թվում`  ավելի մեծ սահմանաչափ, սահմանաչափի տրամադրման միանվագ վճար, անվճար կանխիկացում, վաղաժամկետ մարման տույժ և տոկոսադրույք` ԱՄՆ դոլարով մարման դեպքում սկսած 12%-ից, իսկ եվրոյով մարման դեպքում 10,5%-ից սկսած,  բացառությամբ դրամական միջոցներով ապահովված վարկերի:  Բանկի հետ համագործակցող ավտոսրահներից ձեռքբերված տրանսպորտային միջոց գրավադրման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է ԱՄՆ դոլար`սկսած 14%-ից, Եվրո` սկսած 12%-ից:

5Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
- հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%:  Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

Գույքի գնահատում

Գրավադրվող անշարժ կամ շարժական գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից` հաճախորդի ընտրությամբ: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ ՝ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով:


Հավելյալ վճարներ

 • նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ`  տրանսպորտային միջոցի դեպքում,
 • նոտարական վճար – միանվագ 13.000-18.000 ՀՀ դրամ`  անշարժ գույքի դեպքում,
 • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)`  10.000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական`  26.000 ՀՀ դրամ
 • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ:


Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, Բանկի կողմից`  վարկի մնացորդի չափով, Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով: Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները`

 • ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ`  տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր,
 • ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ,
 • տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:

Անշարժ գույքի համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0,15-0.2 տոկոսը, սարքավորումների համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.2-0.35 տոկոսը, շրջանառու միջոցների համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.3-0.5 տոկոսը, ավտոմեքենաների համար ապահովագրավճարը սկսվում է վարկի գումարի 2,5 տոկոսից: Վերոնշյալ սակագները կարող են փոփոխվել կախված շուկայի իրավիճակից:

Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի. 

1. անշարժ գույք. Երևանում գտնվող գույքի համար`  70%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար`  60% 

2. տրանսպորտային միջոց`  60% 

3. հիմնական միջոց`  40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը 

4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում`  80% 

5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.

- նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  90% 

- այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  70%:

Բանկի որոշմամաբ կարող է տրամադրվել քարտով օվերդրաֆթ`  հետևյալ պայմաններով.

Արժույթ

Տոկոսադրույք

Օվերդրաֆթ/Ավանդ հարաբերակցություն (LTV) [1]

Ավանդի արժույթով

Ավանդի տոկոսադրույք +4%

Մինչև 90%

Ավանդի արժույթից տարբերվող արժույթով

Քարտով վարկային գծերի սակագներով սահմանված տոկոսադրույքով

Մինչև 70%

[1] Օվերդրաֆթ/ավանդ հարաբերակցության մեջ ավանդի գումարը ներառվում է ժամկետի սկզբում վճարված տոկոսագումարը նվազեցնելուց հետո:

Վարկային քարտով պարտավորությունները ժամանակին չմարելու դեպքում, բանկն իրավունք ունի անակցեպտ գանձել պարտավորության գումարը ավանդի գումարից: 


Օվերդրաֆթ` առանց ապահովության

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկային հայտն օնլայն ներկայացնելու դեպքում անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

Օվերդրաֆթ` ապահովությամբ 

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**
 • Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ
 • Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ:

Նպատակ

ՀՀ դրամ

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում: 

Վարկային քարտի նվազագույն մարման գումարը չվճարելու դեպքում Բանկը գանձում է վճար՝ 5,000 ՀՀ դրամի չափով: 2015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործում են «Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններով» նախատեսված ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերն ու տուգանքները:

Օվերդրաֆտ՝ առանց ապահովության

Օվերդրաֆտ՝ ապահովությամբ

 

Օվերդրաֆտ՝ առանց ապահովության

Օվերդրաֆտ՝ ապահովությամբ

Թարմացված է առ  24.02.2023 11:04