Ոլորտային առաջարկ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Դեռ Ամերիաբանկի հաճախո՞րդ չեսՔարտեր

Ծառայություն

Սակագին փաթեթում

Բանկում գործող սակագին

«ArCa», «Visa Classic», «MasterCard Standard»1

անվճար

5000 ՀՀ դրամ տարեկան

«Visa», «MasterCard Gold»1

10,000 ՀՀ դրամ տարեկան

20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

«Visa Platinum», «MasterCard Platinum»1, 2

25,000 ՀՀ դրամ տարեկան

30,000 ՀՀ դրամ տարեկան

ՀՀ դրամով, օվերդրաֆտի հնարավորությամբ դեբետային քարտից կանխիկի տրամադրում Ամերիաբանկի բանկոմատների միջոցով

0%

0%

Վարկեր

Ծառայություն

ՏՏ, հեռահաղորդակցություն, աուդիտ, հաշվապահություն, ապահովագրություն, վարկային կազմակերպություններ, արդարադատություն, միջազգային կազմակերպություններ և դեսպանատներ

Հանքարդյունաբերություն,
էներգետիկա

Առողջապահություն, կրթություն

Վարկային գիծ, օվերդրաֆտ կամ սպառողական վարկ

· ՀՀ դրամ՝ տարեկան 16% փաստացի` 17.22%

· ԱՄՆ դոլար կամ եվրո՝ տարեկան 15% փաստացի` 16.06%

· ՀՀ դրամ՝ տարեկան 17% փաստացի`  18.38%

· ԱՄՆ դոլար կամ եվրո՝  տարեկան 16% փաստացի`  17.22%

· ՀՀ դրամ՝ տարեկան 17% փաստացի`  18.38%

· ԱՄՆ դոլար կամ եվրո՝ տարեկան 16% փաստացի`  17.22%

Այլ վարկեր

Ամերիաբանկում գործող տարեկան տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տարեկան տոկոսադրույքով

Ամերիաբանկում գործող տարեկան տոկոսադրույքից 0.5%-ով ցածր տարեկան տոկոսադրույքով

Ամերիաբանկում գործող տարեկան տոկոսադրույքից 0.5%-ով ցածր տարեկան տոկոսադրույքով

Անշարժ գույքի գրավով վարկեր (ներառյալ հիփոթեքային վարկեր) 

Ամերիաբանկում գործող պայմանների համեմատ վարկ/գրավ հարաբերակցության բարձրացում 
15%-ով

Ամերիաբանկում գործող պայմանների համեմատ վարկ/գրավ հարաբերակցության բարձրացում 15%-ով

Ամերիաբանկում գործող պայմանների համեմատ վարկ/գրավ հարաբերակցության բարձրացում 10%-ով

Սահմանաչափեր

 

ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտ

Միջազգային կազմակերպություններ/ դեսպանատներ

Աուդիտ, հաշվապահական հաշվառում, ապահովագրություն, վարկային կազմակերպություններ

"Արդարադատության/ 
Պաշտպանության ոլորտ
Առողջապահություն

Հանքարդյունաբերություն և էներգետիկա

Կրթություն

1.1 Առավելագույն անգրավ հավասարաչափ մարումների գրաֆիկով վարկային սահմանաչափի Բանկում գործող սահմանաչափերից տարբերություն

+6

+5

+4

+5

+3

1.2 Առավելագույն անգրավ վերականգնվող վարկային սահմանաչափի Բանկում գործող սահմանաչափերից տարբերություն

+4

+4

+3

+3

+2

1Տարեկան սպասարկում
2Քարտը տրամադրվում է առանց փաթեթի: Հաճախորդի ցանկությամբ կարող է տրամադրվել փաթեթ 15,000 ՀՀ դրամ միջնորդավճարով:

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55