Նվեր Քարտ | Քարտեր | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Մենք ուզում ենք, որ դու քո մտերիմներին ուրախացնելու բազմաթիվ առիթներ ունենաս։ Առաջարկում ենք մատուցել քո սիրելիներին Ամերիբանկի նվեր քարտ՝ գեղեցիկ և յուրահատուկ փաթեթավորմամբ։ Մեր կողմից ստեղծված նվերը կփոխանցի նրանց քո սերն ու հոգատարությունը հազարավոր բառերի փոխարեն։

Նվեր քարտը պատվիրելու համար պարզապես այցելի՛ր Ամերիաբանկի մոտակա մասնաճյուղ և պատվիրի՛ր քարտ նախատեսված գումարի չափով: 

Հիշի՛ր, որ.

  • Նվեր քարտը կարելի է օգտագործել այն ակտիվացնելուց հետո 1 տարվա ընթացքում:
  • Նվեր քարտը վերաթողարկման ենթակա չէ:
  • Նվեր քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն փակվում է:
  • Նվեր քարտի գումարը հնարավոր է օգտագործել միայն այդ քարտի միջոցով: Քարտը նախատեսված չէ առցանց գործարքների համար:
  • Նվեր քարտի համար Օնլայն բանկինգ ծառայությունը հասանելի չէ:

Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի թողարկում անվճար
Քարտի սպասարկում (գանձվում է միանվագ՝ քարտի տրամադրման պահին) 3,000 ՀՀ դրամ
Քարտի նվազագույն սահմանաչափ 10,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 0%
Քարտի բլոկավորում անվճար
Քարտի ապաբլոկավորում անվճար
SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում) անվճար
SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարով գործարքի դեպքում 10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ
Քարտի առավելագույն սահմանաչափ Չի սահմանվում
Կանխիկի տրամադրում՝
ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 2%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
բ) Այլ բանկերի ArCa պլաստիկ քարտեր սպասարկող բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 2.5%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
գ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 3%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
Նվեր քարտի կորստի, գործողության ժամկետի ավարտի*, վնասման, PIN-ը մոռանալու դեպքերում քարտին առկա գումարի փոխանցում հաճախորդի կողմից տրամադրված հաշվին/կանխիկ վճարում 2%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գործարքներ անվճար
Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում անվճար
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի 3,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար
Քաղվածքի առաքում Էլեկտրոնային փոստով անվճար
Քաղվածքի առաքում փոստով՝ ՀՀ տարածքում Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ
Քաղվածքի առաքում փոստով՝ ՀՀ տարածքից դուրս Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի
Ամերիաբանկի բանկոմատների կողմից կլանված Ամերիաբանկի քարտերի արագացված գործընթացով վերադարձ

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 500 ՀՀ դրամ Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 1,500 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 5,000 ՀՀ դրամ

Նվեր-քարտի օգտագործման պայմանները գործում են ի լրումն Ամերիաբանկի կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանների և Ամերիաբանկի վճարային քարտերի սպասարկման պայմանների և օգտագործման կանոնների:

Թարմացված է 21.04.2022, 09:55