Ավանդ «Ամերիա»
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Յուրաքանչյուր քայլ, որ դու անում ես այսօր, կառուցում է ավելի  լավ ապագա քեզ ու քո ընտանիքի համար։ Մենք օգնում ենք քեզ գտնել կարճ ճանապարհներ, որպեսզի դու հասնես քո նպատակներին ավելի արագ, քան երբևէ։ «Ամերիա» ավանդատեսակը այդ կարճ և վստահելի ճանապարհներից մեկն է։ Եթե խնայողություններ կատարելիս նախընտրություն տաս «Ամերիա» ավանդին, ինքդ կսահմանես ավանդի պայմանները, իսկ մենք կօգնենք գտնել դրանց լավագույն համադրությունը:

 • Տոկոսագումարների տրամադրում քեզ համար նախընտրելի պարբերականությամբ և եղանակով:
 • Նվազագույն գումարը՝ սկսած 50,000 ՀՀ դրամից։
 • Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ ավելացնելու հնարավորություն՝ կախված ավանդատեսակից։

Խնայելու ճկունություն

«Ամերիա» ավանդը հնարավորություն է տալիս ավելացնելու և նվազեցնելու հաշվին առկա գումարը, անհրաժեշտության դեպքում ժամկետից շուտ դադարեցնելու այն1՝ լիարժեք տնօրինելով ավանդի գումարն այնպես, ինչպես հարմար է քեզ:

Խնայողությունների երաշխավորում

Խնայողական հաշվի մինչև 16 մլն ՀՀ դրամ կամ 7 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթով գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Ավանդի կառավարում՝ առանց բանկ այցելելու

Հեշտությամբ կառավարի՛ր դրամական միջոցներդ. ցանկացած պահի Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի միջոցով ավելացրո՛ւ ավանդի գումարը՝ առանց Բանկ գալու։

Խնայողություններ՝ քեզ հարմար արժույթով

Ավանդ կարող ես ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և/կամ ՌԴ ռուբլիով: 

Խնայողական հաշվով գործառնությունները կարող ես կատարել քո խնայողական հաշվի արժույթով տվյալ պահին Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով՝ բացառությամբ դրամական միջոցների փոխարկման գործառնությունների:

Պատրա՞ստ ես ավանդ ներդնել

Ներկայացրո՛ւ հայտը Օնլայն բանկինգի միջոցով

Ի՞նչ է «Ամերիա» ավանդը և ինչո՞վ է տարբերվում նշված մյուս տարբերակներից:

Սա ժամկետային ավանդատեսակ է, որի պայմանագրի գործողության ժամկետում դու (կամ երրորդ անձը) չունես ավանդի գումարն ավելացնելու կամ նվազեցնելու կամ ավանդը մեկ արժույթից մեկ այլ արժույթի փոխարկելու հնարավորություն: Ի տարբերություն այս ավանդատեսակի, առաջարկվող մյուս տարբերակները թույլ են տալիս ընտրել գումարի ավելացման, նվազեցման և ընդհատման համադրությունները:

Ի՞նչ արժույթով և ի՞նչ ժամկետով կարող եմ ավանդ ներդնել:

Ամերիաբանկում ժամկետային ավանդ կարող ես ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլիով: Ժամկետը 30-ից 1825 օր է:

Ի՞նչ չափով է երաշխավորված իմ ավանդի գումարը:

Ավանդի գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը 16 մլն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը՝ 7 մլն ՀՀ դրամ:

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 մլն դրամի չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 16 մլն դրամ։

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից պակաս է, ապա դրամային ավանդը երաշխավորվում է ամբողջությամբ, իսկ արտարժութային ավանդը՝ 7 մլն դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 7 մլն դրամ։


Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ավանդ ներդնելու համար:

Ավանդ ներդնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ քո նույնականացման քարտը:

Ինչպե՞ս կարող եմ ավանդ ներդնել:

Ավանդ ներդնելու համար անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Եթե արդեն Ամերիաբանկի հաճախորդ ես, ապա կարող ես ավանդի հայտ ներկայացնել առցանց՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով:

Հարկվու՞մ է արդյոք իմ բանկային հաշվին մուտքագրվող տոկոսագումարը։

Այո՛: Ավանդատուի բանկային հաշվին մուտքագրվող տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտային հարկով՝ ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 10% տոկոսադրույքով:

Ինչպե՞ս կարող եմ երկարաձգել ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետը։

Բանկային ավանդի հայտ-պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է բանկային ավանդի հայտ-պայմանագրով և ֆիզիկական անձանց համար ավանդի պայմաններով սահմանված դեպքերում և կարգով:


Բացի այդ, եթե ավանդատուն ավանդի ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը, ապա, ըստ հայտ-պայմանագրում կատարված նշումի, պայմանագրի գործողության ժամկետը կամ երկարաձգվում է հայտ-պայմանագրով սահմանված պայմաններով և երկարաձգման պահին Բանկում գործող տոկոսադրույքով, կամ ավանդի գումարը փոխանցվում է ավանդատուի բանկային հաշվին, որի նկատմամբ կիրառվում են բանկային հաշվի համար նախատեսված պայմանները:

Ավանդների մասին իմացի՛ր ավելին այստեղ:

 • Ամերիա ավանդ
 • Ամերիա ավանդ՝ ընդհատման հնարավորությամբ
 • Ամերիա ավանդ՝ ավելացման հնարավորությամբ
 • Ամերիա ավանդ՝ նվազեցման հնարավորությամբ
 • Ամերիա ավանդ՝ ավելացման և ավանդի ընդհատման հնարավորությամբ
 • Ամերիա ավանդ՝ նվազեցման և ավանդի ընդհատման հնարավորությամբ
 • Ամերիա ավանդ՝ ավելացման և նվազեցման հնարավորությամբ
 • Ամերիա ավանդ՝ ավելացման, գումարի նվազեցման և ավանդի ընդհատման հնարավորությամբ
 • Ամերիա ավանդ գումարի կուտակման հնարավորությամբ


Ավանդի տեսակներ

Տոկոսների վճարման եղանակ

Ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի

 
 

31 –ից 90 օր

91 –ից 180 օր

181-ից      270 օր

271-ից 365 օր

366-ից 730օր

731-ից 1825օր

 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք6

(Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն)

 

Ամերիա Ավանդ1

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

4.60% (4.70%)

5.50% (5.64%)

6.70% (6.91%)

7.80%

(8.08%)

8.70%

(9.06 %)

8.80%

(9.16%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

5.70%

(5.82%)

6.90%

(7.08%)

8.00%

(8.24%)

8.80%

(9.09%)

8.90%

(9.20%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

8.90%

(8.90%)

9.00%

(9.00%)

 

Ժամկետի սկզբում

4.10%

(4.21%)

4.80%

(4.98%)

5.90%

(6.22%)

6.80%

(7.30%)

7.50%

(8.47%)

7.80%

(10.39%)

 

Ավանդ ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

3.60% (3.66%)

4.50% (4.59%)

5.70% (5.85%)

6.80% (7.02%)

7.70% (7.98%)

 

7.80% (8.08%) 

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

4.70%

(4.78%)

5.90% (6.03%)

7.00% (7.19%)

7.80% (8.03%)

7.90% (8.14%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

7.90%

(7.90%)

8.00%

(8.00%)

 

Ավանդ գումարի ավելացման3 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

5.20% (5.33%)

6.40% (6.59%)

7.50% (7.76%)

8.40% (8.73%)

8.50% (8.84%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

5.40% (5.51%)

6.60% (6.77%)

7.70% (7.93%)

8.50% (8.77%)

8.60% (8.88%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

8.60% (8.60%)

8.70% (8.70%)

 

Ավանդ գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

5.20% (5.33%)

6.40% (6.59%)

7.50% (7.76%)

8.40% (8.73%)

8.50% (8.84%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

5.40% (5.51%)

6.60% (6.77%)

7.70% (7.93%)

8.50% (8.77%)

8.60% (8.88%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

8.60% (8.60%)

8.70% (8.70%)

 

Ավանդ գումարի ավելացման3 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

4.20% (4.28%)

5.40% (5.54%)

6.50% (6.70%)

7.40% (7.66%)

7.50% (7.76%

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

4.40% (4.47%)

5.60% (5.72%)

6.70% (6.87%)

7.50% (7.71%)

7.60% (7.82%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

7.60% (7.60%)

7.70% (7.70%)

 

Ավանդ գումարի նվազեցման4 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

4.20% (4.28%)

5.40% (5.54%)

6.50% (6.70%)

7.40% (7.66%)

7.50% (7.76%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

4.40% (4.47%)

5.60% (5.72%)

6.70% (6.87%)

7.50% (7.71%)

7.60% (7.82%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

7.60% (7.60%)

7.70% (7.70%)

 

Ավանդ գումարի ավելացման3 և գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

4.90% (5.01%)

6.10% (6.27%)

7.20% (7.44%)

8.10% (8.41%)

8.20% (8.52%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

5.10% (5.20%)

6.30% (6.45%)

7.40% (7.61%)

8.20% (8.46%)

8.30% (8.56%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

8.30% (8.30%)

8.40% (8.40%)

 

Ավանդ գումարի ավելացման3, գումարի նվազեցման4 և

ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

3.90% (3.97%)

5.10% (5.22%)

6.20% (6.38%)

7.10% (7.34%)

7.20% (7.44%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

4.10% (4.16%)

5.30% (5.41%)

6.40% (6.56%)

7.20% (7.40%)

7.30% (7.50%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

7.30% (7.30%)

7.40% (7.40%)

 

Ավանդ գումարի կուտակման5 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

8.70% (9.06%)

8.80% (9.16%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

8.80% (9.09%)

8.90% (9.20%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

8.90% (8.90%)

9.00% (9.00%)

 

1«ԱՄԵՐԻԱ ԱՎԱՆԴ» է համարվում ժամկետային ավանդի այն տեսակը, որի դեպքում ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետում Ավանդատուն (ինչպես նաև երրորդ անձը) չունի ավանդը ավելացնելու կամ նվազեցնելու հնարավորություն:

2Հաճախորդի կողմից ավանդի պայմանագրի ժամկետից շուտ դադարեցվելու դեպքում կատարվում է վերահաշվարկ՝ ավանդի պայմանագրի դադարեցման պահի դրությամբ ավանդի փաստացի գործողության ժամանակահատվածին համապատասխանող տվյալ ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույքով: Ավանդը ենթակա չէ մասնակի դադարեցման:

Եթե ավանդի ներդրման պահից անցել է մինչև 30 օր, ապա ավանդը ժամկետից շուտ դադարեցնելու դեպքում կատարվում է վերահաշվարկ՝ տարեկան 0.1% տոկոսադրույքով:

Տվյալ հնարավորությունը ընտրելիս տոկոսների վճարման «ժամկետի սկզբում» եղանակը կիրառելի չէ:

3Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության վերջին 3 ամիսների: Ավանդի գումարը կարող է համալրվել ավանդային պայմանագրի գումարի առավելագույնը 30%-ի չափով: Ավտոմատ երկարաձգված ավելացման հնարավորությամբ ավանդների դեպքում կհամարվի, որ կնքվել է նոր ավանդ, և երկարաձգումից հետո համալրման սահմանափակումները կաշխատեն նույն սկզբունքով, ինչ նույն պայմաններով կնքված ավանդի դեպքում:

Ավանդատուի հաշվին Ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցներ` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով:

Տվյալ հնարավորությունը ընտրելիս տոկոսների վճարման «ժամկետի սկզբում» եղանակը կիրառելի չէ:

4Հաճախորդն իրավունք ունի նվազեցնել ավանդի գումարը՝ բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 3 ամիսների: Ավանդի գումարը կարող է նվազել ավանդային պայմանագրի գումարի առավելագույնը 30%-ի չափով: Վերադարձված մասի նկատմամբ կուտակված տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

Ավանդի գումարի նվազեցման դեպքում Բանկը Ավանդատուին հանձնում է ավանդային հաշվի քաղվածք: Քաղվածքի ստացման փաստն Ավանդատուն հաստատում է ստորագրությամբ, որով հավաստում է Ավանդի գումարի փաստացի նվազեցումը:

Տվյալ հնարավորությունն ընտրելիս տոկոսների վճարման «ժամկետի սկզբում» եղանակը կիրառելի չէ:

5Հաճախորդն իրավունք ունի ավելացնել ավանդի գումարն առավելագույնը 10 մլն ՀՀ դրամի չափով` անկախ ներդրման պահին ավանդի գումարի մեծությունից: Ավտոմատ երկարաձգված կուտակման հնարավորությամբ ավանդների դեպքում կհամարվի, որ կնքվել է նոր ավանդ, և երկարաձգումից հետո համալրման սահմանափակումները կաշխատեն նույն սկզբունքով, ինչ նոր կնքված ավանդի դեպքում:

Ավանդատուի հաշվին Ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցներ` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով:

Կուտակման հնարավորության դեպքում կիրառելի չեն ավանդի «ավելացման», «նվազեցման» և «ընդհատման» հնարավորությունները: Յուրաքանչյուր հաճախորդ կարող է ունենալ գործող միայն մեկ կուտակման հնարավորությամբ ավանդ:

6ՀՀ դրամով նոր ժամկետային ավանդի հայտը Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով լրացնելու դեպքում կիրառվում է հավելյալ 0.25% տոկոսադրույք (հավելյալ տոկոսադրույքը կիրառելի չէ Պրեմիում/ Փարթներ հաճախորդների համար``` 181 և ավել օր ժամկետով ավանդների համար):

ՀՀ դրամով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF

ՀՀ դրամով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF (ուժի մեջ է 05.08.2021թ-ից)

Նվազագույն գումարն է 200 ԱՄՆ դոլար:

ԱՄՆ դոլար

 

Ավանդի տեսակներ

Տոկոսների վճարման եղանակ

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի 

 
 

31 –ից         90 օր

91 –ից 180 օր

181-ից      270 օր

271-ից 365 օր

366-ից 730օր

731-ից 1825օր

 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք

(Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն)

 

Ամերիա Ավանդ1

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

0.70%

(0.70%)

1.10%

(1.11%)

2.10%

(2.12%)

2.60%

(2.63%)

3.20%

(3.25%)

3.40%

(3.45%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

1.20%

(1.21%)

2.20%

(2.22%)

2.70%

(2.73%)

3.30%

(3.34%)

3.50%

(3.55%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

3.50%

(3.50%)

3.70%

(3.70%)

 

Ժամկետի սկզբում

0.60%

(0.60%)

1.00%

(1.01%)

2.00%

(2.04%)

2.50%

(2.56%)

3.00%

(3.14%)

2.90%

(3.18%)

 

Ավանդ ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

0.20%

(0.20%)

0.60%

(0.60%)

1.60%

(1.61%)

2.10%

(2.12%)

2.70%

(2.73%)

2.90%

(2.94%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.70%

(0.70%)

1.70%

(1.71%)

2.20%

(2.22%)

2.80%

(2.83%)

3.00%

(3.03%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

3.00%

(3.00%)

3.20%

(3.20%)

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

0.80%

(0.80%)

1.80%

(1.81%)

2.30%

(2.32%)

2.80%

(2.84%)

3.00%

(3.04%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.90%

(0.90%)

1.90%

(1.91%)

2.40%

(2.42%)

2.90%

(2.93%)

3.10%

(3.14%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

3.10%

(3.10%)

3.30%

(3.30%)

 

Ավանդ Գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

0.80%

(0.80%)

1.80%

(1.81%)

2.30%

(2.32%)

2.90%

(2.94%)

3.10%

(3.14%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.90%

(0.90%)

1.90%

(1.91%)

2.40%

(2.42%)

3.00%

(3.03%)

3.20%

(3.24%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

3.20%

(3.20%)

3.40%

(3.40%)

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

0.30%

(0.30%)

1.30%

(1.31%)

1.80%

(1.81%)

2.30%

(2.32%)

2.50%

(2.53%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.40%

(0.40%)

1.40%

(1.41%)

1.90%

(1.91%)

2.40%

(2.42%)

2.60%

(2.63%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

2.60%

(2.60%)

2.80%

(2.80%)

 

Ավանդ Գումարի նվազեցման4 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

0.30%

(0.30%)

1.30%

(1.31%)

1.80%

(1.81%)

2.40%

(2.43%)

2.60%

(2.63%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.40%

(0.40%)

1.40%

(1.41%)

1.90%

(1.91%)

2.50%

(2.52%)

2.70%

(2.73%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

2.70%

(2.70%)

2.90%

(2.90%)

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 և գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

0.50%

(0.50%)

1.50%

(1.51%)

2.00%

(2.02%)

2.50%

(2.53%)

2.70%

(2.73%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.60%

(0.60%)

1.60%

(1.61%)

2.10%

(2.12%)

2.60%

(2.63%)

2.80%

(2.83%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

2.80%

(2.80%)

3.00%

(3.00%)

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3, գումարի նվազեցման4 և

ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

1.00%

(1.00%)

1.50%

(1.51%)

2.00%

(2.02%)

2.20%

(2.22%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.10%

(0.10%)

1.10%

(1.10%)

1.60%

(1.61%)

2.10%

(2.12%)

2.30%

(2.32%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

2.30%

(2.30%)

2.50%

(2.50%)

 

ԱՄՆ դոլարով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF

ԱՄՆ դոլարով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF (ուժի մեջ է 05.08.2021թ-ից)

Նվազագույն գումարն է 200 Եվրո:

Եվրո

 

Ավանդի տեսակներ

Տոկոսների վճարման եղանակ

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի 

 
 

31 –ից         90 օր

91 –ից 180 օր

181-ից      270 օր

271-ից 365 օր

366-ից 730օր

731-ից 1825օր

 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք

(Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն)

 

Ամերիա Ավանդ1

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

0.10%

(0.10%)

0.10%

(0.10%)

0.40%

(0.40%)

0.90%

(0.90%)

1.20%

(1.21%)

1.50%

(1.51%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

0.20%

(0.20%)

0.50%

(0.50%)

1.00%

(1.00%)

1.30%

(1.31%)

1.60%

(1.61%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

1.50%

(1.50%)

1.80%

(1.80%)

 

Ժամկետի սկզբում

0.10%

(0.10%)

0.10%

(0.10%)

0.40%

(0.40%)

0.90%

(0.91%)

1.10%

(1.12%)

1.30%

(1.35%)

 

Ավանդ ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Ավանդ Գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Ավանդ Գումարի նվազեցման4 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 և գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3, գումարի նվազեցման4 և

ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

x

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

x

x

 
Եվրոյով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF

Եվրոյով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF (ուժի մեջ է 05.08.2021թ-ից)

Նվազագույն գումարն է՝ 10 000 ՌԴ ռուբլի:

ՌԴ ռուբլի

 

Ավանդի տեսակներ

Տոկոսների վճարման եղանակ

Ավանդների ընդունման ժամկետներն ըստ օրերի քանակի 

 
 

31 –ից         90 օր

91 –ից 180 օր

181-ից      270 օր

271-ից 365 օր

366-ից 730օր

731-ից 1825օր

 

Անվանական տարեկան տոկոսադրույք

(Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն)

 

Ամերիա Ավանդ1

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

1.80%

(1.81%)

2.90%

(2.94%)

3.90%

(3.97%)

4.40%

(4.49%)

4.40%

(4.49%)

4.40%

(4.49%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

3.00%

(3.03%)

4.00%

(4.06%)

4.50%

(4.58%)

4.50%

(4.58%)

4.50%

(4.58%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.70%

(4.7%)

4.70%

(4.7%)

 

Ժամկետի սկզբում

1.70%

(1.72%)

2.80%

(2.86%)

3.70%

(3.82%)

4.20%

(4.38%)

4.00%

(4.26%)

3.40%

(3.80%)

 

Ավանդ ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

1.40%

(1.41%)

2.50%

(2.53%)

3.50%

(3.56%)

4.00%

(4.07%)

4.00%

(4.07%)

4.00%

(4.07%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

2.60%

(2.63%)

3.60%

(3.65%)

4.10%

(4.16%)

4.10%

(4.16%)

4.10%

(4.16%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.30%

(4.30%)

4.30%

(4.30%)

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

2.60%

(2.63%)

3.60%

(3.66%)

4.10%

(4.18%)

3.90%

(3.97%)

3.90%

(3.97%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

2.70%

(2.73%)

3.70%

(3.75%)

4.20%

(4.27%)

4.00%

(4.06%)

4.00%

(4.06%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.20%

(4.20%)

4.20%

(4.20%)

 

Ավանդ Գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

2.60%

(2.63%)

3.60%

(3.66%)

4.10%

(4.18%)

4.10%

(4.18%)

4.10%

(4.18%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

2.70%

(2.73%)

3.70%

(3.75%)

4.20%

(4.27%)

4.20%

(4.27%)

4.20%

(4.27%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.40%

(4.40%)

4.40%

(4.40%)

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

2.20%

(2.22%)

3.20%

(3.25%)

3.70%

(3.76%)

3.50%

(3.56%)

3.50%

(3.56%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

2.30%

(2.32%)

3.30%

(3.34%)

3.80%

(3.85%)

3.60%

(3.65%)

3.60%

(3.65%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

3.80%

(3.80%)

3.80%

(3.80%)

 

Ավանդ Գումարի նվազեցման4 և ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

2.20%

(2.22%)

3.20%

(3.25%)

3.70%

(3.76%)

3.70%

(3.76%)

3.70%

(3.76%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

2.30%

(2.32%)

3.30%

(3.34%)

3.80%

(3.85%)

3.80%

(3.85%)

3.80%

(3.85%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

4.00%

(4.00%)

4.00%

(4.00%)

 

Ավանդ Գումարի ավելացման3 և գումարի նվազեցման4 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

2.30%

(2.32%)

3.30%

(3.35%)

3.80%

(3.87%)

3.60%

(3.66%)

3.60%

(3.66%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

2.40%

(2.42%)

3.40%

(3.44%)

3.90%

(3.96%)

3.70%

(3.75%)

3.70%

(3.75%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

3.90%

(3.90%)

3.90%

(3.90%)

 

Ավանդ գումարի ավելացման3, նվազեցման4 և

ավանդի ընդհատման2 հնարավորությամբ

Ամենամսյա/ ամսական տոկոսների կապիտալացում

x

1.90%

(1.92%)

2.90%

(2.94%)

3.40%

(3.45%)

3.20%

(3.25%)

3.20%

(3.25%)

 

Եռամսյակային/ եռամսյակային կապիտալացում

x

2.00%

(2.02%)

3.00%

(3.03%)

3.50%

(3.55%)

3.30%

(3.34%)

3.30%

(3.34%)

 

Տարեկան/տարեկան կապիտալացում

x

x

x

x

3.50%

(3.50%)

3.50%

(3.50%)

 

ՌԴ ռուբլով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF

ՌԴ ռուբլով ժամկետային ավանդի ամփոփագիր PDF (ուժի մեջ է 05.08.2021թ-ից)

Բանկի որոշմամբ Ավանդատուին կարող է տրամադրվել վարկ, վերականգնվող կամ չվերականգնվող քարտով վարկային գիծ (դեբետային կամ կրեդիտային քարտով) ՝ հետևյալ պայմաններով.

Արժույթ

Տոկոսադրույք

Վարկ(վարկային գիծ)/Ավանդ հարաբերակցություն (LTV)

Ավանդի արժույթով

Ավանդի տոկոսադրույք + 4%

Մինչև 90%

Ավանդի արժույթից տարբերվող արժույթով

Մանրածախ վարկավորման պայմաններով սահմանված տոկոսադրույք

Մինչև 70%

Վարկային քարտով պարտավորությունները ժամանակին չմարելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի անակցեպտ գանձել պարտավորության գումարը Ավանդի գումարից:

Վարկային գիծ/ավանդ հարաբերակցության մեջ ավանդի գումարը ներառվում է ժամկետի սկզբում վճարված տոկոսագումարը նվազեցնելուց հետո:

 

 

 

 *ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Last Modified On: Երկուշաբթի 26 հուլիսի 05:05