Օվերդրաֆտ | Օնլայն վարկ | Դիմել օնլայն
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan-limit-icon
100,000 -100 մլն ՀՀ դրամ 1

Վարկի գումար

overdraft-time-icon
Անժամկետ ցպահանջ*

Մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

percentage-icon
13.79-23.13%

Փաստացի տոկոսադրույք

1Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում առավելագույնը՝ 10 մլն ՀՀ դրամ

Օվերդրաֆտ


Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները: Օվերդրաֆտը նախատեսված է թե՛ անկանխիկ, թե՛ կանխիկով վճարումների համար: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Անվճար կանխիկացում Ամերիաբանկի բանկոմատներում

Տոկոսագումարների հաշվարկ միայն ծախսված գումարի նկատմամբ

Գումար՝ աշխատավարձի մինչև 4-ապատիկի չափով1

Առանց հավելյալ վճարների՝ օնլայն դիմելու դեպքում

Առավելություններ

time icon
Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

online loan icon
Վարկի տրամադրում՝ առանց Բանկ այցելելու

Եթե ունես Ամերիաբանկի ակտիվ քարտ, կարող ես վարկը ստանալ Ամերիաբանկի հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու1

1 Բանկի պայմաններին և սահմանված կարգին բավարարելու դեպքում:
security icon
Ապահով և անվտանգ

Մեր քարտերով առցանց գործարքների անվտանգությունն ապահովվում է «3D Secure» տեխնոլոգիայով, և մենք միշտ քո կողքին ենք` միջոցներիդ և տվյալներիդ պատշաճ անվտանգություն երաշխավորելու հարցում: Քարտերի վերաբերյալ ցանկացած հարցի դեպքում դիմի՛ր Բանկ՝ 24/7 ռեժիմով:

pin code icon
PIN կոդի ինքնուրույն սահմանում

Հեշտությամբ մտապահելու համար ինքնուրույն սահմանի՛ր վճարային քարտիդ PIN կոդը բանկոմատի միջոցով: Հավելյալ անվտանգության ապահովման համար կարող ես նաև փոխել այն, եթե այն հասանելի է դարձել երրորդ անձանց կամ նման կասկած ունես:

applying online icon
Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Կարող ես կառավարել հաշիվներդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով. կատարի՛ր փոխանցումներ, վճարումներ, մարի՛ր վարկերդ, ստուգի՛ր հաշիվդ և շատ ավելին:

ussd service icon
USSD ծառայություն

Օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում բլոկավորել քարտը, ստանալ տեղեկություններ հաշվի մնացորդի, հասանելի ծառայությունների, վերջին գործարքների վերաբերյալ կարելի է նաև USSD-հրահանգների միջոցով:

Օվերդրաֆտ`  առանց ապահովության

Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները:

13.79-23.13%

Փաստացի տոկոսադրույք

Անժամկետ ցպահանջ

Մարման ժամկետ

100,000 -100 մլն ՀՀ դրամ 1
1 Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում առավելագույնը՝ 10 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D card loan illustration

Օվերդրաֆտ`  ապահովությամբ

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է օվերդրաֆտ` ապահովությամբ: Դա Բանկի կողմից քեզ տրամադրվող վարկային միջոցներ են, որոնք հասանելի են դեբետային քարտով:

18.39-23.42 %

Փաստացի տոկոսադրույք

Անժամկետ ցպահանջ

Մարման ժամկետ

1 մլն -100 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D umbrella illustration

Վարկային գիծ

credit-line-icon

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է վարկային գիծը:

Սպառողական վարկ

card-loan-icon

Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Այս վարկատեսակը քեզ հարմար է, եթե ստացած գումարը նախատեսում ես ծախսել կանխիկ տարբերակով` ամսական կատարելով ֆիքսված մարումներ:

Ապառիկ ֆինանսավորում

consumer finance icon

Ապառիկ գնումը ձևակերպվում է անմիջապես խանութում՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության և ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում: