Նվեր Քարտ | Քարտեր | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Նկարագրություն

Մենք ուզում ենք, որ դու քո մտերիմներին ուրախացնելու բազմաթիվ առիթներ ունենաս։ Առաջարկում ենք մատուցել քո սիրելիներին Ամերիբանկի նվեր քարտ՝ գեղեցիկ և յուրահատուկ փաթեթավորմամբ։ Մեր կողմից ստեղծված նվերը կփոխանցի նրանց քո սերն ու հոգատարությունը հազարավոր բառերի փոխարեն։

Նվեր քարտը պատվիրելու համար պարզապես այցելի՛ր Ամերիաբանկի մոտակա մասնաճյուղ և պատվիրի՛ր քարտ նախատեսված գումարի չափով: 

Ինչպե՞ս ձեռք բերել նվեր քարտը:

Արի՛ Ամերիաբանկի մոտակա մասնաճյուղ՝ քեզ հետ ունենալով անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների համարանիշ1։

Նվեր քարտը ձեռք բերելիս անհրաժեշտ կլինի նաև լրացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • Բանկի կողմից տրամադրվող ձևանմուշ,
  • նվեր քարտի տրամադրման հայտ-պայմանագիր:


1 Հանրային ծառայությունների համարանիշ չի պահանջվում, եթե հաճախորդը չի ցանկանում հաշիվ բացել Բանկում կամ չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ:

Ինչպե՞ս օգտվել նվեր քարտից:

Նվեր ստացողը1 պետք է ակտիվացնի2 այն՝ անցնելով նույնականացում և ստորագրելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Քարտն անհրաժեշտ է ստանալ քարտի ակտիվացման հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում3:


1 Նվեր քարտի վրա քարտապանի /քարտը նվեր ստացողի/ անունը և ազգանունը չեն նշվում:

2 Բանկի կողմից տրամադրվում են միայն ակտիվացում պահանջող նվեր քարտեր:
3 Նշված ժամկետում նվեր քարտը չստանալու դեպքում հայտը համարվում է չեղարկված, և գումարը հետ է փոխանցվում նվիրատուի կողմից հայտում նշված հաշվեհամարին, իսկ վճարված միջնորդավճարները վերադարձման ենթակա չեն:

Ո՞վ պետք է դիմի Բանկ նվեր քարտի հետ կապված խնդիրների դեպքում:

Եթե նվեր քարտի հետ կապված խնդիրներ են /նվեր քարտի կորուստ, գործողության ժամկետի ավարտ, վնասում, PIN կոդ մոռանալ/կորուստ, բանկոմատում առգրավում և այլն/ առաջացել․

  • մինչև քարտի ակտիվացումը՝ նա, ով նվիրել է քարտը, 
  • քարտի ակտիվացումից հետո՝ նա, ում նվիրել են քարտը։

Նվեր քարտի կորստի, գործողության ժամկետի ավարտի, վնասման, PIN կոդը մոռանալու դեպքերում քարտին առկա գումարը հետ է վերադարձվում`  գանձելով միայն Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցման պայմաններով սահմանված միջնորդավճարները:

Կկորցնե՞մ արդյոք դեռևս չօգտագործված գումարը քարտի գործողության ժամկետի ավարտին/փակման պահին:

Ո՛չ։ Եթե նվեր քարտի գործողության ժամկետի ավարտին կամ փակման պահին քարտին առկա է դրական մնացորդ, ապա մնացորդի գումարը փոխանցվում է ըստ նվիրառուի հանձնարարականի, իսկ եթե նվեր քարտը դեռ չի ակտիվացվել, ապա նվիրատուի հանձնարարականի հիման վրա գանձվում է միայն Բանկի կողմից ծառայությունների մատուցման պայմաններով սահմանված միջնորդավճարը:

Եթե նվիրատուն դրական մնացորդի փոխանցման համար անհրաժեշտ տեղեկություն չի տրամադրել, ապա նվեր քարտը փակվելուց հետո քարտային հաշիվը սպասարկվում է համաձայն Ամերիաբանկի կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանների և Ամերիաբանկի վճարային քարտերի սպասարկման պայմանների և օգտագործման կանոնների:

Ամերիաբանկի վճարային քարտերի մասին ամբողջական ինֆորմացիա կարող ես ստանալ այստեղ

Հիշի՛ր, որ.

  • Նվեր քարտը կարելի է օգտագործել այն ակտիվացնելուց հետո 1 տարվա ընթացքում:
  • Նվեր քարտը վերաթողարկման ենթակա չէ:
  • Նվեր քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն փակվում է:
  • Նվեր քարտի գումարը հնարավոր է օգտագործել միայն այդ քարտի միջոցով: Քարտը նախատեսված չէ առցանց գործարքների համար:
  • Նվեր քարտի համար Օնլայն բանկինգ ծառայությունը հասանելի չէ:

Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
Քարտի թողարկում անվճար
Քարտի սպասարկում (գանձվում է միանվագ՝ քարտի տրամադրման պահին) 3,000 ՀՀ դրամ
Քարտի նվազագույն սահմանաչափ 10,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 0%
Քարտի բլոկավորում անվճար
Քարտի ապաբլոկավորում անվճար
SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում) անվճար
SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարով գործարքի դեպքում 10 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ
Քարտի առավելագույն սահմանաչափ Չի սահմանվում
Կանխիկի տրամադրում՝
ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 2%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
բ) Այլ բանկերի ArCa պլաստիկ քարտեր սպասարկող բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 2.5%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
գ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 3%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
Նվեր քարտի կորստի, գործողության ժամկետի ավարտի*, վնասման, PIN-ը մոռանալու դեպքերում քարտին առկա գումարի փոխանցում հաճախորդի կողմից տրամադրված հաշվին/կանխիկ վճարում 2%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գործարքներ անվճար
Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում անվճար
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար
1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի 3,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար
Քաղվածքի առաքում Էլեկտրոնային փոստով անվճար
Քաղվածքի առաքում փոստով՝ ՀՀ տարածքում Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ
Քաղվածքի առաքում փոստով՝ ՀՀ տարածքից դուրս Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի
Ամերիաբանկի բանկոմատների կողմից կլանված Ամերիաբանկի քարտերի արագացված գործընթացով վերադարձ

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 500 ՀՀ դրամ Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 1,500 ՀՀ դրամ

Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ 5,000 ՀՀ դրամ

Նվեր-քարտի օգտագործման պայմանները գործում են ի լրումն Ամերիաբանկի կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանների և Ամերիաբանկի վճարային քարտերի սպասարկման պայմանների և օգտագործման կանոնների:

Վճարային քարտեր

payment card icon

Բացահայտի՛ր Visa և Mastercard վճարային քարտերի մեր լայն տեսականի: Վայելի՛ր անխափան գործարքների և համաշխարհային հասանելիության առավելությունները:

Սպառողական վարկ

loan icon

Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Այս վարկատեսակը քեզ հարմար է, եթե ստացած գումարը նախատեսում ես ծախսել կանխիկ տարբերակով` ամսական կատարելով ֆիքսված մարումներ:

Ուսանողական քարտ

student card icon

Visa Student քարտով սկսվում է քո բանկային լավագույն փորձառությունը: Այն քեզ հնարավորություն կտա տնօրինելու քո ֆինանսական միջոցները և կատարելու խնայողություններ։

Թարմացված է 21.04.2022, 09:55